Kriminalitet

EMD: Utvisning fra Danmark krenker ingen rettigheter

Danmark er i støtet og viser resten av Europa vei. For det var ingen rettigheter som ble krenket, og det var ikke ute av proporsjoner, da dansk Høyesterett i 2018 utviste gjenglederen Shuaib Khan. Danmark får internasjonalt medhold.

Shuaib Khan (35) er født i Danmark av pakistanske foreldre, men det forhindret ikke danske myndigheter  i å utvise Khan fra Danmark.

Khan er kjent som lederen av den nå forbudte gjengen Loyal To Familia (LTF). Han er domfelt en rekke ganger, i perioden 2003 til 2017 hadde han 13 dommer mot seg, blant annet for dødelig vold, overfall og gruppeoverfall på tilfeldige personer, eller det som de i Danmark sammenfatter under «personfarlig kriminalitet».

Da han ble løslatt våren 2017 sto det nærmere 100 unge menn utenfor fengslet og tok ham i mot. «De laget stor festivitas og hyllet ham som en annen gud. Det var fullstendig absurd og et forsøk på en maktdemonstrasjon. Vi har aldri sett noe lignende før, heller ikke når ledende MC-skikkelser har blitt løslatt», fortalte lederen for det danske fengselsforbundet, Kim Østerbye.

Kort tid etter røk han inn i fengsel igjen, denne gangen for blant annet trusler mot politiet. Tre ganger tidligere hadde politiet forsøkt å få Khan utvist – uten hell, men til slutt lyktes de.

I både tingretten og lagmannsretten ble Khan dømt til ubetinget utvisning for å ha truet en politibetjent sommeren 2017. Saken ble anket til Høyesterett, som omgjorde dommen. Her ble han idømt tre måneders fengsel og ubetinget utvisning. Samtidig fikk han seks års innreiseforbud til Danmark. Høyesterett la vekt på Khans lange kriminelle løpebane og vurderte det som høy risiko for ny kriminalitet hvis han ble værende i Danmark.

Men den dommen valgte Khan å anke til Den Europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) i Strasbourg. Khan mente at hans rettigheter var blitt krenket og krevde utvisningen opphevet. Dommen var, ifølge Khan, ute av proporsjoner.

I EMD er det imidlertid ingen sympati å hente. Ingen rettigheter er krenket, fastslo de i dommen som kom tirsdag 12. januar. EMD mener heller ikke at Høyesteretts dom er ute av proporsjoner. Tvert om mener de at den danske domstolen grundig har gjennomgått de mange forbrytelsene som Khan er dømt for.

Det lover godt at EMD klarer å skille snørr og barter. De er jo ikke akkurat viden kjent for først og fremst å ta hensyn til en nasjons interesser i sine avgjørelser. Advokaten til Khan, Michael Juul Eriksen, som sikkert tjener store penger på slike som Khan, overveier derimot å prøve å få saken opp i EMDs høyeste organ, Storkammeret.

At Khan kan utvises handler om at han er pakistansk statsborger. Det er likevel uvanlig at noen som er født og oppvokst i Danmark utvises, spesielt etter en dom som bare lyder på noen måneder. Så straffen i dette tilfellet er først og fremst selve utvisningen, ikke fengslingen. Samtidig er det ingen tvil om hva som er signalet til andre kriminelle som kan utvises.

Om Khan fortsetter sin kriminelle løpebane i Pakistan, kan det være at han lærer litt mer om «krenkede rettigheter» – bortsett fra at der har nok rettigheter en noe annen betydning enn i Danmark.

Farvel Khan, du hadde dine sjanser, du misbrukte dem. Danmark viser at de ikke lenger er til å kødde med.

Ekstrabladet.dk