Politikk

Regjeringen vil gi 5 millioner kroner til Faktisk.no

Ikke før har statsministeren blamert seg selv med "tankefrihet", før hun igjen viser at ytringsfriheten stadig får strammere kår her til lands: I forslaget til statsbudsjettet er det lagt inn millioner av kroner til hjernevask av norske elever.

Harde ord med «hjernevask» av norske elever?

Nei, i alle fall ikke hvis vi følger Store norske leksikons omtale av begrepet:

«Hjernevask er et begrep som kom i bruk etter Koreakrigen i 1950–1953. Løslatte amerikanske fanger fortalte at det under fangenskapet var gjort systematiske forsøk på å endre deres moralske og politiske holdninger ( … )» (min uthev.)

Og nå har Solberg-regjeringen foreslått at Faktisk.no skal få 5 millioner for å lære norske elever – tro det eller ei – kildekritikk!

Fakta

Alle som har fulgt med «faktasjekkerne» i det såkalte Faktisk.no, eller som HRS; blitt utsatt for dem en rekke ganger, vet at disse faktasjekkerne har en svært selektiv holdning til hva som er fakta eller ikke. Det gjelder ikke minst hvilke premisser de legger grunn for sine sjekker. Det kan være helt andre enn avsenderens premisser og dermed kommer de til den konklusjonen de selv ønsker – som oftest «helt feil».

Men som alle vet er fakta sjelden eller aldri absolutt. Den fullstendige objektive og nøytrale kunnskap finnes knapt, den vil ikke minst avhenge av ens subjektive ståsted. Ens eget ståsted er igjen påvirket av egen kunnskap og erfaring.

Men ikke hos Faktisk.no.

Faktisk.no er eid av VG, Dagbladet, NRK, TV2, Amedia og Polaris media, og opptrer som de er kunnskapens høyborg. I denne høyborgen sitter de og forvalter andres troverdighet og tillit. Ikke sjelden gyver de løs på enkeltpersoner, gjerne også privatpersoner i sosiale medier. Ikke minst følger de nøye med det som fremstår som deres hatobjekt nr.1: alternative medier, herunder Rights.no. Vi er blant dem som gjennom årene har blitt sjekket svært ofte.

Så må det også minnes om at Faktisk.no samarbeider med Facebook. Sammen sørger de for å begrense spredningen av artikler. Det heter hos Faktisk.no:

«Facebook tilbyr innsiktsverktøy og økonomisk støtte, og vi holder tett dialog om samarbeid og metoder for å motvirke spredningen av desinformasjon og misinformasjon.»

Da statsminister Erna Solberg (H) skulle kommentere terroren i Frankrike etter hodeavskjæringen av ungdomskolelærer Samuel Paty (47), utelot hun å nevne ytringsfrihet og erstattet det med «tankefrihet og opplysning». Det var nok flere som lot sine tanker gå til Nord-Korea med et slikt utsagn.

Så skal rett være rett. Da Solberg oppfattet at hennes budskap ble dårlig mottatt, gikk hun ut med et totalt forsvar av nettopp ytringsfriheten. Det er bra, men når Solberg-regjeringen vil gi millioner av kroner til Faktisk.no for å lære våre barn og unge «kildekritikk» – da lurer jeg på hva som menes med «opplysning».

«Tenk»

Metodene for hjernevask kan være så mangt, men erfaringene med Faktisk.no er at de har en politisk slagside. Det virker som de går i front for et «korrekt» politisk syn, der for eksempel islamkritikk eller problematiske sider med innvandringen skal ties om. I tillegg kan det synes som om en av hovedoppgavene til disse «faktasjekkerne», er å verne om de etablerte medienes troverdighet.

Og disse skal lære unge opp i kildekritikk? Da er ikke veien lang til å anta hva som vil være eksemplene i et slikt opplegg for å avdekke hva som er opplysning og hva som er desinformasjon.

Begrunnelsen til Regjeringens 5 millioner til Faktisk.no er en undersøkelse fra PISA:

– Dette viser at vi har ei utfordring. I dag lever ungdomen ein større del av livet på nettet. Mange vil påverke tankane deira, og dei vil møte falske nyhende. Det er viktig at dei veit korleis dei skal tenke kritisk om kjeldene. Med dei nye læreplanane har kritisk tenking og kjeldekritikk fått mykje større plass i skulen, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Kritisk tenking og kildekritikk skal læres gjennom Faktisk.nos skoleprosjekt «Tenk». Det heter at de ønsker «å øve unge i kritisk tenkning i møte med informasjon og påstander som de møter i hverdagen. I prosjektet utvikles undervisningsopplegg om kritisk mediebruk og kildebevissthet».

Hos Regjeringen kan vi lese følgende på dette punktet:

Fakta: Regjeringa tar fleire grep for å styrke kritisk lesing.

  • I statsbudsjettet for 2021 vil regjeringa gje 5 millionar til Faktisk.no. Det skal gå til å vidareutvikle  undervisningsressursen TENK. Undervisningsopplegga handlar blant anna om kritisk mediebruk og kjeldebevisstheit, og legg til rette for elevaktivitet og refleksjon. Det blir lagt ut digitalt, opent og tilgjengeleg for alle.

Regjeringen kan umulig ha satt seg inn i hvordan Faktisk.no opererer. Regjeringen kan heller ikke ha forstått hvilket samrøre dette er mellom såkalte frie medier og statlige midler – og det inn i våre skoler. Sa noen Nord-Korea?

Pressemelding fra Regjeringen