Innvandring

Klok manøver av Danmark: Skal utarbeide presis statistikk på ikke-vestlige

I alle år har norske SSB puttet alle ikke-vestlige i samme kategori, hvilket verken er rettferdig eller særlig nyttig. Danmark tar nå grep og innfører ny statistikk under kategorien MENApt, som står for Midtøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkia. Dette fordi det er i disse landene man ser de store utfordringene, ikke blant kinesere, thailendere og latinamerikanere.

Skal man løse innvandringes problemer fra bunnen av, som er slagordet til Nye Borgerlige (NB), ja, så bør man i det minste ha best mulig statistisk grunnlag for å kunne identifisere hvilke grupper og områder i verden som er mest dysfunksjonelle.

Ny statistikkberegning skal nå på plass

Å få på plass en mer nyansert statistikk på sentrale innvandrings- og integreringsfelt, var ett av mange punkt NB gikk til valg på. I dag forteller NBs leder, Pernille Vermund, at partiet har fått gjennomslag for sitt syn. I sommer hadde hun møte med ansvarlig på feltet, Mattias Tesfaye, statsråd i Udlændinge- og Integrationsministeriet, der hun tok opp utfordringene med statistikken som føres og der alle ikke-vestlige føres opp i samme gruppe.

I Norge benytter SSB begrepet landgruppe 3, som omfatter land i Øst-Europa som ikke er EU-medlemmer, Afrika, Asia (herunder Tyrkia), Sør- og Mellom-Amerika, samt Oseania (utenom Australia og New Zealand).

Nå kan Vermund bekrefte at Tesfaye har gitt henne medhold:

Fremover vil Udlændinge- og Integrationsministeriet oppdele innvandrere og etterkommere i en såkalt Menapt-gruppe, som står for Midtøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkia.

Vermund begrunner sitt synspunkt slik:

Endnu et vigtigt skridt på vejen til at få løst udlændingepolitikken fra bunden er nu taget.

Siden vi stiftede Nye Borgerlige, har jeg kritiseret, at myndighederne bruger betegnelsen “ikke-vestlige indvandrere og efterkommere” – og dermed sætter indvandrere fra Latinamerika og Fjernøsten (Øst-Asia, red.) i gruppe med indvandrere fra Stormellemøsten.

I årene før vi kom i Folketinget, hvor jeg rejste rundt til forsamlingshuse og skoler landet over, var det et af de budskaber, jeg gentog for de mange danskere, jeg mødte.

Hvis vi skal have løst problemerne fra bunden, så kræver det, at vi taler mere ærligt og præcist om problemerne.

Udlændingepolitikken skal målrettes.

Dårlige indvandrere fra problematiske lande og kulturer som de muslimske i Stormellemøsten skal kunne afvises og udvises, uden at det skader mulighederne for gode indvandrere fra eksempelvis Vietnam og Thailand, der kommer hertil og skaber værdi for vores samfund.

Derfor skal gruppen ‘ikke-vestlige indvandrere og efterkommere’ opdeles, så folk fra Fjernøsten og Latinamerika, der klarer sig fint i Danmark, ikke blandes sammen folk fra de muslimske lande, der som gruppe mildest talt klarer sig miserabelt.

Skjermdump BT.

Berlingske har omtalt den nye statistikkføringen i Danmark, og viser i denne sammenhengen til hvordan ny statistikk vil se ut med kategorien MENApt.

Tesfaye aviser påstander fra ulike hold om at en slik kategorisering skulle være stigmatiserende:

«De her nye tal vil give en mere ærlig politisk diskussion om det mindretal af indvandrere, der skaber meget store udfordringer for vores samfund», sier Tesfaye.

Hva med Norge?

Vermund vedgår at «statistikkene er i seg selv ikke nok til å løse problemene fra bunnen av, men dette er et riktig skritt på veien.

Kanskje dette er en idé for Statistisk sentralbyrå, å følge i det danske departementets fotspor?