Politikk

Statsministeren til fullt angrep på mislykket innvandring

Ingen i Danmark skal oppleve at friheten deres er truet, tordnet statsminister Mette Frederiksen på åpningen av Folketinget. Politiet skal få tillatelse til å innføre oppholdsforbud for kjeltringer og gi dem bot. Med gjeld til det offentlige, kan også politiet ta fra de samme mobiltelefon og dyre klokker og jakker. Nå er det visst ingen kjære mor lenger i Danmark.

I dag åpnet det danske Folketinget, og statsminister Mette Frederiksens åpningstale var mer eller mindre en skryteliste av hva regjeringen har fått til, men hun åpnet selvsagt med koronakrisen. For statsministeren – som alle andre – vet at i ekstraordinære kriser sitter politisk ledelse rimelig trygt. Sikkert til opposisjonens forargelse, men tryggheten varer heller ikke evig.

Det mest interessante for oss i talen, var hva statsministeren hadde å si om innvandringspolitikken. Som kjent lovte Mette F. (som hun gjerne kalles i Danmark) i valgkampen å føre en minst like streng politikk på dette feltet som de borgerlige partiene i Danmark har havnet på.

Statsminister Mette F. sviktet ikke – i alle fall ikke med det hun leverte fra talerstolen.

Vår frihet – innse det

Etter den obligatoriske «det gjelder ikke alle», roste hun innvandrere som står i en verdikamp – som hun påpekte er en frihetskamp – der de sliter med å komme seg «fri fra den foreldede og forstokkede kulturen som dessverre stadig hersker på noen områder», melder Berlingske.

Appellen fra statsministeren var: «Alle dere som vil Danmark, hold fast på det».

Deretter løftet hun jernhandsken mot dem som bedriver sjikane, overfall og brutal oppførsel overfor andre. Hun påpekte at hver femte unge mann med ikke-vestlig bakgrunn, født i 1997, har overtrådt straffeloven innen han fylte 21 år.

Statsministeren tordnet videre mot de unge menn som «tar andre frihet, stjeler barns fremtid, overfaller fengselsbetjenter og etterlater seg en elv av utrygghet».

Hun tok avstand fra at jenter utsettes for sosial kontroll fordi de er blitt «for danske», og hun uttrykte sin harme over at en pølsevogn i Brønshøj angripes med kanonkuler fordi de selger svinekjøtt.

Oppholdsforbud – og inngripende konsekvenser

Derfor vil regjeringen blant annet gi politiet mulighet for å innføre oppholdsforbud for personer på bestemte steder i en begrenset periode, og eksemplifiserte dette med at det kan være på en parkeringsplass i boligområde eller på en togstasjon, hvor disse guttene og unge mennene samles og skaper utrygghet. «Her sier vi: Dere får ikke være her. Ingen skal være redde for å gå i gatene i Danmark – dere får ikke lov til å ta vår frihet», fastslo statsministeren.

Overtredes forbudet skal det utløse en bot på 10.000 dkr, lovet hun.

Og hvis du trodde det nytter med tom pengebok, så har S-regjeringen tenkt på det også. For har man gjeld til det offentlige, skal politiet kunne ta dyre jakker, klokker, mobiltelefoner eller lignende fra dem som bryter forbudet, fortsatte Mette F. Er noen tunglærte og bryter forbudet igjen, vanker det 30 dagers fengsel.

Nærområder og asylsøkere ut av Europa

Regjeringen vil også sikre at kriminelle leietakere raskt skal kunne kastes ut av leilighetene. I tillegg skal personer som begår vold på byen og får en dom, kunne utestenges fra alle utesteder i opptil to år.

– Mange av de problemer vi nå står overfor, skriver seg dessverre lang tid tilbake. Altfor mange problemer fikk vokse, altfor mye ble tapt og altfor lenge fikk det vare. Fortidens innvandring- og integreringspolitikk var feil, så enkelt kan det sies, sa statsminister Mette F.

Hun understreket at S-regjeringen vil føre en stram innvandring- og integreringspolitikk, og hun gjentok at regjeringen vil hjelpe mer i nærområdene der migranter og flyktninger kommer fra. Samtidig vil regjeringen legge frem et lovforslag som gjør det mulig å overføre asylsøkere til land utenfor Europa.

Så gjenstår det jo selvfølgelig å se om det blir noe realpolitikk av dette.

Truer med nyvalg

S-regjeringen er en mindretallsregjering med støtte i en politisk avtale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Alle er ikke like fornøyd med Socialdemokratiets prioriteringer. De Radikales leder, Morten Østergaard, kjemper for at hans parti skal få mer makt – og det gjør han med å angripe statsminister Frederiksen. Her om dagen truet Østergaard med at de ikke ville stemme for statsbudsjettet (finansloven, som det heter i Danmark). Fra den radikale folketingsgruppe har det de siste ukene vært signalisert at hvis De Radikale presses for mye, vil de utløse nyvalg.

Men det kan være at De Radikale gjør opp regning uten vert, for Mette F. lar seg neppe true. Samtidig kan maktkampen være et uttrykk for at statsministeren står overfor en tid der regjeringen vil komme under press. Avgjørende forhandlinger om statsbudsjettet og den såkalte grønne omstillingen kan likevel utvikle seg dramatisk, og det kan bli en storm for statsministeren – som hittil har klart seg usedvanlig godt ved roret.

Så spørs det hva de øvrige to støttepartiene finner på. Samtidig står S-regjeringen rimelig støtt. På målingen som kom i dag har de 29,4 prosent, mot de tre støttepartienes til sammen på 22,1 prosent, der de Radikale er størst med 8,3.

Et overraskende nyvalg kan imidlertid føre til nye overraskelser.