Den kulturelle revolusjonen

Gir seg ikke. Muslimer vil på ny samles i ulovlig moské

Ulovlig islamfeiring i august førte til stort koronautbrudd i Østfold. I tillegg benyttet det sjiamuslimske trossamfunnet et ulovlig lokale. Tross kraftig beskjed fra lokale myndigheter vil de igjen bruke ulovlig bolig til ny religiøs feiring.

Sent i august fikk det sjiamuslimske trossamfunnet Al-Ghadir beskjed av kommunen at byggearbeidet på eiendommen i Skjeberg var ulovlig. Den fire millioner kroners ervervede eiendommen ligger i et LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde), og man må derfor søke om dispensasjon for å kunne gjøre om bruken. Det var ikke gjort, og da kommunen fikk tips om at det foregikk byggearbeid på eiendommen, ble det foretatt en befaring. Moskéledelsen fikk der og da stoppordre, tre dager senere forelå en skriftlig stoppordre, på det moskeens ledelse kalte en «nesten moské».

2.500 i karantene grunnet kyssing og klemming

Like etter dette, 29. august, trosser moskeens ledelse koronareglene og samler rundt 170 sjiamuslimer til religiøs feiring i boligen i Oltidsveien. Ashura skulle feires. Høyt utdannede leger inkludert, deltok og medvirket til at 2.500 personer i Fredrikstad og Sarpsborg måtte i karantene. Smitteutbruddet var det største i hele Norge siden våren, ifølge Folkehelseinstituttet. Moskeens ledelse nektet å uttale seg til mediene. Men det lakk ut at det var folk tett i tett på feiringen, samt mye kyssing og klemming

Hva dette har kostet kommunene i Østfold er foreløpig ikke kjent.  Men kort tid etter dette leverte kriseledelsen i Sarpsborg en anmeldelse «nesten-moskeen». 

Da skulle man tro at det hadde sunket godt inn hos Al-Ghadirs ledelse at større feiringer, dertil ved bruk av et ulovlig lokale, ikke er lovlig. Men, nei da. Nå kommer det nemlig flere sjia-høytider, den første allerede 8. oktober. Dette har fått Al-Ghadir til skriftlig å søke kommunen, ved bygesaksavdelingen i Sarpsborg kommune, om å feste i tomannsboligen knyttet til lokale der den forrige feiringen fant sted.

– Det gjelder Al-Ghadirs bruk av lokalene til forsamlinger. Vi har mange høytider som kommer. Aktivitetene våre skal vi sende digitalt, men 20 til 30 personer skal møte på stedet. Første møte skal være 8. oktober. Styret skal også ha møter på torsdager, men det er mindre enn ti personer. Vi skal ikke bruke Oldtidsveien 607, den er lukket. Vi snakker om tomannsboligen Oldtidsveien 605. Jeg vil gjerne at du veileder meg på hvilken måte vi kan ta i bruk tomannsboligen, skriver Sadiq Alezairjawi til virksomhetsleder på byggesak, Jon Myrli.

Vurderer nok en anmeldelse

Nå ser det ut til at denne Myrli er mektig irritert over å møte «landsmenn» som ikke klarer å forholde seg tikl lover og regler tegnet og forklart for dem flere ganger. Myrli svarer nemlig slik:

– For å være helt klar og tydelig, så er all bruk av begge bygningene som forsamlingslokale ulovlig. Dette mener vi at vi allerede har informert dere om. I telefonsamtale 31. august fikk dere en muntlig stoppordre for begge bygningene. Denne stoppordren gjelder fortsatt. Det er ikke innenfor å bruke tomannsboligen for noe annet enn som bolig. Dersom dere har et ønske om å bruksendre boligen til forsamlingslokale, må dere levere inn dispensasjonssøknad med ansvarlig foretak.

Myrli fortsetter slik, for å gni beskjeden inn en gang for alle:

– Med tanke på at det ser ut til at dere ikke har forstått hva den muntlige stoppordren innebærer, finner vi det nå nødvendig å følge opp med en skriftlig stoppordre som dere vil motta i løpet av uken. Det betyr at alle samlinger i tomannsboligen er forbudt, uavhengig om det er nå eller fra og med 8. oktober. Kommunen vil vurdere å politianmelde forholdet eller bøtelegge foreningen dersom det viser seg at dere likevel bruker bygningen i strid med plan- og bygningsloven.

Denne saken er nok ikke ferdig med dette, for hva skal eksempelvis Al-Ghadir gjøre med disse to ervervede eiendommene dersom kommunen ikke innvilger bruksendring?

Vi vil anta at klekkelige bøter for forrige lovbrudd, som kostet begge aktuelle kommuner et ukjent antall tusenlapper, er det språket som sjiatrossamfunnet vil forstå. Dessuten: Hva med andre folks rettsfølelse? Hva med andre folks motivasjon til daglig å begrense sine liv for å innfri smittevernreglene hvis de ser at grove brudd på reglene ikke får en eneste konsekvens?

Et lite tips til kommunen: Send et par representanter på befaring til nesten-moskeen 8. oktober.

Fredrikstad blad, 3. oktober 2020, betalingsmur

Illustrasjon: HRS