Innvandring

– Folket hadde rett og dere tok feil

Grovt jødehat, vold mot politiet, områder utenfor myndighetenes kontroll, drap av mindreårige på åpen gate, voldtektsran av gutter, ja, en kriminalitet som er så grov og omfattende at den er utenfor kontroll. Sverige er landet som brukes internasjonalt for å vise frem en havarert innvandrings- og kriminalitetspolitikk. Hvordan kunne politikerne la dette skje?

Timeglasset begynner å renne ut. Det har samfunnsdebattanten Mattias Lindberg tatt innover seg, og hans innlegg i Expressen er det mest delte i sosiale medier siste døgnet i Sverige.

Det er nok å ta av. Lindberg ramser opp eksemplene fra siste tiden som viser at svenske myndigheter har mistet kontrollen:

Voldelige opptøyer i Malmø der politi ble angrepet og det ble ropt grove antisemittiske slagord. Og der det ble ropt (selvsagt) Allahu Akbar (Allah er større). Flere grove voldshandlinger med koblinger til kriminelle nettverk har skjedd i Stockholmsområdet, inkludert dødsskytning av en 12-årig jente og voldtektsran begått av iraner og araber mot to gutter på en kirkegård, som også ble forsøkt begravd levende. I tillegg kommunalt ansatte i Gøteborg som må eskorteres av vektere på grunn av skytninger, bilbranner og veisperrer satt opp av kriminelle klanmedlemmer.

Sverige i verdensklasse

Opptøyene i Malmø ble til en verdensnyhet og politiet har gått ut med beskjed til allmennheten om at voldsutviklingen er dramatisk og alvorlig for Sverige.  Politiet vil at samfunnet setter ned foten for å snu utviklingen. Lindberg spør:

Hur har det kunnat gå så långt att Sverige internationellt används som ett exempel på misslyckad integration och därtill relaterad kriminalitet? Varför har politikerna låtit detta hända?

– Vel, da kan man jo se tilbake på hva angivelig toneangivende intellektuelle har sagt seneste årene om denne utviklingen: Så sent som i 2018 gikk en ledende professor ut og sa at problemene med gjengkriminalitet hadde minsket, og en annen hevdet at kriminaliteten generelt hadde gått ned. Professor Henrik Tham prater om ”svartmalingen” av kriminaliteten og om artikler som har økt allmennhetens uro, skriver Lindberg, og fortsetter:

I DN gikk seks professorer i kriminologi ut og påstod at forskningen viser at hardere straff ikke minsker kriminaliteten, hvilket har gitt støtet til politikere som har valgt å blunde for den negative utviklingen. Dette tross at f.eks. nabolandet Danmark, åpenbart anser at tøffere kriminalitetspolitikk er rett vei å gå. Det er merkelig at det kun er i Sverige som forskningen viser at det ikke hjelper med hardere straffer. Man burde ellers kunne tro at forskning om grunnleggende kriminologiske forhold ikke burde vise noe helt annet i Sverige enn i andre land.

– Vi hadde rett, dere tok feil

Men nylig ble det publisert en ”crime harm index”, kriminalitetsindeks, der kriminalitet ble vektet etter strafferamme. Ved å bruke denne indeksen så man en voldsom økning i kriminaliteten i Sverige siden 1990-tallet. Og akkurat det harmonerer med folks oppfatning i det daglige livet. Men denne oppfatningen har blitt hånet av disse kriminologene – som har hevdet det motsatte gjennom årene. Eksempelvis har dødsskytninger i kriminelle miljø gått opp med faktor 9 siden 90-tallet.

Ifølge politiets statistikk har dødsskytninger ligget på rundt 40 per år siste årene. I 2019 opplevde Sverige 242 ulovlige sprengninger mot 135 i 2018, samme år som ledende profesorer gikk ut for å stanse politiske forsøk på å høyne straffer for grov kriminalitet.

Lindberg slår fast det åpenbare: «Det var vi, allmenheten, som hadde rett; den grove volden øker. Nå må politikerne slutte å lytte til kriminologer som har tatt feil og faktisk gjøre noe noe med utviklingen innen den vanlige mann helt mister tilliten til at politikerne skal kunne klare å endre utviklingen.»

Lindbergs oppfordring går direkte til soscialdemokraternas justisminister Morgan Johansson: «Det er nok nå, Morgan Johansson, ordne opp i gjengvolden eller gå av!»