Den kulturelle revolusjonen

Matematikk kan være rasistisk

Så er vi kommet dit: matematikk - med såkalte korrekte svar - er med på å undertrykke etniske minoriteter. Det er en "kultur for hvitt overherredømme", lyder det fra en sammenslutning av amerikanske lærere, coacher og didaktikere.

Amerikanske lærere, coacher og didaktikere har organisert seg i «Equitable Math», altså noe så «vakkert» som rettferdig matematikk. Equitable Math tilbyr etterutdanningskurs for matematikklærere i 6. til 8.klassetrinn i grunnskolen, melder Berlingske.

Alle som har studert matematikk vet at det er tilnærmet endeløse antall læresetninger, typisk uttrykt i ligninger, som skal løses på en bestemt måte for å komme til det forhåndsbestemte svaret. Her er det ikke alltid like lett å holde tunga rett i munnen, men nå kan vi gå lysere – eller rettere sagt – mørkere tider i møte. For ifølge Equitable Math er fokuset på fasit og korrekte svar ensbetydende med «hvitt overherredømme», hvor etniske minoriteter undertrykkes og holdes nede av rasistiske samfunnsstrukturer – strukturer som ifølge dem lever i beste velgående i klasserommene.

«Forståelsen av matematikk som noe rent objektivt er utvetydig feil», heter det fra Equitable Math, som også slår fast følgende: «Å opprettholde ideen om at det alltid er riktige og gale svar opprettholder objektivitet, så vel som frykten for åpen konflikt.»

Det er i så fall seg i seg selv en interessant observasjon, da de selv ikke har noen problemer med å vite hva som er riktig og galt.

Antirasistisk mattelærer

Ikke bare fremmer Equitable Math påstanden om at fokus på riktige svar er feil matematikkundervisning, men de såkalte «rasistiske strukturene» blir også fremmet ved at lærere legger vekt på individuelle prestasjoner fremfor gruppeprestasjoner.

Har du falt av? Hold ut – men det blir verre.

For er du mattelærer og ber eleven om å vise frem sin oppgaveløsning, ja, da underbygger du det hvite overherredømmet. Forklaringen er mildt sagt uforståelig: For eleven lærer nemlig ikke noe av å vise frem sine prestasjoner, det eneste som visstnok skjer er at du – altså læreren – får innsikt i elevenes tanker. Noen verre kan vel ikke en lærer oppleve, særlig hvis samme lærer har som mål å bidra til å videreutvikle den enkelte elev, ja kanskje endog en gruppe av elever?

Men gjengen bak Equitable Math vet – selvsagt – bedre og «riktigere»; for det som skjer egentlig skjer er en «dyrkelse» (ja, som i gudsdyrkelse) av det skrevne ord og «paternalisme».

Nei, skal du være en skikkelig antirasistisk matematikklærer, skal du identifisere og utfordre måter «matematikken blir brukt på til å støtte kapitalistiske, imperialistiske og rasistiske synspunkter».

Så skulle du nå undervise noen barn med en annen hudfarge enn hvit, i amerikansk kontekst definert til afroamerikansk eller latinamerikansk bakgrunn, da skal du vedta et sett med «pedagogiske antirasistiske verktøy» (gjett hvem som kan bistå deg med det?) som kan hjelpe etniske minoriteter til å overvinne både egne og andres ubevisste fordommer i klasserommet.

Kampen mot spøkelser synes med andre ord ikke å ta noen ende.

Udokumenterbare konspirasjonsteorier

Det er også de som prøver å legitimere Equitable Math-ideene med å hevde at dette ikke er et angrep på matematikken som (tilnærmet) objektiv vitenskap, men en reform av matematikkundervisningen som tar utgangspunkt i kulturforskjeller mellom elevene.

Men tilrettelagt undervisning har i min forståelse lite eller ingenting med de rammer som Equitable Math skisserer. Tolker vi dem i verste mening sier de at personer med afroamerikansk eller latinamerikansk bakgrunn har dårligere forutsetninger for å lære matematikk – og at det skyldes kulturelle forskjeller. I så fall ville det vært en interessant diskusjon om hvorfor det eventuelt skulle være slik, heller enn å projisere problematikken til å handle om rasisme.

Dessverre har Equitable Math støtte fra både fra private og offentlige aktører i USA, ikke minst som «et oppgjør med det hvite overherredømmet». En av dem som støtter initiativet, skal være Bill Gates. Ifølge New York Post har Bill og Melinda Gates Foundation nylig støttet Equitable Math med en million dollar. Nå er det vel få som har tjent seg søkkrik nettopp på korrekte beregninger og kapitalismen som Bill Gates, så skal vi anta at beløpet er som avlat for den rasistiske matematikkundervisningen?

Personlig støtter jeg meg mer til Karol Markowicz i New York Post:

»De woke påstår at våre samfunn er fundamentalt urettferdig og at vi alltid må etterstrebe større rettferdighet. I praksis lar det seg oversette til fullstendig idioti, slik som påstanden om at matematikk er rasistisk.»

Problemet med denne form for identitetspolitisk «forskning» (hvis den er forankret i noe som ligner) er at den ikke lever opp til allminnelige krav for vitenskapelig arbeid, herunder behovet for å kunne underbygge teorier med fakta (hvis fakta eksisterer i Equitable Math) eller at noen gjør seriøse anstrengelser for å falsifisere teoriene. Konklusjonene er visstnok skrevet på forhånd, og da er vi i avdelingen for politiske holdninger – for ikke å si udokumenterbare konspirasjonsteorier.

Da er det vel bare å vente på «neste trekk» fra woke-tilhengerne.