Fundamentalisme

Franske læreres selvsensur øker etter halshuggingen av Samuel Paty

Nesten halvparten av franske ungdomsskolelærere unngår helt eller delvis emner som seksualitet, Holocaust og evolusjon for å unngå å trigge muslimske elever, i følge en ny undersøkelse.

Franske Ifop gjennomførte undersøkelsen på oppdrag fra satiremagasinet Charlie Hebdo i desember 2020, to måneder etter at Samuel Paty brutalt ble halshugget av en ung jihadist. Undersøkelsen, som ble publisert 6. januar, viser at 49 prosent av lærerne har fjernet emner som kan opprøre muslimske elever. 

Samuel Paty, 47, ble drept av en jihadist etter at han viste elevene karikaturer av profeten Muhammad fra det satiriske magasinet Charlie Hebdo i en undervisningstime om ytringsfrihet.

Økende selvsensur

Ifop-studien viser at selvsensur fra lærere har økt med 13 prosentpoeng siden en lignende meningsmåling for to år siden. I områder med høy innvandrertetthet oppgir 70 prosent av lærerne at de sensurerer seg av og til eller regelmessig.

I etterkant av henrettelsen av Paty har mange franske lærere uttrykt frykt for å undervise om sekularitet, og Ifop-undersøkelsen bekrefter at lærere i større grad enn tidligere bøyer av for press fra muslimske elever og foreldre om hva som skal foregå i klasserommet og ikke. 

Mens det tidligere ble forventet at også muslimske elever skulle delta ved blant annet katedralbesøk i undervisningsøyemed, og at også muslimske jenter skulle delta i svømmeundervisning, oppgir nå mange lærere at de har gitt etter for kravene om at de muslimske elevene skal fritas fra sekulære aktiviteter. 

Truende elever og foreldre

Det oppgis i undersøkelsen at trusler fra de muslimske elevenes foreldre er dagligdags for mange lærere. En lærer forteller om press for å unngå å nevne USA i klasserommet etter at muslimske foreldre klaget til skolen. En annen lærer, i den nordlige utkanten av Paris, opplyser at elevene hennes nektet å svare på spørsmål som nevnte griser.

Alvorsgraden av hendelsene er varierende, men en registrerbar trend er økningen i antall lærere som opplever særkrav fra muslimske elever og foreldre.

  • 40% av de spurte lærerne oppgav at de måtte håndtere hendelser knyttet til bestridelse av prinsippet om sekularisme på skolen, dvs. fem prosentpoeng flere enn i  januar 2018. 
  • 27% av kroppsøvingslærerne sier at de har observert former for islamsk religiøs protest i løpet av lærerkarrieren i sitt fag, og 26% av lærerne sier det samme når de underviser om ytringsfrihet. Totalt hadde  53% av de spurte lærerne minst en gang opplevd protester mot undervisningen begrunnet i islam.
  • 53% av lærerne sier at visse undervisningsemner alltid vekker protester og at noen elever prøver å unngå undervisningstimene totalt, en økning på sju prosentpoeng siden 2018.

Tiltakende separatisme

Konfrontasjon med former for religiøs separatisme kan sees i forskjellige former. 

65% av lærerne har observert fravær knyttet til bønn eller feiring av religiøs høytid ut over det antall dager som den franske rammeplanen allerede godtar for feiring av eksempelvis id.

Når det gjelder reaksjonene på seremonier til ære for Samuel Paty og spørsmålet om karikaturer, sier 19% av de spurte lærerne at de har observert en eller flere former for protest under seremoniene. 

Hovedillustrasjon: HRS