Islam

Raja nekter å svare om flerkoneri inngås i moskeer i Norge

Likestillingsminister Abid Raja vil ikke svare Stortinget på spørsmål om han kjenner til at flerkoneri praktiseres i moskeer i Norge. Den tidligere talsmannen for en av Norges største moskeer burde legge alle kortene på bordet.

Det hele begynte med at Venstres Guri Melby, ansvarlig statsråd for integrering, uttalte fra Stortingets talerstol at religiøst fundert flerkoneri ikke er straffbart etter norsk lov:

– Det er (imidlertid) kun sivilrettslige ekteskap som er omfattet av straffelovens bestemmelse. Det medfører at religiøst inngåtte ekteskap, som representanten omtaler, ikke omfattes av bestemmelsen. Det skyldes at slike ekteskap ikke sidestilles med gyldige ekteskap etter ekteskapsloven. Dersom en person har inngått et sivilrettslig ekteskap i Norge og senere inngår et religiøst ekteskap med en ny kvinne, er det ikke straffbart i henhold straffeloven (utheving, red.).

Melbys uttalelse kom på bakgrunn av et skriftlig spørsmål fra FrPs Per-Willy Amundsen, som pekte på at Linda Noor, daglig leder av Minotenk, mener Norge må «tolerere» flerkoneri. Dette uttalte hun i et intervju med Minerva.

Amundsen reagerte sterkt på statsråd Melbys holdning, og sa dette til HRS:

– Statsråd Melby går svært langt i å gi en håndsrekning til islam og sharia. Jeg er dypt rystet, og jeg stiller spørsmål ved statsråd Guri Melbys og Venstres påståtte feministiske holdninger. Det er knapt noe som er mer antifeministisk enn flerkoneri. Flerkoneri er og blir dypt antifeministisk, sier en tydelig opprørt Amundsen til HRS.

Raja holder kortene tett til brystet

Amundsen har fulgt opp med nytt spørsmål i Stortinget, denne gangen til likestillingsminister Abid Raja, også han Venstre. Amundsen spør:

Hva er likestillingsminister Rajas syn på Minotenks holdning til praksisen flerkoneri i Norge, og kjenner han, som tidligere talsperson for en moské, konkret til at flerkoneri praktiseres i moskeer i Norge? (utheving red.)

Raja var tidligere talsmann i moskeen World Islamic Mission (WIM), en av Norges største og den første med minareter i Norge. Det ligger i sakens natur at en talsmann kjenner godt til forholdene på innsiden av moskeens vegger. Men Raja vil altså ikke svare. Han forholder seg kun til første ledd i spørsmålet. Men også der unnviker han sakens kjerne. Han uttaler seg nemlig ikke om Minotenks holdning om at vi må tolerere flerkoneri. Kanskje ikke så underlig, all den tid det var ham selv som stiftet Minotenk i 2008.

Dersom den ideologiske tilstanden i WIM var/er at man tar avstand fra flerkoneri, og at forstander der gjennom årene har vært instruert av styret til å avvise forespørsler om viglser som leder til flerkoneri, vil jeg anta at han hadde fortalt oss akkurat det. Når Raja ikke svarer Amundsen, går tankene umiddelbart til at han skjermer «sine egne».

Det hadde jo også vært interessant å vite om Raja er medlem av WIM fremdeles.

En langt ærligere og åpnere person er den dansk-libanesiske avhopperimamen Ahmed Akkari. I boken Min afsked med islamismen, tar han et ramsalt oppgjør med moskeene og imamenes nakkegrep på folk i gettoene i Danmark. Akkari forteller rett ut at han var shariadommer i gettoene, og at en sentral del av dommer-jobben var å opprettholde sharia i familiesaker rundt ekteskap og skilsmisse. Også da danske TV2 i 2016 gikk inn i moskeer med skjult kamera kom det tydelig frem:

Imamer predikerte fortreffeligheten ved flerkoneri, at kvinner som utsettes for vold ikke må be politiet om hjelp, kvinner kan ikke få skilsmisse, kvinner kan ikke nekte ektemannen sex, og mye mer.

Reklame for flerkoneri

Vi kan også minne om brosjyren – som også lå på nettet – til Islamic Cultural Centre (ICC), der flerkoneri fremmes som en fortreffelig løsning.

I den 11-siders lange utredningen om polygami på Islamic Cultural Centres hjemmeside blir flerkoneriet forklart ut fra islamsk lære. Innledningsvis understrekes det at flerkoneri bør være et unntak fra det alminnelige, og ikke en normal tilstand. Resten av artikkelen er et langt og grundig forsvar for menns rett til å ha inntil fire koner. Artikkelen er skrevet på norsk.Polygami tillates av islam i mange sammenhenger, heter det i artikkelen. I land som har vært i krig, i industri- og handelsområder er det ofte en situasjon der det er overskudd på kvinner. «..hvis islam skulle forby polygami og begrense lovlig ekteskap til bare en hustru, hva ville de ugifte gjøre? Hvor og hvordan skulle de finne det selskap det er naturlig å ønske seg? Hvor og hvordan skulle de finne sympati, forståelse, støtte og beskyttelse?», heter det.

Også ICC er knyttet til Pakistan. Da reklamen for flerkoneri ble avdekket, endret ICC nettsiden sin prompte. Plutselig het det:

«Vi mener at det er forbudt i Norge å ha flere koner. Vi anbefaler våre medlemmer å respektere Norges lover. Derfor vil vi i Norge kun ha maksimalt en ektefelle.»

Skal Raja klare å få tillit i den ikke-muslimske befolkningen i Norge, har han knapt annet valg enn å legge alle kortene på bordet. Men selvsagt vil gammelmediene ikke «plage» ham med spørsmål knyttet til hans aktive moskérolle. Da må jo dinosauren islam pirkes i, og det liker ikke «de anstendige».

Som en kuriositet sa HRS dette til Aftenposten i 2004 om flerkoneri:

– Vi kjenner til en rekke polygame ekteskap blant både gambiere og pakistanere her i Norge. Det kan synes som desto yngre kone nummer to er, desto høyere status får mannen. Noen har begge hustruene her, andre har én her og én i opprinnelseslandet, sier Storhaug.- Ofte får en mann norsk skilsmisse fra kone nummer én. Men han beholder den muslimske ektepakten, og henter seg ny kone i opprinnelseslandet. Ifølge barnehageansatte i Oslo forteller barn at de har samme far, men ikke samme mor, og at mødrene bor i samme oppgang. Mannen pendler mellom leilighetene og kontrollerer alenemødrenes ekstra trygdeutbetalinger. – Politikerne bør ta dette alvorlig, ettersom det er med på å undergrave respekten for både demokratiet og velferdsstaten, sier Hege Storhaug.

Og hvor mye har skjedd politisk i kjølvannet av avsløringene i 2004, altså for 16 år siden?