Innvandring

SSBs falskneri: – Vi svarer såkalte ikke-vestlige hvis folk spør

Da slapp katta ut av sekken: Holdningsundersøkelsen om innvandring som SSB årlig utfører, er lureri. SSB forutsetter nemlig at folk forstår at SSB spør om ikke-vestlige innvandrere når de sier "innvandrere". Nå må politisk ledelse gripe fatt i SSBs uredelighet.

HRS har i flere år kritisert SSBs årlige holdningsundersøkelse om innvandring. I undersøkelsen stilles et representativt utvalg i befolkningen, 16–79 år, ett sett spørsmål som skal måle befolkningens syn på innvandringen.

Det vi har reagert kraftig på gjennom årene er at SSB spør helt generelt om holdninger til «innvandrere». Altså det differensieres overhodet ikke. Vi har ment at et slikt spørsmål, om man er positiv eller negativ til innvandrere eller innvandring, ikke lar seg svare på. For hvem er denne innvandreren? Er det en ung mannlig migrant fra Afghanistan eller snakker vi om en ung svensk mann som kommer for å jobbe på en kaffebar i Oslo?

Kudos til NRK, mageplask for SSB

I dag morges grep endelig NRK fatt i dette i Politisk kvarter 07.45, P2.

Programleder spør spesialrådgiver Frøydis Strøm i SSB: Dere følger med på nordmenns holdninger til innvandrere, og konklusjonen denne uken var at de blir stadig mer positive. Først: Hvem snakker dere om når dere sier innvandrere?

Strøm: – Vi spesifiserer ikke hva en innvandrer er i undersøkelsen vår, med mindre respondenten spør hva vi mener. Og da sier vi at det dreier seg om personer som selv har innvandret til Norge med bakgrunn fra Afrika, Asia etc., eller såkalte ikke-vestlige innvandrere. Vi kan imidlertid ikke garantere at det er denne type innvandrere alle tenker på når de svarer.

Med disse tre setningene slår Strøm kontant fast at SSBs undersøkelse ikke er verdt papiret den er skrevet på. SSB forutsetter at folk kan lese SSBs (bak-)tanker.

Spørsmålet er: Hvorfor gjør SSB dette? Altså hvorfor spesifiserer de ikke i undersøkelsen hvilken innvandring det siktes til? Er det vi ser nok et utslag av politisk venstrevridd propaganda fra offentlig organ?

Det er vanskelig å tolke dette annerledes.

Er det noen som helst kvalitetssikring?

SSB, sier Strøm videre, spør også om folk er enige eller uenige om at innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet, og om man er enig eller uenig i at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger.

Angående første spørsmål her: nei, svensker, dansker og briter skaper selvsagt ikke mer utrygghet i Norge. Så hvordan skal man kunne svare på et slikt generelt spørsmål? Det er og forblir umulig. Og det er og forblir fullstendig vanvidd å skulle svare at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger. Men Strøm er åpenbart svært fornøyd med utviklingen. Hun kan fortelle at da undersøkelsen startet i 2002, var halvparten enig og halvparten uenig (om lag 40 prosent) i de to overnevnte spørsmålene. Det har siden den gang vært en nedgang på 20 prosent i andelen som er enig og en tilsvarende økning i andelen som er uenig, sier hun.

Hvem er det som kvalitetssikrer denne spørreundersøkelsen som har pågått årlig siden 2002 med de samme spørsmålene? Hva mener politisk ledelse om dette lureriet? Vi kan jo minne om at SSB er underlagt Finansdepartementet.

Programlederen spør avslutningsvis: – Hva mener folk om innvandringspolitikken?

Strøm: – Vi spør om det bør bli lettere, vanskeligere eller om det bør være som i dag med tanke på flyktninger og asylsøkeres mulighet til å få opphold i Norge. De fleste, 56 prosent, de mener det bør være som det er i dag. I hele perioden har det vært flere som har sagt at det bør bli vanskeligere, men andelen som svarer at det bør bli vanskeligere har gått ned, mens andelen som mener det bør bli lettere, har gått opp, sier Strøm.

Har SSB fått med seg at Norges innvandringspolitikk er betydelig strammet inn de siste årene? Har SSB vurdert om dette kan gi seg utslag i form av hvordan folk oppfatter dagens innvandringspolitikk?

Folket har gitt motsatt beskjed av hva SSB ser ut til å ønske seg

Kanskje SSB skulle la følgende synke inn: En undersøkelse utført av Százasvég Foundation (2018) viser at en stor majoritet av Europas befolkning ser muslimsk innvandring som en alvorlig trussel. Likeledes oppfatter en stor majoritet masseinnvandringen fra den tredje verden som en stor byrde og en alvorlig trussel mot Europa.

I Sverige svarer 55 prosent av respondentene at det økende antallet muslimer i samfunnet er en alvorlig trussel. I Danmark svarer 72 prosent det samme. Er dette interessant, SSB?

En annen undersøkelse fra 2017 viste at nærmere 56 prosent av Europas befolkning ønsker full stans i innvandring fra den islamdominerte verden. Kun 20 prosent er positive til fortsatt innvandring fra islamske land.

Og i Norge sier hele 59 prosent i en YouGov-måling, også fra 2017, at det er en fundamental kollisjon mellom verdiene i samfunnet vårt og islam. Kun 13 prosent er uenig. 

Har SSB fått med seg disse internasjonale undersøkelsene? Eller skal det statlige byrået kanskje fortsatt ignorere dem år ut og år inn og slik videreføre lureriet? 

Stortingspolitikere burde gripe fatt i dette og utfordre Jan Tore Sanner, finansministeren med øverste ansvar for SSB: Vil Sanner vennligst ta et møte med SSBs ledelse for å få en avklaring: Hvorfor opptrer SSB metodisk uetisk og uredelig, og hvorfor forholder ikke SSB seg til hva folk faktisk – og med rette – bekymrer seg for, islam og andre deler av den ikke-vestlige innvandringen?