Kriminalitet

Gjengvold mot 15-åring i Stavanger i retten

I rettssaken diskuteres hva som eventuelt var motivet for volden og om den var uprovosert. For det viser seg at også den voldsutsatte 15-åringen har sine svin på skogen.

De tre guttene, da 17 år, som angrep 15-åringen på Vaulen badeplass i Stavanger, sitter i disse dager i Stavanger tingrett.

Alle tre har tilstått ulike grader av vold og filmopptak som de gjorde mens dette pågikk, melder Stavanger Aftenblad (SA). Men det er uenighet i retten om hvorvidt det er snakk om kroppsskade. Det har stor betydning for straffeutmålingen.

Samtidig har det kommet frem at offeret selv har noen svin på skogen.

Voldshendelsen

I tiltalen er det beskrevet at 15-åringen ble slått, sparket og «kneet», som skal ha endt med at han ble bevisstløs. Men om han faktisk ble bevisstløs av denne volden, forsøker forsvarerne til de tiltalte å så tvil om. Hvis retten ikke er sikre på det, kan de ikke dømmes for kroppsskade, men en mildere bestemmelse om kroppskrenkelse, siden gutten ikke fikk andre alvorlige skader.

Forsvarsadvokat Ørjan Eskeland viste til at det ikke sto noe om hjernerystelse i journalen fra sykehuset. Atferden hans på sykehuset kan heller ikke kobles til en slik skade, hevdet Eskeland ifølge SA.

En av filmene som ble tatt under hendelsen og etterpå spredt på sosiale medier, viser 15-åringen som ligger på bakken. Der ser det ut som om han er bevisstløs. Forsvarerne ba retten vurdere om dette også kan skyldes at 15-åringen var beruset av alkohol og beroligende midler. Det virker som et sterkt kort, ettersom prøver fra sykehuset bekrefter både alkohol og beroligende midler.

15-åringen selv har forklart at han ikke husker noe fra han gikk av bussen på Vaulen for å treffe de tiltalte, til han ble hentet på sykehuset av sin mor. Han har heller ikke forklart noe om en foranledning.

Motiv?

Det virker også uklart hva som faktisk førte til denne voldshendelsen.

15-åringen skal ha blitt bedt om å komme til badeplassen av en av de tiltalte. Da han kom, skal han først ha fått en klem deretter et slag av en av de tiltalte. Så skal også de to andre ha gått løs på ham.

Det fremkommer videre at 15-åringen, sammen med to av de tiltalte, dagen før denne voldshendelsen skal ha deltatt på et ransforsøk hjemme hos en mann. Under dette ranet skal 15-åringen ha trukket fram en kniv og truet en kvinne som var til stede i boligen. De to tiltalte skal da ha stukket av. SA skriver at «Det hadde vakt oppstandelse i miljøet etter dette, og de tiltalte skal derfor ha vendt seg mot 15-åringen», som er vanskelig å tolke. Enten vakte det oppstandelse at det ble trukket kniv under ransforsøket, eller så vakte det oppstandelse at de to tiltalte stakk av.

Aktor, Marita Hagen, mente på sin side at det ikke kan legges vekt på denne påståtte foranledningen dagen før. Hun viste blant annet til en av de tiltaltes forklaring om at det ikke hadde vært noen hensikt med volden mot 15-åringen.

Betinget fengsel

Samtlige av de tre tiltalte har tidligere vært involvert i en rekke straffbare forhold og to av dem er også blitt  domfelt etter hendelsen på Vaulen, blant annet for vold. Dermed vil de to få utmålt en fellesstraff.

Aktor Hagen argumenterte for at de tre tiltalte må dømmes for kroppsskade. Hun trakk videre fram at filmingen og spredningen på sosiale medier har vært en tilleggsbelastning for fornærmede.

– Alle har utøvd vold, og de har gjort det med forsett. Det var slag, spark og kneing i ansiktet. Det var tilfeldig at fornærmede ikke fikk noen større skader enn han ble bevisstløs, sa Hagen i sin prosedyre.

I utgangspunktet mente aktor at straffen ville være seks-sju måneders fengsel for denne typen vold, men det er formildende at de var under 18 år. For en av de tiltalte la aktor ned påstand om fem måneders betinget fengsel med en prøvetid på to år. For en av de andre mente hun at et passende påslag på en fellesstraff  – som han vil få i en annen sak i slutten av desember – vil være 90 dagers betinget fengsel, og den tredje et påslag på 90 dager på en ungdomsstraff på 100 dager som han fikk i sommer, men som han ennå ikke har begynt å sone.

Det heter seg jo at det har vært en skjerping av straffene for vold, særlig blind vold, på offentlige steder de siste årene. Men i mine øyne virker det ikke som straffenivået skremmer unge fra å begå kriminalitet, heller ikke vold.

Takk for lesertips.