Forskjellsbehandling og diskriminering

Islam vant igjen i Norge

Regjeringen trosser politiets råd og forlater kravet om at passfoto trenger synlige ører. Dermed vant muslimene frem med det som mest av alt lignet på en organisert kampanje. Men Regjeringen prøver å peke på sikhene.

Det er NRK som kan fortelle oss at regjeringen ikke lytter til politiets råd om å kreve at ører skal være synlig på passfoto og ID-kort. Politiet mener at synlige ører er viktig for identifiseringen og derav økt sikkerhet.

– Men det dere gjør nå er å velge bort råd fra politiet?

– Ja, det er riktig at en del rådet til dette og begrunner det med sikkerhet. Men det er ikke slik at vi skal kreve mer enn det som er nødvendig. Det må være forholdsmessighet mellom kravene vi stiller, særlig når de oppfattes å forskjellsbehandle og å forhindre religionsfrihet. Det ønsker vi altså ikke, svarer Mæland.

Men i februar hadde pipen en annen lyd enn den vi nå hører fra justisminister Monica Mæland (H). Da het det at «synlige ører er viktig for identifisering, og ingenting trumfer sikkerhet», ifølge statssekretær Thor Kleppen Sættem (H).

Muslimer trumfer sikkerhet

Det kanskje mest interessante med NRKs sak er at de viser til at det først og fremst er sikher som har kjempet mot kravet om synlige ører. Det er vitterlig en sannhet med modifikasjoner.

Da Justis- og beredskapsdepartementet hadde forslaget om to alternative forslag, ett med og ett uten påbud om synlige ører for personer som bruker religiøse hodeplagg, på høring, viser høringssvarene hvem som var de mest aktive. Av over 800 høringssvar, som er mye, var rundt 400 navnløse – enten uten navn eller som «privatperson».

Dette har vi omtalt tidligere – og alle som ønsker å se listen, vil øyeblikkelig skjønne at noen har «snakket sammen». Og mange av disse noen har muslimske navn. Så kan vi jo minne om at det finnes ikke så mange sikher i Norge, de utgjør vel i overkant av 3.000 registrert i trossamfunn.

Så dermed vant organisert islam igjen – og Regjeringen viste seg igjen som knelende for islam.

Det var vel derfor barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), justisminister Monica Mæland (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) presenterte nyheten i sikhenes tempel i Oslo i går. Det er nok bare gammelmediene som lar seg lure av det, derfor bildeteksten hos NRK: «Gode nyheter for sikher».