Terrorisme og ekstremisme

Kommune tvinges til å betale for radikalisering av barn

Sikkerhetsmyndighetene advarer om ekstremisme og radikalisering av barn, men kommunen kan ikke gjøre noe. Titalls millioner kroner er betalt ut til skolen.

Nya Kastes skola AB heter skolen i Gävle kommune. Fremtredende ekstremister direkte koblet til skolen via en salafistisk moské i kommunen, har i flere år hatt søkelyset på seg av lokale medier. Søkelyset har endog ført til fysiske og psykiske trusler mot journalister fra moskéhold, med den beryktede imamen Abo Raad, ansett for å være en ledende jihadfigur i Sverige. Han ble satt bak lås og slå i fjor. Abo Raad var i flere år ledende imam ved den Qatarfinansierte moskeen i Gävle, der det er godt kjent at det er samlet inn penger til terror.

Imamen Abo Raad, illustrasjon HRS

Da skolen ble etablert, avviste kommunen å godkjenne den, nettopp på grunn av koblingen til ektremisme. Like fullt tvinges kommunen til å betale skolepenger per elev. Dette fordi Skoleinspektionen (det svenske skoletilsynet) gjennomførte en inspeksjon av skolen, dens ledelse og eiere, for et drøyt år siden, og konkluderte med at skolen oppfyller de offisielle kravene til å drive skole.

Nå har skolen fått et nytt styre og en ny rektor, og det svenske skoletilsynet er midt i en ny eier- og ledelsesgjennomgang.

Rekruttering til voldelige miljø

Lokalt fortviler kommunen. Kommunene opplever seg bondefanget. Hvis de nekter å betale ut skolepenger, bryter de loven. Og bryter de loven kan kommunen bli stevnet for retten, sier kommunalråd Åsa Wiklund-Lång (S).

Siden skolen åpnet i 2018 har den mottatt drøyt 17 millioner kommunale kroner, 11 millioner i 2018 og 2019, og over 6 millioner det første halvåret i år. En nabokommune har betalt ut over 700.000 kroner i skolepenger, mens Skoleverekt har spyttet inn rundt 250.000 kroner.

Wiklund-Lång sier hun er «hellig forbanna» over at kommunen ikke har verktøy til å stanse utbetalingene. Man skulle tro det faktum at Säpo (svenske PST) flere ganger har advart offentlig om koblinger mellom skolen og islamske ekstremisme, ville gjøre inntrykk nasjonalt på skolevesenet. I eksempelvis desember i fjor advarte Säpo om at «barna risikerer å utsettes for radikalisering og rekruttering til voldsforherligende miljø».

At man ikke stopper disse kreftene som er i nærkontakt med barn, er nærmest umulig å fatte. Ser man ikke at man bereder grunnen for ekstremisme blant unge som kan koste samfunnet dyrt på alle måter?

Hovedillustrasjon: HRS