Islam

Vil brenne koraner i alle Sveriges getto-områder

Rasmus Paludan går til søkemål mot den svenske staten fordi han og andre i partiet Stram Kurs ulovlig ble pågrepet av politiet under koranbrenning i Malmø. Paludan varsler at han nå vil brenne koraner i alle utsatte områder i Sverige.

Det var i august i år politiet gjorde en åpen kapitulasjon overfor voldselement i Sverige. Det hele startet med at partilederen Rasmus Paludan søkte om tillatelse til demonstrasjon i Malmø, der han og andre partifeller i danske Stram Kurs ville stå op for ytringsfriheten, som de sa det, ved å brenne koranen.

For høyt trusselnivå

Men politiet avlyste demonstrasjonen i Malmø, og følgende kom frem fra øverste politihold i landsdelen Skåne: Vi kan ikke håndtere en eneste slik demonstrasjon i hele Skåne. Det viste seg at politiet hadde registrert «et stort antall forum i sosiale medier der retorikken er hard og der det oppfordres til vold. Trusselbildet mot orden og sikkerhet er i henhold til Politimyndigheten høy», ble det uttalt.

Politiet viste deretter til den grunnlovsfestede retten til møte- og demonstrasjonsfrihet. Men, ble det sagt, «det finnes dog mulighet for i unntakstilfeller å begrense retten til å holde møter på almen plass når det foreligger en påtakelig risiko for at orden eller sikkerheten ikke kan opprettholdes».

Svensk politi kapitulerte med andre ord for potensielle voldelige krefter.

Nå har påtalemakten i Malmø konkludert: Det er ikke ulovlig å brenne koranen i Sverige. For Sverige har ingen blasfemilov.

Går til søksmål

Paludan ble ilagt to års innreiseforbud etter hendelsen i Malmø der han og partikolleger likevel brant koranen, men innreiseforbudet er ugyldig fordi Paludan også er svensk statsborger i tillegg til dansk statsborger. Paludan sier han vil saksøke justismyndighetene for en million kroner grunnet det ugyldige innreiseforbudet. Men han vil også gå til sak mot myndighetene for det han mener var ulovlige pågripelser i august, der grunnlaget for pågripelsen var mistanke om «hets mot folkegruppe».

– Det er skandaløst at seks av våre medlemmer ble frihetsberøvet av politiet når politiet allerede på dette tidspunktet visste at det er lovlig å krenke koranen i Sverige. Det er ikke forbudt med blasfemi i Sverige, sier Paludan til Samnytt.

– Våre medlemmer kommer til å kreve erstatning fra Justiskanselleriet for de alvorlige krenkelsene som de ble utsatt for. Dette er misbruk av offentlig myndighet, fortsetter han.

Nye demonstrasjoner med koranbrenning

Samtidig meddeler Paludan at han har påstartet islamkritiske demonstrasjoner i Sverige. Han varsler at han vil tillyse nye demonstrasjoner i alle Sveriges såkalte utsatte områder, og der koranen skal brennes. Dette for å vise hva ytringsfrihet innebærer og for å vise at ideologien islam har et voldsproblem, sier Paludan.

– Nå har saksbehandlere ved påtalemakten flere ganger slått fast  at det er tillatt å brenne koraner i Sverige. Derfor kommer vi til å tillyse demonstrasjoner og brenne koraner.