Kriminalitet

Historisk dom som Norge bør kopiere snarest

En kvinne er dømt til fengsel for å ha dumpet jenta hun hadde omsorg for i Uganda. Dommen er historisk, og nå må Norge følge i de danske fotsporene.

I over 16 år har norsk toppolitikk vært grundig informert om at barn og unge i Norge dumpes i foreldrenes opprinnelsesland, dertil ofte under svært elendige forhold.

Ethvert tenkende menneske forstår at dumping innebærer at den utsatte får sterkt forringet livskvalitet, blir frarøvet enhver mulighet for å bli et fullverdig medlem av Norge, og at dumping er en total sabotasje av integreringspolitikken som koster milliarder av kroner årlig. Ingen foreldre eller andre i Norge er dømt for å ha dumpet barn og unge i opprinnelseslandet, endog ikke når det har skjedd på voldelige koranskoler.

Historisk dom

I Danmark har man nå tatt dette alvorlige problemet ved roten. En 42 år gammel kvinne i København var verge for ei jente på 15 år. I september 2019 tok hun jenta med seg til Uganda og etterlot henne der hos personer jenta har en familierelasjon til.

Jenta er oppvokst i Danmark og dansk statsborger. Hun gikk i dansk skole og visste ikke at hun kom til å bli etterlatt i Uganda da hun ble med på «feire».

Hun ble fratatt passet, mobiltelefonen og ble etterlatt uten penger hos en del av familien som ikke hadde evner til å forsørge henne. De hadde dertil sterkt begrenset mulighet til å kunne kommunisere med jenta.

Da vergen ni dager etter utreisen til Uganda kom tilbake til København alene, gikk alarmen hos myndighetene lokalt. Kommunen, politiet og og Utenriksdepartementet klarte med hjelp av familien i Uganda å få jenta tilbake til Danmark i løpet av en måned.

Den 42 år gamle kvinnen ble siktet etter en ny lovparagraf i Danmar, datert 2018: «Med bøter eller femgsel i inntil 4 år straffes den som sender sitt barn til utlandet til forhold som bringer barnets helse og utvikling i alvorlig fare, eller lar barnet ta del i et slikt utenlandsopphold.» I tillegg ble hun siktet for vold mot jenta og sine egen tre barn. Kvinnen er ilagt et års ubetinget fengsel.

”Bestemmelsen straffer den, som har ansvar for et barn og sender det til et andet land under forhold, som kan ødelægge barnets udvikling. Det har politi og anklagemyndighed vurderet, var på tale her, og det har retten nu dømt for. Når en enig domsmandsret sender en hidtil ustraffet kvinde et år i fængsel, signalerer retssystemet, at der er tale om grov forbrydelse, som straffes hårdt,” siger anklagerfuldmægtig Søren Yde Halse, Københavns Vestegns Politi.

Ny lov i Norge?

Også kvinnens ektemann er ilagt straff for ikke å ha stoppet volden mot jenta. Han fikk seks måneders ubetinget fengsel og advarsel om utvisning.

Begge de to dømte er tidligere ustraffet. Dommen er anket av begge parter, altså både aktoratet og den dømte kvinnen.

I 2003 tok HRS bredt opp en dumping-sak, der Samira bosatt i Tromsø ble dumpet i Somalia. Vi snudde hver stein i saken, inkludert at vi klarte å spore henne opp i Garowe der hun bodde hos familie og ble daglig fulgt med væpnende vakter til en koranskole. Dette ble til et kapittel i boken Feminin integrering (2003), og året etter dro vi til Pakistan og oppsøkte barn der som var dumpet fra Norge, inkludert på internatkoranskoler. All informasjon ble nedfelt i rapporten «Norske barn i utlandet. Ute av syne, ute av sinn» (2004).

Vi er ikke i tvil om med dagens norske lovverk, kunne foreldre blitt straffet for dumping. Eksempelvis er lovparagrafen om frihetsberøvelse dekkende, det samme er vanskjøtsel, som er nedfelt i en over 100 år gammel lov som omhandler å krenke sine plikter overfor barn. I 2004 ble denne paragrafen brukt overfor en afrikansk mann som aktivt hindret kona i Oslo å integrere seg.

Men hvis det er slik at vi trenger enda en lov, tilsvarende den i Danmark fra 2018, der det eksplisitt pekes på utenlandsopphold, ja, så få den på plass, da, jo fortere, jo bedre.