Den kulturelle revolusjonen

Nå nesten like mange potensielle mordere som politibetjenter

Bare i de såkalt utsatte områdene har Sverige 5.000 gjengmedlemmer som politiet sier er beredt til å skyte andre. Politiet på sin side har noe over 6.000 ansatte i operativ stilling. Disse to tallene opp mot hverandre er fryktinngydende og varsler om et potensielt voldskaos.

– Vi har 5.000 medlemmer i kriminelle nettverk i utsatte områder som er beredt til å skyte andre, det er hovedproblemet, sa Mats Löfving ved Noa (Nationella operativa avdelningen) nylig til SvD. Antallet som skisseres er så voldsomt at tankene gikk umiddelbart til tilstandene i svensk politi: For der har vi sett nedgang i antall politi i operativ tjeneste de siste årene. Politi slutter grunnet to faktorer: Dårlig lønn og ekstreme arbeidsforhold grunnet den brutale og omfattende kriminaliteten og volden i landet.

Politi orker ikke mer

Sett dette antallet opp mot operativt politi. De siste tallene vi finner er fra 2017. I Stockholm var det tilsammen 81 færre operative politifolk i juni 2017 enn ved årsskiftet samme år. Samtidig ble det ansatt 74 nyutdannede politifolk, skrev SvD: I hele Sverige var det 6.886 operative politifolk i patruljetjeneste i desember 2015. I juni 2017 var det 6.688 «ingripandepoliser» (operativt politi, red.) til sammen i landet, 198 færre.

Polistidningen i Sverige operer med disse tallene: Antall operativt politi minsket fra 7.057 i 2016 til 6.785 i 2017. Dette er nedgang på to prosent på ett år av samtlige ansatte i svenske politi (fra 23 til 21 prosent var i operativt politi).

I 2016 rapporterte vi dette:

Daglig slutter tre politibetjenter i Sverige og tilliten til politiet daler. En undersøkelse fra 2016 viste at 56 prosent av folket hadde stor/ganske stor tillit til politiet. I årets undersøkelse (2017, red.) var andelen sunket til 31 prosent.

Kriminaliteten blir grovere og tilfellene grov krim øker, og operativt politibetjenter blir mindre og mindre erfarne grunnet at så mange slutter og derfor er det stadig færre som har rutine å bringe videre til nyansatte.

Få nye utdanner seg

Men regjeringen har lovet en storsatsning på politiutdannelsen. Her har Peppe Larsson, operativ som politi i 12 år i Gøteborg, og aktiv i politiforbundet, interessante opplysninger å legge på bordet fra tidligere i år:

Regeringen har lovat en ”historisk satsning” på 10 000 fler polisanställda till 2024. Med tanke på hur många platser som står tomma på polishögskolorna är det målet inte realistiskt.

Det spelar ingen roll att rekordmånga 17 498 sökte till vårens antagning 2020 för polisutbildning, när låga 651 klarade antagningskraven och erbjöds en utbildningsplats. Tre veckor in i utbildningen var siffran nere på 581 aktiva. Detta trots att kraven för att söka till polisutbildningen har ändrats. Idag kan man antas till utbildningen redan vid 18 års ålder, och man behöver inte ha körkort förrän dagen utbildningen påbörjas.

Så drar Larsson det lengre perspektivet – et perspektiv som kaller på grøsninger:

Akkurat nå utdannes det rundt 3.200 politistudenter på våre fem utdanninger i Umeå, Stockholm, Borås, Växjö og Malmø. Dette skal ses i perspektivet at 1.300 utdanningsplasser står tomme og at 4.400 politi har sluttet de siste fem årene. Halvparten av de som har sluttet har gått av med pensjon og halvparten har forlatt yrket til fordel for yrker der deres politierfaringer betaler seg bedre, f.eks. NAV, Arbeidsformidlingen og kommunen. Holder tallene seg på dette nivået, vil vi på tross av antallet studenter ved skolene ikke bli flere enn kanskje 1.500 – 2.000 politi netto i løpet av de kommende to og et halvt årene, om vi regner rent statistisk.

Det er ikke minst de mange angrepene på politiet som får politifolk i operativ tjeneste til å slutte.

– Det handler om at vi er for få og sliter med å håndtere gjengkriminalitet og store og ressurskrevende hendelser som opptøyer og bilbranner. Det blir kastet steiner og andre ting på oss. Det skaper et vanskelig miljø, sier nestleder Christer Palmkvist i fagforeningen Polisförbundet. Hun forteller at få politi innen operativ tjeneste i Rinkeby holder ut mer enn ett år:

– De kan ikke bare erstattes med bare en ny politi, for det tar noen år å få erfaringen og bli trygg i rollen så man kan gjøre en god jobb.

Ny politistasjon i Rinkabad – hva nå?

I dag skal den nye politistasjonen i gettoen Rinkeby, eller Rinkabad, åpenes. Den skulle vært påbegynt i 2015 og åpnet sommeren 2017, men det har ikke vært helt smertefritt – mildt sagt – å få satt opp nybygget som skal huse over 250 politiansatte. Man fikk rett og slett ikke napp hos entreprenører, for oppdraget ble ansett som for farlig. Da byggingen til slutt var i gang i 2017, måtte bygningsplassen voktes døgnet rundt på grunn av risikoen for tyveri og trusler mot byggearbeiderne. Eksempelvis ble vakter i 2018 angrepet av maskerte menn som kastet sten og kinaputter/raketter. Det har vært flere alvorlige hendelser mot politiet under byggeprosessen, forteller SVT.

Hvordan det vil gå i Rinkebys noe «storstue» – politistasjonen og de ansatte – kan bli interessant å følge. For noen måneder siden ble det varslet at politiet får et eget sikret og døgnovervåket parkeringshus for å skjerme bilene deres mot angrep/vandalisme. politiet skal selv sikre ansatte som reiser kollektivt til og fra jobb (sic) ved transport fra T-banen – hvis det behøves, skriver Polistidningen.

– Det kan handla om att följa med till tunnelbanan eller hålla koll vid entrén, sier Jörgen Ohlsson, som er prosjektansvarlig for den nye politistasjonen.

Et land der politiet må beskytte politiet – som endog ikke er på jobb – er ikke det land vi ikke liker å sammenlikne oss med?