Innsparket

Moské får minnested for terrorforsøk – hva med den drepte stesøsteren?

Al-Noor moskeen i Bærum får 1 million kroner av Regjeringen til informasjonsarbeid og å minne dagen for terrorangrepet i fjor. Vil de huske på å minne den unge jenta som faktisk ble drept?

For litt over ett år siden, den 10. august 2019, skjedde det som vi alle husker et drap på en ung kvinne i Bærum etterfulgt av et væpnet angrep på Al-Noor moskeen som ligger på Skui i Bærum.

Philip Manshaus drepte sin egen stesøster, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17), men mislyktes i å gjøre alvorlig skade på noen i moskeen. Det siste kan vi takke to usedvanlig handlekraftige pensjonister for som tilfeldigvis var i moskeen den dagen. 10. august 2019 falt nemlig på en lørdag, og som de fleste med litt kunnskap om islam kjenner til er det på fredagene muslimer samles til bønn i moskeen – ikke på lørdagene.

Manshaus må derfor betraktes som en usedvanlig mislykket terrorist – først bommer han på kalenderen og deretter blir han overmannet av et par pensjonister.

Asker og Bærum tingrett avsa i juni i år en dom på 21. års forvaring. Manshaus valgte ikke å anke dommen som derfor er rettskraftig. Siden dette er en forvaringsdom risikerer han å bli sittende fengslet livet ut.

Noe som ikke er blitt spesielt lagt merke til er at det den 9. april i år ble etablert en stiftelse med samme adresse som Al-Noor moskeen dvs. Ringeriksveien 202 på Skui med navnet «Stiftelsen 10. august». Denne er registrert med følgende formål:

Stiftelsens formål er å opprette en utstilling, og et kompetansesenter basert på terrorangrepet på Al-Noor Moskeen den 10. august 2019. Den skal videre drive et undervisningsprosjekt rettet mot barn og unge, for å hindre radikalisering. Stiftelsen skal formidle sin og ANIC (Al-Noor Islamic Centre – min anm.) sin historie til alle sammen med Al-Noor. Stiftelsen skal drive et aktivt arbeid for å fremme demokrati og menneskeretter, der ytringsfrihet og retten til å utøve sin tro skal være ivaretatt.

Som stiftelsens styreleder er utnevnt fredsforskeren og filosofen Henrik Syse, og som daglig leder er ansatt Hawa Abshir Muuse fra Sandvika. Hun uttaler følgende til Budstikka:

– Vi vil bygge et minne- og kunnskapssenter med fokus på dialog og kunnskapsformidling for å forebygge hatytringer og hatefulle handlinger, slik som skjedde i fjor, forteller Hawa Abshir Muuse.

Dette utløste raskt en bevilgning på 1 million kroner fra Regjeringen representert ved kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Hun begrunner dette med at Regjeringen ser et behov for å intensivere innsatsen for å forhindre diskriminering og hat mot muslimer i Norge.

Så nå har vi fått nok en stiftelse inn på statsbudsjettet.

Men et sted i Bærum sitter det en mor som har fått sin datter drept av sin stesønn. Johanne var det eneste virkelige offeret av de forferdelige handlingene som ble begått 10. august 2019. Det blir neppe etablert et minnested til Johanne sitt minne i Ringeriksveien 202. Hun ble bisatt fra Haslum krematorium den 4. september i fjor.

Vi får i stedet lyse fred over hennes minne.

(Foto: HRS, Al-Noor-moskeen i Bærum. Merk kvinneinngangen til høyre)