Islam

Hater virkelig nordmenn muslimer, statsminister Solberg?

Budskapet fra Regjeringen er ikke til å misforstår: Hvis nordmenn slutter å diskriminere og hate muslimske barn og voksne får vi til integreringen. Tror de virkelig på denne fortellingen?

Regjeringen stilte på pressekonferanse i dag med fire representanter, anført av statsminister Solberg, for å fortelle at nå kommer det en handlingsplan mot muslimhat. Påstanden om nordmenns angivelige hat mot muslimer gis således legitimitet fra øverste politiske autoritet.

Pressekonferansen var en regelrett ut av kroppen-opplevelse. Det er som om verden snus fullstendig på hodet. Man undrer seg: Lever vi i det samme samfunnet?

Må anerkjenne hatet

Kunnskapsminister Guri Melby (V) slo fast at nå anerkjenner flere at det forekommer diskriminering av innvandrere. Det er bra at vi ser at dette foregår i samfunnet vårt, fortsatte hun. – For da har vi et grunnlag for å gjøre noe med det. Det er ingen tvil om at diskriminering og hat bidrar at den som blir utsatt for det mister muligheten til deltakelse og tilhørighet, og også at man får dårligere selvtillit.

Plutselig var det likevel ikke muslimer det handlet om, men innvandrere – hvem nå det er.

Melby understreker at for å lykkes med integreringen, er det å stoppe diskriminering avgjørende. Dette er altså oppskriften: Nordmenn må slutte å diskriminere barn, unge og voksne fra 3. verden. Både i barnehagen, skolen og på arbeidsplassen, ifølge Melby. Gjør vi det, lykkes integreringen, var beskjeden til nordmenn, med en tilfreds nikkende Abid Raja (kultur- og likestillingsminister, V) ved sin side.

Vi presenteres for en ny stiftelse som skal inn på neste års statsbudsjett med 1 million kroner, Stiftelsen 10.august, knyttet til Al-Noor-moskeen i Bærum som Philipp Manshaus gikk til angrep på. Melby forklarer at stiftelsen skal spre kunnskap og forebygge vold mot muslimer.

Barne- og familieminister Kjell Ingold Ropstad (Krf) spilte mer enn villig med.  – Vi har sett økende trusler særlig mot muslimer, noe som er veldig alvorlig, også i et demokratisk lys.

Ropstad talte for dialog og informasjon for å forebygge diskriminering og hat.

– At vi ikke-muslimer får mer informasjon om islam, vil redusere vår diskriminering av muslimer, sa Ropstad. Han tror på dialog for å bygge ned polarisering, vi må få mer informasjon om hverandre, fortsatte den kristne, for når vi kjenner hverandre bedre vil det forebygge diskriminering og hat. 

Dialog, innsats, kunnskap og trygghet, var stikkordene. 10 millioner friske kroner legges på bordet til tiltak mot hat mot muslimer, hatkriminalitet mot muslimer og vi skal få en egen registreringspost i politiet av hatkriminalitet – mot muslimer.

Hatet er på bussen, på skolen, på arbeidsplassen

Dette fordi, ifølge Erna Solberg, «noen former for hat og rasisme er sterkere og mer målrettet enn det som blir dekket av en generell handlingsplan». Solberg peker da på handlingsplanen mot antisemittisme. «Derfor har Regjeringen laget en handlingsplan om diskriminering av og hat mot muslimer.»

Så falt denne påstanden:

Vi vet at muslimer er særlig utsatt for diskriminering. De møter det på bussen, på skolen, på jobben, og på fotballbanen. Hat og ekstremisme tar livet av mennesker. Trusler og hets gjør det vanskeligere å delta i debatter. Fiendtlighet og negative holdninger til muslimer er et reelt og et økende problem i Norge.

Solberg fortsatte slik: – Vi har et generelt problem i vårt samfunn at minoriteter blir utsatt for rasisme og diskriminering. Men det er noen minoriteter som er særlig utsatt, blant annet muslimer. I underkant av 30 prosent av den norske befolkningen mener det ikke er mulig for muslimer å bli norske selv om de bor lenge i Norge. (Hvilken type muslimer? For nei, salafister og dets like shariaentusiaster er overhodet ikke norske, er det så vanskelig å forstå?)

Solberg viser til en Fafo-undersøkelse fra 2019. – Omtrent 30 prosent mener at muslimer ønsker å ta over Europa (Ja, det sier de jo selv, disse lederne i moskeen, når de tas på skjult kamera, eksempelvis.). Og nesten 40 prosent støtter påstanden om  at muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur (Ja, moskéislam utgjør definitvt en trussel mot alt hva norsk kultur er.)

Deretter peker hun på en annen undersøkelse, fra HL-senteret, 2017: – Den viser at 35 prosent av muslimer i Norge opplever at de ofte eller av og til blir gitt følelsen av at de ikke hører til i det norske samfunnet (Ikke rart at moskémuslimer opplever det, eller?). 27 prosent har opplevd at personer oppfører seg avvisende mot dem når de får vite om deres tro, mens 14 prosent har blitt direkte utsatt for trakasseringer (De som opplever dette er en subjektiv oppfatning/tolkning? Mens de som er utsatt for trakasseringer, se det er helt uakseptabelt, men vi er mange som erfarer trakassering – dertil i full offentlighet, ref. eksempelvis teaterstykket Ways of Seeing.)

Baner vei for maktislam

– Muslimer, fortsetter Solberg, opplever at befolkningen i Norge er blitt mer negative mot dem de siste fem årene. Dette er grunnen til at muslimer trenger særlige tiltak, som denne handlingsplanen, fastslår Solberg.

Slik baner Solberg veien for enda mer maktislam inn i samfunnet vårt. Elefanten skal fortsatt få vokse i fred. Dertil med hjelp av flere og flere skattekroner hvert eneste år.

Selvsagt finnes det folk som har helt uakseptable holdninger – også blant innfødte nordmenn med et langt generasjons-tre i Norge. Folk som ikke kan oppføre seg eller som har holdninger vi ønsker dit pepperen gror, finner man i nær sagt alle grupper i Norge, men det er særlig en gruppe som skiller seg negativt ut, muslimene selv. Og særlig moskémuslimene. Som engang ikke klarer å ta avstand fra sjefsimamen sin som støtter en morder av en guvernør i Pakistan som ville fjerne dødsstraff for blasfemi. Som vil straffe dem som ikke faster under ramadan. Som uttaler utvetydig jødehat, og som sammen med nazistene er jødenes fremste fiender i hele Vest-Europa. Moskémuslimer som helhjertet støtter sine ledere, som kalifatforkjemperen Tahir ul-Qadri.  Moskémuslimer som aldri ville finne på å ta avstand fra en hjemvendt IS-kriger. Som aldri ville finne på å gå i demonstrasjonstog når en redaksjon som Charlie Hebdo utsettes for massedrap. Som aldri ville finne på å demonstrere mot den vanvittige groomingen av britiske jenter som først og fremst pakistanske muslimer i England står bak.

Listen er lang som et vondt år. Og den inkluderer ikke minst hatet og volden i hverdagen, som dominansvold, som mobbing og trusler mot oss «vantro» – i skolegården, på gatene – bare fordi vi ikke er muslimer. Som ranere fra islambeltet som også fornedriger sine ikke-muslimske ofre på det groveste.

Verden snus vitterlig å hodet. Fullstendig.

Hvorfor skaper islam gnisninger?

Men vi skal ikke snakke om hvorfor muslimer i hele Vest-Europa som gruppe generelt ikke trives i fellesskapene våre og derfor danner sine parallelle samfunn. Hvorfor, Solberg, vil de ikke være samme med oss? Har du stilt deg spørsmålet? Har det noe med islams nedrige syn på ikke-muslimer å gjøre? Har det noe med islams syn på den verdslige friheten, de verdslige lovene våre å gjøre? Har det med islams syn om at kvinner skal underordnes, dekkes til og aller helst være minst mulig synlige i det offentlige rommet? Den farlige fristerinnen, som imamene og dets klakkører mener hun er.

Og hvor er nettopp denne regjeringens omsorg for de undertrykte jentene og kvinnene blant muslimer, som undertrykkes av sine egne? Som påtvinges hijab fra småbarnsalderen av, som foreldre selger til ekteskap med andre muslimske menn, som endog kan risikere å få skåret av seg kjønnsorganet?

Og hører dere fremdeles ikke ropene fra barna på koranskolene i Somalia og Pakistan og Irak og – også i Oslo, Drammen, Moss etc? Har dere fremdeles ikke fått med dere den truende hjernevasken de utsettes for her, Solberg?

«Vi vil se sammenbruddet av en hel løgnkultur», spår den danske tenkeren Lars Hedegaard. Måtte vi ikke vente en time lenger på et slikt sammenbrudd. Det kan ikke komme fort nok.

Et løgnaktig og farlig spill

Solbergs regjering leker med fyrstikkene. De setter seg himmelhøyt over folket og hva dette folket opplever av den islamske fremmedgjøringen i sine hverdagsliv i sine egne nærområder. Hvor lenge skal dere fortsette denne løgnaktige og splittende verdensbeskrivelsen? Ser ikke Regjeringen at det å tyne og tråkke på den opprinnelige befolkningen kan fører galt av sted? Begeret kan renne over for folk som ikke er i vater i utgangspunktet.

Salman Rushdie har sagt det så talende, og dette skulle vært ha vært spikret opp i regjeringskorridorene.

«Den klassiske retorikken fra muslimer er at mens de nekter folk sine rettigheter, hevder de at det er de som blir nektet sine rettigheter.

Mens de forfølger mennesker, hevder de selv å bli forfulgt.

Mens de oppfører seg voldsomt fornærmende, hevder de at det er de som fornærmes.

De har snudd helt opp-ned på verden.»

Dette er en stor dag for moskéene i landet vårt, Islam Net og Brorskapet. Gratulerer, dere har virkelig vist oss gjennom årene hvordan offerkortet skal spilles overfor politikere som lyger om islam – for de våger ikke annet. Som tidligere politiker George Walden har sagt det så treffende om hvorfor politikere ikke våger å snakke sant om islam før de er i ferd med å trekke seg fra politikken eller nettopp har gått av. Walden formulerte forklaringen slik:

«Jeg ville vært til de grader alarmert av situasjonen (rundt islam i Europa, min anm.), at jeg ville gjort alt i min makt for å late som om den var under kontroll. Det er opp til politikerne å spille søt musikk under en krise, og det er opp til folk å forstå at det er lite annet regjeringer kan gjøre. Det de i alle fall ikke kan si, er at vi står overfor en trussel som vi ikke ser noen ende på fordi den i bunn og grunn skyldes et sivilisasjonssammenstøt. Vi fortalte sannheten om IRA, men om det islamske problemet lyver vi.»

Kunne NRK Debatten snart ta denne debatten – på ærlig vis?

Se video fra pressekonferansne her – hvis du orker å gå gjennom de mentale pinslene konferansen forårsaker.