Fundamentalisme

Akutt risiko for terrorist-innvandring til Sverige – for å slippe straff

Sverige har så svak lovgivning mot terrorisme at det kan føre til at folk flytter til Sverige for å unngå straff i andre europeiske land. Dette kan allerede være en realitet, ifølge statsadvokaten ved Den nasjonale enheten for sikkerhetsvurderinger.

Per Lindqvist, statsadvokat ved Den nasjonale enheten for sikkerhetsvurderinger, mener at den svenske terrorlovgivningen må tilpasses den som finnes i andre europeiske land.

For mens mens den «norske» IS-kvinnen står tiltalt for deltakelse i terrororganisasjonen IS, er slikt medlemskap ikke ulovlig i Sverige, forklarer Lindquist i radioprogrammet Ekot i Sveriges Radio. Han mener det er på høy tid at terrorloven skjerpes.

– Det er et nesten presserende behov, sier han til Ekot.

For selv om svenskene har vedtatt en ny lov som kriminaliserer ulike former for «samarbeid» med en terrororganisasjon, brukes ikke loven i praksis.

Ekot har foretatt egne undersøkelser, og har avslørt at et større antall IS-medlemmer som har kommet til Sverige, verken har blitt arrestert eller tiltalt.

Lindqvist sier at situasjonen er uholdbar, og at det er lovens utforming som gjør at mennesker som har vært dypt involvert i IS kan bevege seg fritt i Sverige uten å frykte pågripelse.

Den svenske avisen Fria Tider poengterer det absurde i at samtidig som den svenske regjeringen vil forby medlemskap i «rasistiske» organisasjoner, vil de ikke skjerpe terrorloven.

Mens den norske terrorloven har blitt innskjerpet og den «norske» IS-kvinnen er tiltalt for tilrettelegging for terrorhandlinger, i tillegg til medlemskap i Den islamske staten, krever den svenske loven at det er bevist at den mistenkte har håndtert for eksempel våpen, eksplosiver eller kjøretøy for terrororganisasjonen.

– Slik loven er utformet, er det ganske vanskelig å bevise den forbrytelsen, sier Per Lindqvist til Ekot.

Lindquist mener det er grunn til å tro at IS-terrorister allerede utnytter slapp svensk lovgivning.

– Det faktum at andre EU-land har mer vidtrekkende terrorlover enn Sverige, risikerer å skape en situasjon der folk kommer til Sverige for å unngå straff i andre land, og til en viss grad kan dette allerede være tilfelle, konkluderer han.