Den kulturelle revolusjonen

Prøvde å bygge moské ulovlig: Skulle bare være «nesten moské»

De ville bare ombygge et lager til "et forsamlingslokale", sies det fra ledelsen, "ikke moské, men nesten", fortsettes det.

Det er Al-Ghadir Islamsk Senter i Østforld som prøvde seg på en snarvei til å reise et nytt forsamlingslokale, eller som det sies fra en ikke navngitt leder av dette islamske trossamfunnet:

«Vi vil innrede det (lageret, red.) som forsamlingslokale – ikke moské, men nesten.»

Eiendommen i Oltidsveien ble kjøpt for 4 millioner kroner av trossamfunnet for kort tid siden. Den ligger i et LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde), og man må derfor søke om dispensasjon for å kunne gjøre om bruken. Det var ikke gjort, og da kommunen fikk tips om at det foregikk byggearbeid på eiendommen, ble det foretatt en befaring. Moskéledelsen fikk der og da stoppordre, tre dager senere forelå en skriftelig stoppordre.

Da kommenens representanter møtte frem kunne det konstateres at bygningen var ribbet til reisverket innvendig , man var i gang med isolring og oppstilling av lettvegger. I tillegg var Al-Ghadir Islamsk Senter i gang med å sette opp et 45 kvadratmeter stort tillbygg som skulle fungere som inngansparti til «nesten-moskeen».

Hvordan ser en «nesten moské» ut?

Moskéledelsen har denne forklaringen på hvorfor de satte i gang arbeidet uten byggetillatelse: «Utvidelsen av bygninger er på mindre enn 50 kvadratmeter og det trodde vi ikke var søknadspliktig.» Man tror altså at man kan kjøpe en bygning og bruke den etter eget forgodtbefinnende?

Men nå er det søkt om bruksendring av lageret, som skal bli det som for oss er et nytt begrep: «Nesten moské.» Mon tro hvordan en slik moské ser ut?

Igjen ser vi hvordan den kulturelle revolusjonen ruller over Norge. Hvor i landet kommer den neste moskéhistorien?

Takk til leser for tips!

Fredrikstad Blad 20. august 2020 (betalingsmur)

Hovedillustrasjon: HRS/skjermdump fra video av lageret