Islam

Koranskoler i Norge: – Liten vilje fra Regjeringen til å gjøre noe

1.000 barn er på koranskole i ekstrem moské. - Det er liten vilje å se hos Regjeringen til å gjøre noe, sier Frps Jon Helgheim. Men hvor er svaret på hva som kan gjøres?

Vi meldte i dag at nesten 1.000 barn går på koranskole i en av de meste ekstreme moskeene i Norge.

Dette er altså kun én koranskole, som har rundt 30 koranlærere.

En av disse koranskolelærerne skal være han som medvirket til at to somaliske søstre i Bærum vervet seg til krig for den islamske staten (IS). De befinner seg i dag i en leir i Syria.

Aktiv segregering

Vi ba i kveld Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson for Frp, om kommentar. Vi spurte:

Det går nesten 1.000 barn/unge på koranskole i Tawfiiq-moskeen i Oslo. Den er kjent for ekstremisme. Hva er din kommentar til dette, ikke minst i et intergreringsøyemed?

Helgheim er bekymret. Han sier til HRS at det foregår segregering fra moskémiljø:

– Det er trist og svært ødeleggende for integreringen at så mange barn bruker så mye tid på koranskoler og andre aktiviteter i lukkede muslimske miljøer. Vi vet at dette er utbredt i mange innvandrermiljøer. Disse barna ville mer enn noen andre hatt behov for å omgås den øvrige befolkningen på fritiden, sier Helgheim til HRS, og fortsetter:

 –  Min påstand er at den aktive segregeringen fra innvandrermiljøer og trossamfunn er en av hovedårsakene til at integreringen lykkes dårlig.

Helgheim utdyper:

– Et annet aspekt ved dette er at slik selvvalgt segregering går utover det sosiale miljøet i skolene. I flere skoleklasser er det en overvekt av muslimske barn, og disse blir naturligvis ikke en del av de andre barnas naturlige sosiale omgangskrets når så mye av fritiden benyttes på koranskole og tilsvarende aktiviteter. Dette går altså ikke bare utover det sosiale livet til barna på koranskoler, men fører også til at norske barn ikke har noen å være sammen med fra skoleklassen på fritiden, slik barn i Norge har vært vant med i hundrevis av år.

– Ikke interesse

Som vi tidligere har omtalt, har Stortinget pålagt Regjeringen å sørge for åpenhet rundt koranskolenes aktiviteter og innhold ideologisk. Vi spør derfor Helgheim:

Stortinget, også ved Frp, har bedt om innsyn/åpenhet om koranskolers virksomhet i Norge. Hva er gjort, og hva vil dere konkret gjøre for å følge opp de folkvalgtes pålegg?

Helgheim opplever at Regjeringen og de øvrige partiene er lite interesserte i å gjøre noe som helst.

– Frp har klart å få flertall for enkelte formuleringer som skal gi bedre kontroll over hva som skjer i disse miljøene. Men vi opplever at det er svært liten vilje fra Regjeringen og øvrige partier til å gjennomføre som som helst, sier Helgheim.

– Vi har i tillegg ønsket å innføre begrensninger i hvor mye tid barn skal kunne bruke i slike lukkede aktiviteter, uten at vi har fått flertall for noe slikt. Jeg jobber med å finne ut mer om disse aktivitetene og har blant annet hatt møter med muslimske trossamfunn for å diskutere disse problemene. Jeg vil fortsette med dette for å få bedre innsikt i hvordan dette fungerer og hva vi kan gjøre for å hindre segregering, sosial kontroll og religiøs tvang blant barn.

Ja, for spørsmålet er hvor svaret finnes: i miljøene eller utenfor?