Statistikk

Folk fra Midtøsten langt mer kriminelle og voldelige

Offentlig dansk statistikk viser at personer fra MENA er langt mer kriminelle og voldelige enn andre. Samtidig viser statistikken at kinesere og indere er langt mindre kriminelle enn den gjennomsnittlige befolkningen. Hvorfor lager ikke norske SSB slik statistikk?

Danmark viser igjen veien. Nylig bestemte den sosialdemokratiske regjeringen seg for å publisere en ny statistikkkategori, MENApt, der pt står for Pakistan og Tyrkia. Slik vil Danmark gi et ærlig svar på hvilke ikke-vestlige grupper som gjør det godt i landet, og hvilke grupper som bærer byrder til samfunnet.

Da statsbudsjettet ble vedtatt i 2019, ble Danmarks Statistik (DST) pålagt å lage en utvidet statistikk  over kriminalitet etter herkomst, opprinnelsesland og statsborgerskap. I DST sin årlige statistikk over innvandrere og etterkommere er dette nye grepet for første gang inkludert, Indvandrere i Danmark 2020.

Indere og pakistaner er to ulike verdener

Elefanten i rommet er innvandrere og etterkommere med røtter i ikke-vestlige land. Det er godt kjent at de i høyere grad bryter straffeloven innen vold, seksuelle overgrep, ran og tyveri, og trafikkloven og særlover som våpenloven, enn personer av dansk eller vestlig opprinnelse.

DST legger en indeks på 100 for snittet av hele den mannlige danske befolkningens kriminalitetsrate. Resultatet blant etterkommere, altså 2. generasjon, er slik når man plukker ut etter landbakgrunn (alle tallene er alderskorrigerte):

  • Libanesere (ofte såkalte statsløse palestinere): indeks på 373, altså nesten fire ganger så kriminelle som snittet i befolkningen.
  • Dernest kommer somaliere, med  en indeks på 313.
  • Pakistanere: 287
  • Marokkanere: 265
  • Tyrkere: 247

Alle nevnte land tilhører OIC, altså den islamdominerte verden.

Pakistan og India var ett land inntil britene trakk seg ut og Pakistan og India ble selvstendige separate stater i 1947. Da skal vi se på indeksen for inderes kriminalitet i Danmark blant deres etterkommere. Den ligger på 64 prosent av indeksen på 100. Pakistanere i Danmark er altså om lag 4,5 ganger så kriminelle som sitt tidligere broderfolk indere.

Kinesiske etterkommere i Danmark har en enda lavere indeks, og ender på 54.

Enda verre på voldsstatistikken

Fra s. 112 i DSTs årsrapport.

Generelt ligger mannlige ikke-vestlige etterkommere nesten tre og en halv ganger høyere på indeksen i kategorien voldsforbrytelser, med en inderks på 336.  Og det er særlig innen voldsforbrytelser de ikke-vestlige skiller seg ut.

Så til nok en bombe: Somaliske etterkommere har en indeks på 737 i kategorien voldsforbrytelser. Libanesiske etterkommere ligger på 702, syrere på 445, afghanere på 337, pakistanere på 226 og indere på 0 i både 1. og 2. generasjon (se side 112 i rapporten).

Når skal SSB tegne opp den norske virkeligheten?

Weekendavisen: De tørre tallene (betalingsmur).