Innsparket

Vil utvise gutter etter dominansvold

En gutt (15) ble overfalt, hånet og ydmyket av en gjeng på 10 unge menn i Roskilde i Danmark. Snart starter rettssaken, og spørsmålet er om danskene vil fortsette på den knallharde straffelinjen og utvise flere av de mindreårige.

Etter den historiske strenge dommen som nylig falt i Danmark for det groteske dobbeltdrapet, der tre av de fem involverte «svenskene» fikk livstid og de to andre (som var 17 år på gjerningstidspunktet) fikk 20 års fengsel hver, er det liten tvil om at danskene har tatt på seg jernhansken i bekjempelsen av gjengkriminalitet.

Så er spørsmålet hvordan de vil stille seg til overfall, vold og fornedring mot en ung gutt (15) av en guttegjeng på 10, samtlige mellom 15 og 17 år.

Hendelsen fant sted i slutten av januar, der angrepet på 15-åringen begynte på ved en bussholdeplass i Roskilde. Han ble holdt fast og tildelt flere slag og spark i hodet og på kroppen. Gjengen slepte han med seg til et annet sted, hvor han ble slengt i bakken, omringet og hvor volden fortsatte. 15-åringen forsøkte å stikke av, men ble innhentet, hvorpå volden og truslene fortsatte.

«Jeg kan dræbe dig på stedet», «Sig, du er min bitch», «Der er blod på min hånd på grund af dig» og «Jeg kan sagtens kaste dig ud foran toget». Sistnevnte trussel kom fra den eldste i gjengen, 17-åringen.

Det fremkommer ikke hva som var motivet for gjengens overfall på 15-åringen.

Ifølge B.T. vil kun syv av de 10 sitte på tiltalebenken når saken kommer opp for retten i Roskilde. To av gjengmedlemmene var under den kriminelle lavalder på 15 år da overgrepet fant sted, mens politiet ikke har klart å avklare identiteten til en tredje. Det tyder på at de øvrig i gjengen ikke er spesielt snakkesalig, noe danskene neppe er særlig fornøyd med. I overnevnte sak klarte for eksempel ikke politiet å fastslå hvem som faktisk hadde begått drapene, men skylden ble «kollektivt fordelt». Saken er for øvrig anket av samtlige fem, så det kan være at noen blir snakkesalig etterhvert for å redde seg selv mest mulig.

Når saken om vold mot 15-åringen kommer opp, vil de unge mennene bli tiltalt for vold av særlig rå, brutal eller farlig karakter, i tillegg til trusler.

Det heter at for to av de tiltalte vil anklager legge ned påstand om utvisning med innreiseforbud på seks år. Det kan bety at de samme ikke har dansk statsborgerskap, eventuelt dobbelt statsborgerskap. Uansett vil det bli interessant å se hvilket straffenivå retten legger seg på. Som kjent har Danmark skjerpet straffene betydelig for gjengkriminalitet.