Innvandring

Danmark videresender asylsøkere ut av Europa

Først gjorde den danske regjeringen det klart at islam skal tilpasse seg Danmark, deretter visjonen om null asylsøkere til Danmark, og nå skal behandlingen av asylsøknader flyttes ut av Europa. Norge står noe tafatt igjen på perrongen?

De ligger ikke på latsiden i Danmark, og de er heller ikke skyggeredd som våre egne politikere.

Først kom den danske sosialdemokratiske regjeringen med brask og bram på banen mot politisert islam, som de mener ikke er forenelig med de grunnleggende verdiene i Danmark. I tillegg fortalte den danske statsministeren Mette F. at den danske visjonen er null asylsøkere. For mange ødelegger sammenhengskraften og islam må tilpasse seg Danmark, var det klare budskapet.

Kan dere tenke dere hvilket ramaskrik noe slikt ville utløst i Norge? 

Alt til venstre for høyre i partiet Høyre ville sprunget til de etablerte mediene, der de ville bli tatt imot med åpne armer. Forsidene ville blitt ryddet, der triste barneøyne, gjerne ikledd hijab, ville lyst mot oss og den politiske galgen ville blitt flittig benyttet. De innvandringsliberale organisasjonene hadde fått utdelt sine sedvanlige klippekort.

Hva skjedde i Danmark? Ingenting, absolutt ingenting, hvis vi da ser bort fra lederen i Jyllands-Posten. Under overskriften «Islam skal tilpasse seg Danmark – ikke omvendt. Hvem er uenige?» fant de det kun interessant at budskapet kom fra en sosialdemokratisk toppminister (innvandring- og integreringsminister Mattias Tesfaye).

Så var det stille noen timer, før den danske regjeringen slo til igjen. Da kunne nyhetsbyrået Ritzau melde at Tesfaye og regjeringen er i dialog med flere land for å flytte behandlingen av asylsøknader til land utenfor Europa. Samtidig er det ett hinder danskene som må løses først: Det må komme noen endringer i dansk lovgivning før det lar seg realisere. Dansk lov har i dag ingen regler for at asylsøkere kan overføres til et tredjeland. Men her skal et lovforslag snart være klar til å sendes på høring.

I tillegg er regjeringen helt klar på at det ikke strider mot noen internasjonale konvensjoner at Danmark inngår avtaler med land utenfor Europa om overføring av asylsøkere.

Ideen er at den innledende behandlingen av asylsøknaden skal skje i Danmark, men så skal vedkommende overføres til det aktuelle landet. Målet er, ifølge Tesfaye, at «den absolutte hovedregel» er at behandlingen skjer utenfor Europa.

Tesfaye bekrefter at de er i dialog med flere land, men vil ikke konkretisere mer på nåværende tidspunkt.

 – Jeg kan dessverre ikke bli mer konkret. Jeg vet godt at det kan høres ut som unødig hemmelighetskremmeri, men vi har behov for å ha en fortrolig dialog med regjeringene i de andre landene, sier han.

Hvis Danmark får dette til, hva skal være Norges unnskyldning da?

/Ritzau/