Politikk

Slutt for Født Fri

Abid Rajas organisasjon, Født Fri, er slått konkurs. Stiftelsen som skulle bekjempe negativ sosial kontroll i innvandrermiljøer er ikke mer. Det var moro så lenge det varte. Hva har vi lært av det?

Det ble i går, den 6. januar, åpnet konkurs i boet til stiftelsen Født Fri. Ifølge bobestyrer, advokat Anne Christine Wettre, var det styret i stiftelsen, ledet av styreleder Jan Sverre Asker, som kastet kortene og begjærte oppbud. Etter at IMDi sa nei til fortsatt å kunne støtte Født Fri var dette et uunngåelig resultat. Da inntektene forsvant hadde ikke styret i Født Fri noe annet alternativ enn å begjære seg selv konkurs.

Rajametoden

Dette er på alle måter en trist endelikt for noe som i utgangspunktet kunne vært et godt tiltak. Men når det hele startet med at et par politikere ønsket å markere seg i forbindelse med budsjettforhandlingene i 2017, så ble utgangspunktet galt.

Vi har tidligere kalt dette for «Rajametoden» fordi hele ideen ble klekket ut på hans kontor. Totalt ble det for årene 2018 til 2020 bevilget 17 millioner kroner hvorav 14 millioner kroner ble utbetalt før IMDi satte foten ned. Bevilgningene skulle gå til bekjempelse av negativ sosial kontroll, men det eneste påviselige resultat – ved siden av en sterkt kritisk rapport fra revisjonsfirmaet Ernst & Young – ble Stovnerrevyen. Den fikk for så vidt god omtale, men da det ble full corona lock-down av alle slike tilstelninger ble det heller ikke noe revy på Stovner i 2020. Uflaks.

Politisk spill

Hvilken lærdom kan vi så trekke av dette?

At det ikke holder at politikere med et markeringsbehov først finner et godt formål. Deretter finner de en profilert person – i dette tilfelle Shabana Rehman – tenker på et tall, og falt ned på 5 millioner kroner per år. Så kaster politikerne pengene i fanget hennes og innkaller pressen som tar bilder der alle står og smiler. Deretter trekker de seg ut bakdøren og mener antagelig selv at de har gjort noe viktig for å bekjempe negativ sosial kontroll med kvinner og barn i innvandrermiljøer.

Å bekjempe negativ sosial kontroll i innvandrermiljøer er en utrolig viktig, men også vanskelig, oppgave. Og 14 millioner kroner er relativt veldig mye penger. Slikt krever en helt annen tilnærmingsmetode enn hva Venstres Abid Raja og Trine Skei Grande benyttet i denne saken. Dette er vel heller et godt eksempel på hvordan man ikke skal gjøre det.

Tror vi at politikerne har lært noe av dette? Det er vel heller tvilsomt.