Lærer angrepet av elever – sviktet av skoleledelsen og stemplet som»høyreekstrem»

Læreren ble overfalt av fem muslimske elever, som i ettertid hevdet det var læreren som angrep dem. Tilbake sitter en delvis invalidisert pensjonert lærer stemplet som høyreekstrem og rasist - ikke minst av skoleledelsen.

Historien om den pensjonerte Oslo-læreren Clemens Saers (68) forteller mye om hvor galt samfunnsutviklingen går – og «alt» for å beskytte frekke, uoppdragne, voldsparate gutter som bruker islam som ett av sine fremste våpen.  Du vet, disse stakkars muslimene som blir utsatt for slik forskjellsbehandling, rasisme, hets og islamofobi, de «nye jødene».

Nå må det bli slutt på at vi behandler muslimer som offer. En slik holdning gjør at vi er med på å skape monstre. Monstre som tror de kan gjøre omtrent hva de vil, for de vet de kan slippe unna med i berøringsangst-Norge.

Tro meg, jeg har møtt en del slike «muslimer» selv. De er ikke mer muslim enn jeg er en hest med trebein, men de har skjønt at trikset er å selge seg ut som muslim i offentlige sammenhenger, eller de er (på god vei) til å bli islamister.

Clemens Saers ble i 2014, etter over 40 år i lærergjerningen, angrepet av fem elever på Oslo Handelsgymnasium. En av disse tok et strupetak på Saers som har gjort han delvis invalid. Angrepet påførte ham også psykiske skader. På hans egen hjemmeside fremkommer det at legen mente at et slikt angrep ikke skal være mulig å overleve. Samtidig opplevde Saers at skoleledelsen tok overgripernes parti, til tross for at de var godt kjent med voldspotensialet til han som gikk fysisk til verks, da de fem hevdet at det var Saers som angrep dem.

Saers har tatt saken til retten og i den første rettsrunden i tingretten ble hovedpersonen dømt til seks måneders betinget fengsel. Saers fikk også medhold i at Oslo kommune ved skoleledelsen hadde opptrådt kritikkverdig. Blant annet burde de ha informert alle lærerne om at det var en potensielt farlig elev ved skolen. Tingretten frifant allikevel kommunen fordi de ikke vurderte de kritikkverdige forholdene som grov uaktsomhet eller sterkt klanderverdig. Lærerens trygghet og rettssikkerhet er med andre ord sterkt svekket i «det Nye Norge».

Enda verre: Saers tok saken videre til lagmannsretten. Der falt de ned på samme konklusjon. Da bestemte Saers seg for å bringe saken opp for Høyesterett.

I dag forteller Saers på sin hjemmeside at ikke bare prøvde skoleledelsen å snu saken på hodet, de hadde også sine «effektive» metoder for gjøre Saers til «gjerningspersonen».

«Etter overfallet på meg på Oslo handelsgymnasiet 15.mai 2014 ble jeg ansvarliggjort for hendelsen av min arbeidsgiver. De første tre årene etter angrepet trodde jeg at arbeidsgiver godtok min forklaring av hva som hadde rammet meg. Men både rektor, tillitsvalgt og kontaktlærer til den senere dømte eleven formidlet til andre at det var min adferd som utløste overfallet. Klassekontakten gjentok i to rettsinstanser at det var jeg som hadde overfalt hans elev! Slik ble jeg langsomt isolert fra mine kolleger. Jeg var uvitende om denne virkelighetsbeskrivelsen i over tre år etter overfallet.

Ved å legge ansvaret på meg, kunne skolen forklare hendelsen. Skolen hadde gjort alt riktig, men jeg sviktet. Så startet historien om at jeg også skulle være høyreekstrem.» (min uthev.)

Det fremkommer videre at Saers også underviste i religion, med spesiale i islam.

«Min avdelingsleder undret seg over at de fem elevene som angrep meg alle hadde sagt at det var jeg som angrep dem. Da de fem alle var muslimer minnet jeg ham om begrepet Taqiyyah. Det gir muslimer i noen gitte situasjoner lov å ikke snakke sant. Jeg visste den gang ikke at avdelingsleder gikk til rektor og formidlet påstanden om at jeg mener at alle muslimer lyver

Selv årevis etterpå tviholder ledelsen på det etablerte narrativet:

«Den 1.oktober 2017 er det rektorskifte på Oslo handelsgymnasium. Den nye rektoren gjentar for min advokat over telefon i oktober 2019 at jeg har kommet med rasistiske utsagn. Ingen har anklaget meg direkte for dette, men det males et bilde av meg overfor andre som rasist.» (min uthev.)

Du ser «oppskriften»? Du ser hvilken vei dette går? Skal vi stoppe dette før det går riktig, riktig ille? Hvem vil i fremtiden orke, for ikke å si tørre, å jobbe som for eksempel lærer?

Les Saers gjennomgang – inkludert en rekke lenker

Btw: Glemte helt å si at denne ensidige stemplingen av muslimer som uskyldige ofre, med handlingsplaner mot islamofobi etc., skaper også monstre som Anders Behring Breivik og Philip Manshaus. Nå må vi få ryddet religion ut av det offentlige rom og ta tilbake friheten og anstendigheten.