Aktuelt

Drapet på Lid: politiet holder eventuelt motiv tett

Politiet har hatt et gjennombrudd i drapsetterforskningen på Dan-Eivind Lid, men motivet for drapet er fortsatt ukjent.

På en pressekonferanse i dag kunne politiet i Kristiansand, ved Morten Formo, fortelle om et gjennombrudd i drapsetterforskningen på Dan-Eivind Lid (48) som ble funnet drept i sin egen leilighet i Kristiansand 3. oktober i år.

Formo bekrefter at de pågrepet tre personer, der alle er siktet for drap eller har medvirket til drap. De siktede er i 30-, 40- og 50-årsalderen og skal være kjent for politiet fra før. To av dem skal være domfelt fra før, uten at politiet vil gå noe nærmere inn på hvem de siktede er, verken hva de er domfelt for eller om de er norske statsborgere. Sistnevnte etter spørsmål fa NRK.

Politiet begrunner tausheten med at de siktede skal avhøres (videre) og i tillegg skal vitner avhøres.

En av de siktede ble pågrepet i går og to i dag. Det kan kanskje handle om at den som ble siktet i går har gitt politiet opplysninger som førte til dagens pågripelser. De skal fremstilles for varetektsfengsling i morgen eller torsdag. Samtlige har fått oppnevnt forsvarer.

Formo understreker at de ikke vil si noe om motivet for drapet, men påpeker at det er ingenting som tyder på at drapet er politisk motivert. Som kjent var Lid et aktiv SIAN-medlem. Samtidig sier politiet at de ikke vil utelukke at det er politisk motivert.

På spørsmål om drapet kan være narkotikarelatert, sier Formo at politiet ikke har sagt noe som skulle tilsi noe motiv.

Både Kripos og PST har bistått Kristiansand-politiet i denne saken. Det er mer enn forunderlig at PST er eller har vært inne i saken, men det kan tyde på at politiet fryktet at det kunne være politisk motivert. Så gjenstår det å se hva som var motivet.