Barn i utlandet

Vil straffe foreldre som dumper barna i hjemlandet

Frp vil straffe foreldre som dumper barna i utlandet med fengsel, trygdenekt og omsorgsovertakelse av barna. Foreldre med midlertidig opphold skal likeledes miste oppholdstillatelsen i Norge.

Frp har fremmet 21 forslag i Stortinget for å komme dumping av barn og unge til livs. Forslagene behandles i disse dager.

Silkehanskene skal av. Foreldre/foresatte som dumper barna sine, skal møtes med en egen lovparagraf som sikrer at de får en minstestraff bak lås og slå. Det var dette vi så for første gang i Danmark nylig: En kvinne ble dømt til ett års fengsel for dumping av ei jente på 15 år i Uganda som hun hadde omsorgsansvar for. Danmark innførte den nye lovparagrafen i 2018, som skal vernes barn og unges «helse og utvikling» ved at de ikke skal etterlates i utlandet.

Ny lovparagraf

Nå går altså Frp i de danske fotsporene. Konkret lyder Frps forslag slik:

1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om lovendring som sørger for innføring av minstestraff overfor foreldre og omsorgspersoner som gjennom egen handling eller tilrettelegging er ansvarlige for at barn sendes til eller etterlates i utlandet mot egen vilje under forhold som kan bidra til at barn og unge utsettes for vold og tortur, negativ sosial kontroll eller radikalisering.

Omtrent likelydende formulering sikrer at «enkeltpersoner eller organisasjoner» som er ansvarlige for at barn etterlates i utlandet, også skal kunne dømmes tikl fengsel. Dette betyr, slik vi forstår det, at organisering av dumping, eventuelt fra moskéhold eller eksempelvis fjernere slektninger av barnet, skal kunne straffes.

Vil ta fra dem trygder

Frp vil videre at myndighetene skal kunne gå inn og frata foreldre/foresatte offentlige ytelser. HRS har gjennom årene foreslått dagbøter inntil foreldrene ahr hentet barna tilbake til Norge, et forslag Ap nå har stilt seg bak.

I tillegg vil Frp at foreldrene skal miste omsorgsansvaret:

4. Stortinget ber regjeringen sørge for at det får konsekvenser for foreldreansvaret når foreldre gjennom egen handling eller tilrettelegging er ansvarlige for at barn sendes til eller etterlates i utlandet mot egen vilje under forhold som kan bidra til at barn og unge utsettes for vold og tortur, negativ sosial kontroll eller radikalisering.

Og dem som har midlertidig opphold i Norge, og som dumper barna tilbake til opprinnelseslandet/utlandet, skal kunne miste oppholdstillatelsen, mener Frp.

I tillegg fremmes det en rekke «myke» tiltak, som informasjon til sentrale instanser, kunnskapsløft innen fagprofesjoner, dialog, styrke ambassader mulighet til å hjelpe barn og unge tilbake til Norge, samt å sikre at «barn og unge voksne ikke mister sin permanente oppholdstillatelse dersom de er holdt i utlandet mot sin vilje».

Stortinget