Innvandring

Født her: Utvises etter grov kriminalitet

Dansk rett har igjen dømt en innfødt borger til utvisning. Skal Norge følge opp?

Denne siste saken er fra en kommune vest for København, Albertslund.

En da 23 år gammel mann ranet med kniv personal i et supermarked i februar i år. Han stakk av med pengegevinsten.

Nå 24 år gammel, er han i november dømt for ranet, pluss fem andre kriminelle forhold: Hasjsalg, vold mot eks-kjæreste, og hærverk.

Retten fant ham skyldig tross at han nektet blant annet for å ha utøvd vold mot eks-kjæresten.

Skal utvises til Tyrkia

Den dømte skal nå utvises til Tyrkia, hans foreldres fedreland. Han får innreiseforbud til Danmark i 12 år. Dommen ble blant annet utmålt på bakgrunn av tidligere dommer mot mannen.

– Vi lagde op til – alle sagens aspekter taget i betragtning – at der ud over fængsel også skulle ske udvisning i 12 år, og det fulgte retten, siger anklager Mie Vang, Københavns Vestegns Politi.

Den dømte ankede sagen på stedet. Han er fortsat varetægtsfængslet.

Det oppsiktsvekkende er at dette igjen skjer, nå i en annen krets i Danmark. Vi meldte ganske nylig om en 22 år gammel mann født i Danmark av somalisk opprinnelse. Han ble dømt til utvisning på livstid.  Han er straffet flere ganger siden han fylte 15 år, blant annet for tyveri, ran, bedrageri med mer. Han ble i januar 2019 dømt to ganger for vinningskriminalitet og ran til henholdsvis tre og åtte måneders fengsel. I tillegg fikk han advarsel om utvisning. Det til tross for at hans tilknytning til Danmark anses som «langt større», som det heter, enn til Somalia der familien opprinnelig kommer fra.

Også han ble dømt for vold mot nært familiemedlem, kona:

I en ny fersk dom dømmes T. for voldtekt av kona fra Irak til fem års fengsel.

Selv om denne T.s tilknytning til Somalia ble ansett som svak, ble han utsvist av hensyn til demokratiets trygghet: «Retten mente at det var stor sannsynlighet for at den kriminelle løpebanen vil fortsette. Derfor ble han dømt til utvisning for alltid. Retten mener at T. kan opprettholde kontakt med familien i Danmark per telefon og Internett.»

Europas viktige artikkel 8, 2. ledd

Domstolen mente samfunnet trenger beskyttelse mot tiltalte 22-åring med røtter i Somalia. Utvisning er «nødvendig» av «hensyn til den offentlige trygghet og for å forebygge uro eller forbrytelse». En utvisning av tiltalte for bestandig vil på den bakgrunn ikke innebære en krenkelse av hans rett til privat- og familieliv i henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8, og utvisning med innreiseforbud for bestandig vil derfor ikke være i strid med Danmarks internasjonale forpliktelser».

Konkret er det denne konvensjonen domstolen peker på:

Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv,

1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Ser vi et Vest-Europa som reiser seg? For begge disse sakene er helt unike.

Den korte avis