Innvandring

Solberg undergraver bevisst Norge. Henter 50 fra Moria-leiren

Det finnes ikke ett eneste fornuftig argument bak Solberg-regjeringens beslutning i dag tidlig om å hente 50 personer fra Moria-leiren. Tvert om taler all fornuft og empiri mot beslutningen. Det hele fremstår som kvalmende politisk spill. Og mediene vil som alltid spille med.

Brannen i natt i Moria-leiren på Lesvos i Hellas er antakelig påsatt. Det startet nemlig å brenne tre steder på samme tid.

Ifølge statsminister Solberg var det bildene i natt fra en nedbrent Moria-leir som fikk henne og regjeringskollegene til å vedta i dag morges at 50 personer fra leiren skal hentes hit. 50 av rundt 13.000 illegale innvandrere som skal ha oppholdt seg i leiren.

Solberg-regjeringen sa tidligere i år at de ville hente folk fra leiren hvis 8 – 10 andre europeiske land – en minsteterskel – ville gjøre det samme. Foreløpig har sju land sagt ja (Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Luxembourg, Irland og Portugal). Solberg sier:

– Vi har nå sagt at vi vil nå sette i gang på grunn av den situasjonen som er nå, selv om vi mangler det siste landet for minsteterskelen vi satte. Rett og slett fordi i det kaoset som er nå, så er det greit at vi bare kommer i gang. Men det vil nok ta litt tid, fordi nå skal man gjøre rede for alle personer.

En dråpe i havet altså. Men Norge AS gasser på i samme løypa som har vist seg å være både kulturelt og økonomisk nedbrytende.

50 personer = 1 milliard kroner

KrF og Venstre tror de beholder velgere ved å presse frem en slik uansvarlig beslutning. De lever på dårskap og dumskap i deler av befolkningen. Ganger vi 16,4 millioner i livsløpskostnader, som SSB stipulerer at en flyktning som gjennomgår et gjennomsnittlig vellykket integreringsløp her i Norge koster i 2013-kroner, får vi over 800 millioner kroner. I 2020-kroner snakker vi antakelig om en milliard kroner. På 50 personer!

De som er i Moria-leiren kom fra trygge Tyrkia. De får nå bekreftet at det finnes en bakdør inn i den europeiske velferden. Det er bare å holde ut og vente til politisk ledelse et eller annet sted ser seg tjent med å forbarme seg over dem. Om det tar år, bare hold ut.

Ropstad og Skei Grande vet at dette ikke handler om god moral. Deres mangel på moral bare forstørrer allerede eksisterende problem: At folk ser et svakt Europa de kan ta seg til ulovlig, for så å tvinge frem lovlig opphold. Signalet til hjemlandsbyene er heller ikke til å misforstå: Legg ut på ferden, og på et tidspunkt vil du oppnå suksess. Det samme signalet sendes til menneskesmuglerne – som nå gnir seg i hendene over Norges «raushet».

Afghanske gutter/unge menn i fleng

At integreringen her i Norge generelt har havarert i store grupper fra islambeltet, bør være godt kjent for ethvert lesende og observerende menneske. Nå får disse gruppene nye medlemmer som kan loses inn i kulturelle miljø som ikke lever mentalt i Norge. Vi får mer klanmentalitet, der tvangsekteskap, barneekteskap, æresrelatert vold, massiv kvinneundertrykking, nedsettende syn på minoriteter (kristne, ikke-muslimer, homofile) trives. Og vi får økt tilflyt til moskeene.

Og merk følgende: Ifølge FN er 93 prosent av «barna» i leiren gutter. 92 prosent av «barna» er oppgitt å være 14 – 18 år. De fleste er fra Afghanistan, Pakistan og angivelig Syria. Men Solberg «betrygger» oss: Norge skal hente barnefamilier.

Selvsagt vil 50 personer fra Moria-leiren bidra til denne problemveksten. Det er ikke sekulære kristne eller ateister som er på vei til Norge. Å si ja til denne ikke-bærekraftige innvandringen, er å si ja til mer æresrelatert ukultur i områder som allerede er under denne kulturens jernhæl.

Et havarert moralkompass

KrF og V lemper problemene over på våre barn og barnebarn. Selv vil nok ledelsene i disse mikropartiene seile inn i pensjonsalderen med økonomisk trygghet. Det kan deres etterkommere se langt etter. De får mindre pensjon, de får flere avgifter, høyere skatter og mindre velferdsgoder.

Og vi i dag får økt politisk konfliktnivå.

Det er minimum 60 millioner flyktninger i dagens verden. Så skal vi bruke en milliard kroner på 50 personer som tilhører de bedrestilte i sine respektive hjemland, de som hadde råd til å legge ut på reisen til det forgjettede kontinent.

Ja, det er moralen sin det. Eller hva sier dere, Solberg, Ropstad og Skei Grande? Og hva sier dere journalister med månedlige gasjer langt over snittet i befolkningen?