Kriminalitet

Senket straffen for det groteske drapet på Wilma

Han drepte Wilma (17), kappet av henne hodet og oppbevarte det hjemme i en bag. Men lagmannsretten i Sverige mener det ikke kvalifiserer til livstid.

Eks-kjæresten til Wilma Andersson, Tishko Ahmed Shabaz (23), ble i vår tiltalt for mord og likskjending.

Svensk politi kunne i slutten av november 2019 bekrefte at den da forsvunne Wilma Andersson (17) var drept. Dette etter at politiet hadde funnet det som ble omtalt som «en betydelig kroppsdel» til den unge jenta. Det var ingen underdrivelse, da kroppsdelen som var funnet var Wilmas hode. Hodet ble funnet i en bag hos Tishko Ahmed Shabaz.

Resten av kroppen til Wilma er enda ikke funnet.

Fra livstid til 18 år

I tingretten ble Shabaz dømt til livstid i fengsel. Han anket dommen.

I dag fant lagmannsretten ut at det groteske drapet kvalifiserer til 18 års fengsel.

Lagmannsretten skriver i en pressemelding:

”Akkurat som tingretten domfeller lagmannsretten mannen for drap og likskjending. Lagmannsretten foretar stort sett de samme vurderingene som tingretten med tanke på det som er etterforsket om hendelsen. Lagmannsretten anser imidlertid at en del av beskrivelsen av forbrytelsen om volden som førte til hennes død ikke er styrket. «

Lagmannsretten anser at det ikke har vært mulig å undersøke nærmere hvor omfattende volden har vært, og heller ikke hendelsesforløpet.

«I en helhetsvurdering har lagmannsretten, basert på lovgivningen som var på det tidspunktet, konkludert med at omstendighetene ikke var så skjerpende at det er grunnlag for livsvarig fengsel.» 

Rettsfølelsen

Nedsettelsen av dommen innebærer at Tishko Ahmed Shabaz kan være en fri mann om 12 år, da det er vanlig praksis å sone 2/3 av dommen. Da vil Shabaz være 35 år og fortsatt ha livet foran seg.

I tillegg kommer andre betingelser til anvendelse, slik som for eksempel fengselspermisjoner.

Lagmannsrettens vurdering styrker neppe den alminnelige svenske sin rettsfølelse. Man kan jo mene hva man vil om hvor «omfattende» volden har vært, men når en skiller hodet fra resten av kroppen og oppbevarer det i sitt eget hjem – da burde det i seg selv kvalifisere til livstid.

Kurdiske Shabaz er opprinnelig fra Irak. Han fikk svensk statsborgerskap i 2014, og er ikke dømt til utvisning fra Sverige etter soning.

Expressen.se