Islam

Frankrike raider moskeer, mens Danmark åpner ny gigamoske

Mens Frankrike raider moskeer over hele landet etter lærerdrapet, har andre europeiske land tydeligvis intet lært. For i Danmark skal det nå åpnes ny stormoské med minareter. Hvorfor snur politikerne ryggen til folket?

Man skulle tro at den grusomme hodeavkappingen ved Paris snudde stemningen blant europeiske toppolitikere. At de ville klare å se sammenhengen mellom avrettingen av en lærer og hva Muhammeds tilhengere i så mange moskeer lærer under kuplene – som bare blir flere og flere i Vest-Europa. Når endog Danmark – som vi anser som et fyrtårn hva gjelder å ta en reell debatt om innvandringens konsekvenser og islam i dens midte – ikke klarer å sette foten ned for denne voksende voldsideologien, må man spørre seg: Hva skal til for at politisk ledelse tar tyren ved hornene? Hvor mange hoder må eventuelt rulle i våre gater?

Ungdom skal bo i moskeen

Gjennom 2000-tallet har det vært så mange avsløringer av forferdelige holdninger til lærde i Norge og Europas moskeer, at med en dose sunn fornuft ville man ha trodd at grensene våre var tråkket over for lengst. Men det er de ikke, for hold dere fast: Den nye stormoskeen som planlegges i København skal endog inneholde takterrasse, åtte leiligheter og 46 boenheter for ungdom! Boenhetene skal bygges like over bønnesalen, som skal romme 1.000 bedende.

Ungdom i Danmark skal altså innkvarteres i en stormoské. Det er knapt så man tror hva man leser.

Statsminister Mette F. fra Socialdemokratiet (S), har den siste tiden fremstått som klok, som beslutningsdyktig på demokratiets side. I åpningstalen i Folketinget tidligere denne måneden løftet hun innvandrere som står opp for friheten til himmels: «Alle dere som vil Danmark, hold fast på det», sa hun. Mette F. fortsatte slik:

Hun tok avstand fra at jenter utsettes for sosial kontroll fordi de er blitt «for danske», og hun uttrykte sin harme over at en pølsevogn i Brønshøj angripes med kanonkuler fordi de selger svinekjøtt.

Statsministeren har altså forstått hvilken ufrihet som følge i islams kjølvann. Det samme skjønner Venstre (V) sitt fyrtårn, Inger Støjberg.

Men: Det er i kommunene det tas avgjørelser når muslimske grupperinger søker om byggetillatelser. Og der er tonen en helt annen. Der innvilges søknadene over en lav sko med støtte fra både S og V. I København står det ekstra ille til, for der sitter blodrøde Enhedslisten med byrådsposten for Teknikk- og Miljø. Som kjent er de blodrøde på islams side mot det frie demokratiet.

Henter imamer fra islambeltet

Et annet sentralt og skrekkinngytende eksempel er fra Roskilde, der nåværende Kultur- og Kirkeminister, Joy Mogensen (S), var hovedtaler da en tyrkisk stormoské ble åpnet i festivalbyen for to år siden, altså nok en totalitær Erdogan-moské (video fra 24 minutter).

Det nye mosképrosjektet i København har sitt utspring i et kultursenter, det Pakistanske kultursenter (Muslim Cultural Institute). Det er nå i ferd med å omdøpes til stormoskeen Madani Masjid Moskéen. Moskeen forteller selv at imamene deres hentes fra utlandet og blir der i 2 – 3 år før nye hentes opp igjen.

Derav de åtte leilighetene som planlegges i den nye stormoskeen.

Og selvsagt tilbyr moskeen allerede i dag koranundervisning for barn og islamstudier, sistnevnte forklarer antakelig de 46 boenhetene for ungdom.

Så noen ganske avslørende fakta:

Ved dette ’kulturcenter’ var der i 2011 et skyderi med både dræbte og sårede.

Skyderiet ved Madani Masjid Moskéen udløste de følgende dage bl.a. et hævnskyderi på Amager.

Første søknad for utvide eksisterende moské forelå i 2016. Da var det snakk om 12 boliger i andre etasje på totalt 1.380 kvm. Søknadsprosessen gikk i stå.  Den reelle eieren heter Awatof Mohamed Mohamed Abu Regal og bor i Kairo (sic).

En ny rådgiver ble satt på prosjektet, og dermed var tillatelsen til ny stormoské med minareter som ruver fire etasjer i høyden på plass.

Hva er budskapet under kuppelen?

Når vi søker på nettet for å prøve å finne ut hvilken ideologi, lovskole eller annet som moskeen følger, finner vi ingenting. Altså gis det tillatelse til nok en stormoské som politikerne ikke vet noe som helst om hva formidler til barn, unge og voksne.

Det er nøyaktig som i Norge. Og i Danmark er også prester og biskoper flest helt likeglade med utviklingen, eller de dertil bejubler den. I Norge er det kun én prest i Den norske kirke som åpent stiller spørsmål ved nettopp moskeene og deres forkynnelse, og det er Einar Gelius. 

Massakren i Charlie Hebdos lokaler fikk ikke politisk ledelse her hjemme (eller i Danmark) til å våkne, ei heller de nesten 200 drepte i Paris november 2015, eller de nesten 100 drepte i Nice sommeren 2016. Eller de to drepte i København februar 2016.

Man undres: Hva skal til for å våkne opp og se forbindelsen mellom moskeer, deres forkynner, og muslimer som radikaliseres og dreper?

Det finnes ingen unnskylding lenger for ikke å se sammenhengen.

Hovedillustrasjon: Plantegningen av den nye moskeen

Den korte avis