Integrering og integreringspolitikk

Smugler ut IS-barn til terror i hjemlandet

Dansk etterretning har advart regjeringen om at barn fra leirene i Syria smugles ut for terrortrening, slik at de kan begå terror i hjemlandet. Samtidig kommer det rapporter om IS-barn i Syria som lekte med avkappede hoder. I Norge er nylig en 16-årig syrisk gutt anholdt for terrorforberedelser.

Saken om barna som smugles ut av IS for terrortrening har vakt stor oppmerksomhet i Danmark i helga, ikke minst fordi flere partier har tatt til orde for å hente IS-barna tilbake til Danmark.

Ekstra Bladet rapporterte på lørdag at regjeringen i høst ble advart av Forsvarets etterretningstjeneste (FET) om at den islamsk stat (IS) i løpet av ett år har smuglet rundt 30 barn ut av al-Hol og al-Roj leirene i Syria.

Ifølge avisens kilder uttalte etterretningstjenesten til regjeringen at de via en troverdig samarbeidspartner har blitt informert om at barn ned i 13-årsalderen blir smuglet ut av leirene. Deretter får de militant opplæring for å gjennomføre terrorangrep i barnas hjemland.

FET har flere ganger offentlig advart om risikoen for radikalisering i leirene, hvor det ifølge det danske Utenriksdepartementets siste tall også er 19 danske barn.

Det var i september i fjor at både statsministeren og Utenriks-, Justis- og Forsvarsdepartementet ble informert om den konkrete «smuglersaken». Men FET skal ikke ha håndfast informasjon om at det er dansker blant disse barna.

Verken FET, utenriksminister Jeppe Kofod (S) eller statsminister Mette Frederiksen (S) ønsket å kommentere saken overfor Ekstra Bladet.

– Helt, helt vanvittig

Regjeringen støttepartier, som flere ganger har oppfordret den sosialdemokratiske regjeringen og statsråden for barn og unge om å hente de danske barna til Danmark, er sjokkert over at disse opplysningene ikke er fremlagt for Folketinget.

 – Det her er jo helt, helt vanvittig. Det er en svært viktig sak for regjeringens parlamentariske grunnlag og Danmarks sikkerhet, sier Enhetslistens justispolitiske talsperson Rosa Lund til Ekstra Bladet, og fortsetter:

 – Det her er opplysninger som har offentlighetens interesse, og det burde Folketinget ha vært orientert om. Så dette skal vi til bunns i. Hvis de har tilbakeholdt så vesentlige opplysninger, er det svært alvorlig.

Samtidig mener Lund at disse opplysninger bekrefter at jo lengre barna er i disse områdene, jo større er risikoen for at de blir radikalisert. Derfor mener hun at barna skal hentes til Danmark. Hun vil nå ha både utenriksminister Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen (S) i tale. Lund bakkes opp av SFs justispolitiske talsperson Karina Lorentzen og De Radikales Kristian Hegaard.

Spørsmålet er om dette er barn «som blir» radikalisert, eller om de allerede er så ødelagte at det er et betydelig risikoprosjekt å hente dem til Vesten.

Lekte med avkappede hoder

Aftenposten viser i dag til amerikanske psykologen Anne Speckhard som har dybdeintervjuet 220 tidligere IS-medlemmer. Speckhard er også oppnevnt – av forsvareren – som sakkyndig vitne i den pågående rettssaken mot IS-kvinnen i Oslo.

Noen av dem som hadde bodd i Raqqa fortalte om ekstreme opplevelser.

– Hvis de gikk til torget for å spise iskrem sammen med familien sin, kunne det nettopp ha vært henrettelser der. Avkappede hoder lå igjen. Barn som ikke forsto alvoret, hadde moro av å helle coca cola inn i munnen og se det renne ut av nakken. Eller de ville sparke hodene rundt omkring, sa Speckhard i sin forklaring for retten.

Grunnen til at forsvareren har innkalt Speckhard er antakelig fordi hun rapporterer om mange av kvinnenes traumatiske opplevelser. Så selv om Speckhard understreker at hun ikke har stilt diagnose på noen av dem, så forteller de ifølge henne om symptomer som er forenlig med posttraumatisk stresslidelse. I tillegg var flere av dem underlagt kontroll av mannen. Budskapet er åpenbart at mange av disse kvinnene selv er ofre, men det utelukker ikke det faktum at de fleste valgte å dra høyst frivillig, de visste hva de dro til og var villig til å ta risikoen med å usette sine barn for et groteskt oppvekstmiljø.

Som Julie Dahle tidligere har påpekt, nedslående nok får en vel tilføye, er det bred barnefaglig enighet om at tidlige erfaringer danner grunnlaget for hvordan barnet vil fungere som voksen. Når barna har nådd 5-6-årsalderen er mye av dette allerede tillært og det vil være vanskelig å endre senere i livet.

Mens den norske regjeringen forblir taus etter at de hentet IS-kvinnen og henne to barn ut av al-Hol-leiren, og hva de eventuelt tenker om mødrene og de norske barna som fortsatt er i disse leirene, uttrykker den danske regjeringen skepsis til å hente noen av disse til Danmark.

Press

Så sent som 26. februar i år slo den danske justisminister Nick Hækkerup fast at regjeringen ikke vil følge det danske sikkerhetspolitiets (PETs) sikkerhetsrisikovurdering ved å overlate de 19 danske barna, mellom ett og 14 år, i leirene i Syria til deres egen skjebne. PET mener at barna per se ikke er radikalisert, men at det skje nå og det kan øke den fremtidige terrortrusselen mot Danmark.

 – PET har kommet med deres vurdering, og det er jo helt greit. Men den stemmer bare ikke overens med regjeringens politikk, og vi er ikke forpliktet til å innordne oss etter hva underliggende etat måtte mene, har Hækkerup sagt til Berlingske, som likevel understreket at de alltid tar PETs vurderinger til etterretning.

 – Det er til syvende og sist regjeringen, som på bakgrunn av blant annet faglige råd legger kursen og definerer den politiske linje. Fremmedkrigere er personer som har vendt Danmark ryggen, som er uønsket og som kan utgjøre en terrortrussel. De har valgt Danmark fra og de må nå ta ansvaret for deres valg og den posisjon de har satt deres barn i, slo  justisministeren fast.

Berlingske har ønsket et eget intervju om regjeringens avvisende holdning til disse barna, men det har justisminister Hækkerup ikke ønsket å stille opp til. Det er ikke det minste underlig at Hækkerup kvier seg for å stille opp, da det presses på fra ulikt hold om å hente både mødre og barn ut av Syria. Men dette er mildt sagt upløyd mark, og enhver regjering kvier seg nok for å utsette borgerne for det som kan vise seg å være en betydelig sikkerhetsrisiko. I tillegg vil det være enormt kostnadskrevende å satse på å få disse på riktig kurs. Men akkurat det trenger ikke alle tenke på.

Jyllands-Posten har snakket med terrorekspert Magnus Ranstorp som mener det er sannsynlig at barn blir smuglet ut av leirene for terrortrening, så hans anbefaling er klar:

 – Jeg vil helt klart si: Få dem hjem. Det er enklere å kontrollere dem når de er i Danmark. I en dansk kontekst snakker vi om seks mødre og 19 barn. Det er et ekstremt begrenset antall. Jeg vurderer ikke at det vil få en signifikant innflytelse på sikkerhetsnivået, fastslår Ranstorp.

I begynnelsen av februar ble en 16 år syrisk gutt i Oslo, som skal ha kommet til Norge på familiegjenforening, pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og siktet for terrorforberedelser. PST mener han er IS-sympatisør. Påtalemyndigheten har ønsket å holde gutten varetektsfengslet inntil rettssaken skal starte en gang i mai. Saken forteller oss at også svært unge mennesker kan være disponert for å begå terror – og de kan befinne seg nærmere geografisk enn vi liker å tro.