Kriminalitet

Klassisk politiarbeid virker

Hvem sa at det ikke hjelper med synlig politi med våpen på hofta, som kroppsvisiterer, beslaglegger og straffer? De som mener dette tar åpenbart feil, om vi skal tro resultatene fra Malmø.

Kriminaliteten «blomstrer» i Sverige, ikke minst bruk av våpen. Bare den siste uken har det vært nye skyteepisoder flere steder i Sverige, i Helsingborg ble for eksempel en ung mann i 20-årene drept med flere skudd på en parkeringsplass for noen dage siden.

Samtidig er det ikke lengre Malmø som får størstedelen av oppmerksomheten for den grove volden med skyting og eksplosjoner i nabolandet vårt.

Likene i gatene

Malmøpolitiet har i årevis hatt det usedvanlig travelt og blitt møtt med stadig grovere kriminalitet, mens byens borgere bare er blitt mer og mer utrygge. Tre drap synes å ha fått dråpen fil å flyte over for svenske myndigheter og etablerte politioperasjonen kalt Rimfrost.

Folkets Park i Malmø skal være mest kjent lokalt for narkotikaomsetning. Det var her den 15-årige Jaffar ble skutt og drept, mens en annen 15-åring ble hardt skadd, av to personer som stakk av på sykkel den 9. november 2019. Foran pizzahuset er bildet av den drepte unge gutten, blomstene og lysene fjernet. Også i de attraktive boligblokkene på Sergels Väg ved stranden er blomstene borte. Disse blomstene var til minne om Karolin Hakim (31), kvinnen som ble henrettet på åpen gate 26. august 2019 med to skudd i hodet – mens hun hadde sin to måneder baby i armene. Et par dager etter drapet på Hakim. ble en annen ung kvinne (18) funnet skutt og drept i sin egen leilighet.

Politiets teori for samtlige av disse drapene er interne oppgjør, antakelig relatert til narkohandel, og at kvinnene ble drept for sin relasjon til kriminelle.

Med stadig flere lik i gatene, begynner borgernes nerver å bli mer tynnslitte.

– De kriminelle risikerer ikke en særlig høy straff. Jeg kaller Sverige et paradis for kriminelle, og spesielt Malmø ut fra det jeg har sett, sier Marilyn Petterson til Berlingske, kvinnen som var den første på åstedet for å hjelpe Karolin Hakim. Et grotesk drap som har satt varige spor i Petterson.

– Man føler seg ikke trygg mer, sier hun, som selv kom til fra Chile til Sverige i 1992. Likevel har hun et håp, og håpet kom med politiets storsatsing på operasjon Rimfrost.

– Har tatt grep

Svenske myndigheters mål med denne operasjonen er å kvitte seg med ryktet som Malmø har fått som «Nordens Chicago».

Strategien er å konsentrere politiets ressurser og slå hardt ned på den voksende råe volden og eskaleringen av skyteepisoder og drap. Malmøpolitiet fikk forsterkninger fra hele landet. Silkehanskene skulle av.

I løpet årets fire første måneder meldes det om oppsiktsvekkende resultater, ifølge Berlingske.

Tre skyteepisoder og to drepte har Malmøpolitiet registrert så langt. Antallet eksplosjoner har vært syv. Dette er mindre enn samme periode i de to forutgående år. I fjor var også bekymringene det voksende antallet av eksplosjoner med plastisk sprengstoff, mens det i år har vært med «kraftig fyrverkeri» som krysantemumbomber.

– Det er særdeles positivt at vi så langt i år ikke har hatt sprengninger med dynamitt. Det er ikke på samme måte som tidligere år, hvor vi også har hatt bruk av håndgranater, sier konstituert politisjef Mattias Sigfridsson, og legger til:

 – Vi har tatt grep om problemet. I år har vi beslaglagt mer enn 100 kilo plastisk sprengstoff. 

Han kaller det også «ekstremt uvanlig» at det er et så lavt antall skyteepisoder som det hittil har vært i Malmø i år. Politisjefen mener, som Oslopolitiet, at de ikke står overfor klart definerte kriminelle gjenger, men «ulike nettverk». Disse nettverkene slåss alle om narkotikahandelen. En handel som ofte involverer svært unge mennesker og med mange interne konflikter, sier han. Samtidig understreker han at den økte politiinnsatsen ikke har fjernet all kriminaliteten, men den grove kriminaliteten har gått betydelig ned. Den «normale kriminaliteten» forsetter som før i Malmø, sier politisjef Sigfridsson.

Da kan vi kanskje slå fast at det hjelper å ha et politi som opererer som politi og ikke som sosionomer?

Barn kan ikke fengsles

I Malmøs ungdomsorganisasjon Flamman ser man også resultater av operasjon Rimfrost.

– Jeg har aldri sett så mange politibetjenter i gatene. Normalt ser enn en til to politibiler om kvelden, nå er det seks-syv politibiler i en gate. De rydder opp i område etter område, og jeg ser at folk blir kroppsvisitert hele tiden. Når jeg snakker med de unge sier de at man skal være bra dum for å gå ut å gjøre noe eller kjøre rundt i en Mercedes eller BMW med våpen – og så få to års fengsel, sier Rafi Farouq, som er en av ildsjelene i Flamman og har jobbet i Malmø i mer enn 20 år med utsatte barn og unge.

Han forteller han har sett utallige eksempler på gutter som følger deres eldre søsken inn i kriminalitet.

– Hundrevis av unge kommer inn i det kriminelle systemet. Om fem-seks år det dem som står bak skyteepisodene. Helt ned til 11-årsalderen blir de satt til å selge narkotika – fordi de er barn og ikke kan fengsles, sier Farouq.

Han mener at mange av disse unge har problemer med sine foreldre, de har problemer på skolen og har mistet troen på fremtiden.

– Deres vei inn i kriminalitet handler mer om identitet enn om å få fatt i penger, dyre biler og damer. Når de så er kommet inn i kriminaliteten er deres vei opp i hierakiet å være med på skyting og drap, hevder Farouq.

Samtidig er han bekymret for hva som skjer når operasjon Rimfrost avsluttes, som er planlagt avsluttet juli i år. Vil man kunne se noen langvarige virkninger, eller vil den grove kriminaliteten bare vende tilbake til Malmø?  

Ingen alternativ

I motsetning til Malmø er det ikke generelt i Sverige registrert noen nedgang i antallet skyteepisoder. På et nylig pressemøte gjorde politiet opp status, og den viste 99 skyteepisoder og 15 drepte så langt i år. Det er noen færre skyteepisoder, men samme antall drepte som samme periode i fjor. Til sammenligning ble tre drept med skytevåpen i Norge i løpet av hele fjoråret.

– De kriminelle nettverk er enda ikke slått i stykker, men under voldsomt press. Vi vil fortsatt ruste opp politiet og forsterke rettsstaten for å slå enda hardere ned på kriminelle nettverk. Det er ikke noe alternativ, sa Fredrik Lundh Sammeli, leder for den svenske riksdagens rettsutvalg, til nyhetsbyrået TT om de foreløpige resultatene av politiinnsatsen.

Å slå enda hardere ned på kriminelle nettverk burde svenskene tenkt på før. Man har sittet rolig i båten og håpet at det skulle gå over. Man har håpet at den innvandrerrelaterte kriminaliteten skulle forsvinne når de samme skjønte hvilket herlig land de har fått mulighet til å anse som sitt eget. Hur kan det hända-boblen er for lenge siden gått over hos politiet i operativ tjeneste, og de rømmer yrket. Likevel tror de eviggode i riksdagen at det bare er å pøse på med mer politi. Hvor skal de hente dem fra?

Det operasjon Rimfrost viser med all sin tydelighet er hva som gjelder: man rygger ikke i møte med kriminalitet, for da blir den bare grovere. Man kan, som ungdomsarbeider Farouq, prøve å forstå de unges problemer, men for politiet er det «ingen alternativ». Politiet skal sette seg i respekt – og det med de virkemidler som trengs. Ramaskrikene om hyppige kroppsvisiteringer er for øvrig ikke kommet i Sverige. Ingen klager på at politiet går tungt inn i område etter område. Taust er det om alle beslagene som politiet gjør. Like taust er det om at politiet er bevæpnet. Reaksjonene på et begrep som «svenske tilstander» har stilnet.

Men det er likevel ikke nok. Sverige må også se på hvilke verktøy de har for å forhindre at barn under den kriminelle lavalder kommer inn i en kriminell løpebane, og man må spørre seg hvilke konsekvenser kriminalitet i ung alder skal få. Akkurat slik som FrPs justispolitisk talsperson Per-Willy Amundsen og Kari Kjønaas Kjos, medlem i justiskomiteen, har gjort i dok-8 forslag på Stortinget.