Den kulturelle revolusjonen

2,1 milliarder dollar i koronastøtte til illegale migranter

I New York har demokratene besluttet å gi engangsutbetalinger på inntil 15.600 dollar til papirløse migranter som har mistet jobben under pandemien. Summen tilsvarer omtrent 140.000 norske kroner per migrant, og skal betales over skatteseddelen. Demokratene blir nå beskyldt for å kjøpe stemmer til neste valg, men insisterer på at de er "moralske".

De enorme engangsutbetalingene skal gjelde for illegale migranter som kan bevise at de har oppholdt seg og arbeidet i New York, og som også kan bevise at de har mistet jobben på grunn av koronanedstenging, skriver The New York Times.

De illegale migrantene har naturlig nok ikke hatt krav på verken dagpenger eller føderale koronahjelpepakker, og den demokratisk styrte storbyen har besluttet at det er umoralsk ikke å gi denne gruppen kompensasjon for tap av inntekt – til tross for at de har oppholdt seg ulovlig i landet.

En ren svindel-invitasjon

Det er ingen tvil om at den demokratiske guvernøren i New York, Andrew M. Cuomo, har merket presset fra de illegale. I forkant av godkjennelse av hjelpepakken, hadde store mengder illegale arbeidere samlet seg utenfor byrådslokalene med medbragte stekepanner, skuremopper og andre symboler på jobbene de har mistet på grunn av tiltak mot pandemien. En tre uker lang sultestreik ble også avsluttet da gigantstøtten ble vedtatt.

Lovgivere som var involvert i forhandlingene sa at Cuomo hadde presset på for en regel om at søkere oppgir et individuelt identifikasjonsnummer. Dette brukes til å behandle skatteinformasjon for enkelte personer som ikke er kvalifisert for personnummer, slik som illegale arbeidere. Cuomos forslag ble nedstemt. Derfor er alle illegale som kan sannsynliggjøre at de har hatt og mistet arbeid, nå kvalifiserte til å motta opptil 300 dollar for hver uke de har gått ulønnet – altså inntil 15.600 dollar.

I følge The New York Times har guvernøren uttrykt stor bekymring for at gigantpakken vil føre til omfattende svindel.

De lovlydige straffes

Republikanere i New York har reagert med vantro på den vedtatte hjelpepakken, og har beskrevet vedtaket som den siste «underlige utviklingen» av ettpartistyret i Albany. Delstaten vedtok også skatteøkninger, noe som betyr at de bedrestilte i New York City snart vil betale den høyeste personlige inntektsskatten i landet.

– Demokrater øker skatten og bruker de føderale stimulansdollarne dine til å vedta en radikal agenda i stedet for å hjelpe veteraner, små hovedgatevirksomheter, lærere og eldre borgere, sa Rob Ortt, den republikanske minoritetslederen i delstatssenatet, i følge New York-avisen.

Demokratene kalte derimot innsatsen for et «moralsk imperativ» og pekte på betydelige lettelser for små bedrifter som er inkludert i årets statsbudsjett – 1 milliard dollar i tilskudd og skattekreditt – på toppen av stimulansepenger som har strømmet inn fra Washington.

Republikanernes innsigelser mot engangsutbetalingene tilsvarende inntil 140.000 norske kroner per illegale migrant, er at det er en hån mot skattebetalere som har fulgt alle regler og pålegg gjennom nedstengningen og også bærer betydelige økonomiske tap. Et offentlig finansiert redningsprogram for folk som ikke er i landet lovlig kan også bli brukt som betaling for stemmer for demokratene ved fremtidige valg, påpeker kritikerne.

Et voksende problem

Arrestasjoner av migranter ved USAs grense til Mexico nådde sitt høyeste nivå på 15 år i mars, ifølge statistikk som ble offentliggjort torsdag. Nå øker presset på president Joe Biden, som anklages av opposisjonen for å nedtone krisen.

Mer enn 172.000 mennesker ble pågrepet av grensevakter i forrige måned etter at de hadde kommet ulovlig til Amerika, 71 prosent flere enn i februar.

Det er ikke vanskelig å forutse at de illegale migrantene vil fortsette å koste amerikanske skattebetalere enorme summer. Samtidig vil de utgjøre et tiltakende demokratisk problem, all den tid økonomiske incentiver nær sikrer demokratene migrantenes fremtidige stemmer ved stemmeurnene.