Islam

Leger med på islam-fest i ulovlig lokale og med stor koronaspredning

Ikke bare brukes et lokale ulovlig som moské i Østfold. Man har i tillegg feiret sjia-høytid i det siste med rundt 170 personer til stede. Dette har ført til stor smittespredning av koronaviruset i fylket.

29. august: 170 sjiamuslimer samles i et lokale i Skjeberg, i Oldtidsveien. Dette lokalet er «ikke moské, bare nesten», het det fra ledelsen uken før. Da hadde det kommet frem at sjia-trossamfunnet, Al-Ghadir, var i gang med å bygge om et lager til et forsamlingslokale. Kommunene stanset det ulovlige arbeidet på eiendommen kjøpt for 4 millioner kroner.

Til tross for at kommunen to ganger har sendt tilsynssaker har foreningen dundret videre med sine prosjekter (Fredrikstad blad, 5. september, betalingsmur).

Igjen så vi hvordan den kulturelle revolusjonen ruller over Norge. Hvor i landet kommer den neste moskéhistorien? tenkte vi høyt.

Religiøs feiring i ulovlig lokale

Den kom i nøyaktig samme lokale. For der har man tydeligvis ikke respekt for smittevernsreglene heller. Ashura, en sjiahøytid, skulle feires. Høytiden handler om den angivelige imam Hussains «martyrdød» ved Karbala i år 680, og følges av omfattende sørgeritualer, som selvpisking blant menn.

Al-Ghadir samlet 170 personer i lokalet sitt, høyt utdannede leger inkludert, ifølge flyktningkonsulent i Sarpsborg kommune, Rohan Christoffer (Fredrikstad blad, 5. september, betalingsmur). Det førte til smitteutbrudd som har rammet hundrevis av personer.

Smitteutbruddet i Oldtidsveien har nå rammet hundrevis av mennesker, men det er usikkert om foreningen får smekk etter ulovlighetene.

Ingen i dette nesten-moské-miljøets ledelse vil uttale seg til mediene. – De er sterkt imot å snakke med presse, forklarer Christoffer. Kanskje ikke så underlig, all den tid man bryter ikke bare norske lover og påbud, men man utviser en himmelropende mangel på hensyn til sine omgivelser.

Nesten-moskeen hadde tenkt å feire den religiøse høytiden i 13 dager, som er vanlig for ashura. Det var mellom 60 og 70 menn og mellom 50 og 60 kvinner som deltok hver dag. Feiringen ble avbrutt forrige søndag på grunn av smitteutbruddet. Lokalet er altså ikke godkjent som forsamlingshus eller offentlig sted. I boliger som ikke er offentlig kan det maks være 20 personer (Sarpsborg Arbeiderblad 3. september, betalingsmur).

Ikke minst for alle dem som ikke har kunnet besøke sine kjære gamle på sykehjem under koronaepidemien, må det virkelig føles som et knyttneveslag at andre tilsynelatende gir blaffen i hensyn til det som skal være deres medborgere. 

Over 1.100 i karantene

Vi merker oss også at det blir hevdet at nesten-moskeen var nøye med smittevernreglene, for det var jo så mange høyt utdannede leger der. Men en deltaker på feiringen forteller at det var folk tett i tett, mye kyssing og klemming

Med tanke på all publisiteten rundt norsk ungdom i Oslo på fest som ble kullosforgiftet og som nær sagt ble latterliggjort i mediene, er det påfallende hvordan gammelmediene er forsiktige med hendelsen i Østfold. Vi snakker tross alt om over hundre smittede i Fredrikstad og Sarpsborg og mer enn tusen utenforstående som er rammet i form av omfattende karantener på en rekke skoler.

Vil rettsstaten Norge reagere med formelle straffereaksjoner mot Al-Ghandir? For hva har ikke denne religiøse festen kostet enkeltmennesker, nå i karantene, og samfunnet økonomisk? Og bør ikke de ansvarlige faktisk skamme seg, for de kan umulig ikke ha visst om smittevern- og forsamlingsregler. Høyt utdannede leger deltok… Tror de også at ethvert liv på jorden har fått sin tilmålte tid fra fødselen av fra Allah – uansett omstendigheter?

Fasiten: Over 180 smittede, alle kan kobles til sjiafesten, og rundt 1.100 i karantene (500 i Sarpsborg, 600 i Fredrikstad). Og kommunenes ledelse vurderer nye krisetiltak. 

Takk til leser for tips!

Hovedillustrasjon: Lagerbygningen, «nesten-moskeen», HRS