Islam

Flerkoneri: – Statsråden gir en håndsrekning til sharia, raser Amundsen

- Statsråd Guri Melby gir aktuelle muslimske miljø en gavepakke: De trenger ikke å frykte den norske staten ved å praktisere flerkoneri i moskeene sine.

Venstres statsråd på integrering understreket i sitt tilsvar på et spørsmål om flerkoneri, at religiøse ekteskap ikke er forbudt. Justispolitisk talsperson i FrP, Per-Willy Amundsen, som var spørsmålsstilleren, mener at dette er å gi et signal til aktuelle muslimske miljø om at de står fritt frem til å praktisere sharia.

– Statsråd Melby går svært langt i å gi en håndsrekning til islam og sharia. Jeg er dypt rystet, og jeg stiller spørsmål ved statsråd Guri Melbys og Venstres påståtte feministiske holdninger. Det er knapt noe som er mer antifeministisk enn flerkoneri. Flerkoneri er og blir dypt antifeministisk, sier en tydelig opprørt Amundsen til HRS.

– Ikke straffbart, svarer statsråden

Bakgrunnen for striden er at daglig leder i tenketanken Minotenk, opprettet av Venstres Abid Raja, gikk ut og forfektet at hvis «folk vil ha flere koner i islamske ekteskap, eller om de vil gjøre ting jeg ikke liker, må folk få gjøre det. Toleranse må gå alle veier, så lenge det ikke skader noen». Linda Noor skapte med dette opphetet debatt i sosiale medier og ble en av de meste delte artiklene i sosiale medier.

I Amundsen spørsmål til statsråden het det blant annet:

… kvinner tvinges til å leve i flerkoneri, i såkalt haltende ekteskap, der mannen har skilt seg fra konen etter norsk lov, men nekter hustruen skilsmisse fra den islamske ekteskapskontrakten. Slik kan han etter norsk lov foreta et gjengifte etter norsk lov med en andrekone, eller flere koner for den saks skyld.

Denne praksisen er ikke bare kvinneundertrykkende. Den fører også til at barn vokser opp med en mer perifer farsfigur, da far gjerne pendler mellom de ulike hustruene og husholdningene. I tillegg fører praksisen til at den ene hustruen (eller flere hustruer) føres opp som enslig forsørger med de trygdegoder dette medfører. Flerkoneri er også forbudt etter ekteskapsloven § 4.

Amundsen fikk blant annet følgende til svar av statsråd Melby:

Ekteskapsloven (§ 4) gir ikke adgang til å inngå ekteskap i Norge så lenge et tidligere ekteskap eller registrert partnerskap består. Videre er det som representanten påpeker, ulovlig å inngå sivilrettslige ekteskap med flere personer (jf. straffeloven § 262 første ledd). Det er imidlertid kun sivilrettslige ekteskap som er omfattet av straffelovens bestemmelse. Det medfører at religiøst inngåtte ekteskap, som representanten omtaler, ikke omfattes av bestemmelsen. Det skyldes at slike ekteskap ikke sidestilles med gyldige ekteskap etter ekteskapsloven. Dersom en person har inngått et sivilrettslig ekteskap i Norge og senere inngår et religiøst ekteskap med en ny kvinne, er det ikke straffbart i henhold straffeloven (utheving, red.).

Realpolitiske tiltak

–  Hvor er empatien med kvinnene som ofte lever i avmakt, som ikke har en sjanse til å få skilsmisse fra den islamske ekteskapskontrakten? spør Amundsen. – Jeg ser ikke fnugg av sympati med disse kvinnene i statsrådens svar, legger Amundsen til, og fortsetter:

– Tvert om er signalet som vil bli oppfattet av imamer og mullaher, at det er fritt frem å ta seg flere koner i Norge. Venstres grunnleggere må snu seg i graven i sjokk og fortvilelse over at partiet, som ble grunnlagt fire år før Norsk kvinnesaksforening, i 1884, snur ryggen til kvinnekampen de en gang hevdet de gikk i bresjen for. Partiet i dag stimulerer ekstreme patriarkalske krefter, og det er vel i tråd med deres multikulturelle ånd, der ingen kulturer er bedre enn andre.

Tross daglig leder i Minotenk, Linda Noors, ord om at vi må tolerere flerkoneri, roser Melby Minotenk som «en viktig nasjonal ressurs»:

Det er viktig at frivillige organisasjoner jobber aktivt ut mot minoritetsmiljøer for å endre skadelig praksiser. De har stort nettverk i minoritetsmiljøer, og jobber med å engasjere ungdom med innvandrerbakgrunn til å delta i samfunnsdebatten og bli gode forbilder for andre med innvandrerbakgrunn. Jeg anerkjenner Minotenks arbeid mot tvangsekteskap og negativ sosial kontroll, og ser på dem som en viktig nasjonal ressurs.

– Hvor mye bedre har integreringen blitt med Minotenks arbeid? spør Amundsen retorisk.

– Ser du for deg noen realpolitiske tiltak for å få bukt med flerkoneri?

– Ett tiltak vi bør vurdere er å kriminalisere flerkoneri der sharia er instrumentet som tilrettelegger for denne avskyelige praksisen, svarer Amundsen. – Vi bør også vurdere om vi kan kriminalisere den økonomiske svindelen flerkoneriet utløser: De uregistrerte konene mottar romslige trygder som eneforsørgere, som «ektemannen» kan håve inn deler av. Her kan man også ha noe av svaret på hvorfor privatpersoner blant somaliere i fjor klarte å sende over en halv milliard kroner til privatpersoner i Somalia.