Islam

Statsråd om flerkoneri: ikke forbudt med religiøse ekteskap

Kunnskaps- og integreringsminister fra Venstre sjokkerer med å fremheve at islamsk flerkoneri ikke er forbudt i Norge.

Saken vakte nylig betydelig oppsikt: Den norske konvertitten til islam, Linda Noor, uttalte følgende i et intervju:  Hun slo et slag for «toleranse»Hvis «folk vil ha flere koner i islamske ekteskap, eller om de vil gjøre ting jeg ikke liker, må folk få gjøre det. Toleranse må gå alle veier, så lenge det ikke skader noen».

Denne holdningen skal visstnok være «progressiv», i henhold til Noor.

Noor er daglig leder i den statsstøttede tenketanken Minotenk, opprettet av Venstres Abid Raja, som jobber med integrering. Men man må kunne slå fast at flerkoneri ikke helt henger sammen med integrering.

Tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen (FrP), utfordret derfor statsråd med ansvar for integrering, Venstres Guri Melby, med skriftelige spørsmål i Stortinget:

Den politiske tenketanken på integreringsspørsmål, Minotenk, ved daglig leder Linda Noor, mener vi i Norge må tolerere flerkoneri blant muslimer. Flerkoneri er forbudt i Norge, hemmer integreringen av kvinner og barn, og er dypt antifeministisk. Minotenk mottar statlige midler gjennom Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet (kap. 496, post 71).

Mener statsråden Minotenks holdning til flerkoneri fremmer integrering, og innfrir støtte til flerkoneri intensjonen bak statlige integreringsmidler?

Statsråd Melby leverte et ikke-svar, med rosende støtte til Noors Minotenk, som avrundes slik (min uthev.):

«Vi skal ikke tolerere ulovlige holdninger og praksiser som flerkoneri i Norge. Det er viktig at frivillige organisasjoner jobber aktivt ut mot minoritetsmiljøer for endre skadelig praksiser. De har stort nettverk i minoritetsmiljøer, og jobber med å engasjere ungdom med innvandrerbakgrunn til å delta i samfunnsdebatten og bli gode forbilder for andre med innvandrerbakgrunn. Jeg anerkjenner Minotenks arbeid mot tvangsekteskap og negativ sosial kontroll, og ser på dem som en viktig nasjonal ressurs. Jeg mener videre at sitatet fremstår noe tatt ut av kontekst slik det fremstilles av representanten.«

Noe tatt ut av kontekst? Her er hele utdraget:

Minervanett: – Har du noen progressive kampsaker innen islam?

Linda Noor: – Jeg er først og fremst for en lev og la leve-holdning, samtidig som at vi skal orientere oss mot samfunnet og felles referanser. Om folk vil ha flere koner i islamske ekteskap eller om de vil gjøre andre ting som jeg ikke liker, må folk få gjøre det. Toleranse må gå alle veier, så lenge det ikke skader noen.

– Ikke straffbart

For Melby var det også viktig å understreke at flerkoneri praktisert av muslimer ikke er forbudt (sic):

«Det skyldes at slike ekteskap ikke sidestilles med gyldige ekteskap etter ekteskapsloven. Dersom en person har inngått et sivilrettslig ekteskap i Norge og senere inngår et religiøst ekteskap med en ny kvinne, er det ikke straffbart i henhold straffeloven.»

Ja, dette var litt av et signal til de aktuelle og potensielle bigamistene. Hvorfor sa hun ikke heller noe om hvordan stoppe flerkoneri?

Det eneste substansielle Melby kom med var tall fra UDI som viser en voldsom økning i antall familieinnvandringssaker som er avslått de seneste årene grunnet flerkoneri, fremkommet i en NOVA-rapport, fra tre saker i 2015 til 29 saker i 2017:

«Rapporten viser at det har vært en markant økning i avslag i 2016 og 2017, fra 3 i 2015 til 29 avslag i 2017. Den betydelige økningen er i hovedsak grunnet omfattende behandling av søknader fra Syria, da 16 av avslagene fra 2017 gjelder personer fra Syria hvis søknad om familieinnvandring ble avslått på grunn av bigamiforbudet.»

Migrasjonskrisen økte altså flerkoneri, og mer migrasjon vil antakelig Stortinget vedta når forslaget om å hente «barn» fra Moria-leiren skal voteres over.