Barn i utlandet

Somaliske barn forsvant fra Hammerfest. Ingen vet hvor de er

Og politiet og påtalemakten vil ikke gjøre noe, for det er ikke forbudt å ta barn ut av Norge på lange opphold, sies det.

Det vakte oppsikt da det kom frem i desember 2019 at 33 barn hadde forsvunnet fra lille Hammerfest siste fem årene. Alle barna var av somalisk opphav, de fleste født og oppvokst i byen og i alderen 1 til 12 år.

HRS har undersøkt saken på nytt i dag ved å snakke med flere kilder innen det offentlige. Vi ville ikke minst følge opp saken nå som en somalisk far sitter i varetekt i Sør-Østrdal siktet for frihetsberøvelse ved at sønnene i alderen 9 til 19 år skal være dumpet på koranskole i Somalia, alternativt Kenya. Siktelsen er historisk.

Hvor er barna?

Vi kan slå fast følgende om barna fra Hammerfest: Det er ikke riktig at 33 barn forsvant ut av Norge. Noen få ble flyttet til Sør-Norge uten at skole og barnehage ble varslet. En annen familie har flyttet til utlandet, nærmere bestemt et land som ofte regnes som en del av Midtøsten.

De resterende barna vet man ingenting om. Man vet hvem de er, men ikke hvor de befinner seg, hvilke forhold de lever under, eller om det er planer for at barna skal tilbake til Norge på et tidspunkt. Man antar at barna kan være i Kenya, Etiopia eller Somalia.

Det vi kan slå fast er følgende:

  • Ingen barn man ikke vet hvor er, har returnert.
  • Begge foreldrene i to til tre familier har returnert til Hammerfest uten barna. Ifølge kilder lokalt skal barna bo hos slektninger.
  • I andre tilfeller har mor blitt igjen med barna i utlandet, mens far er i Hammerfest.
  • Det er de minst integrerte som har tatt barna til det som sannsynligvis er Somalia eller naboland, som fremkommer ved at mødrene var tungt tildekket og ikke i arbeid.

Myndighetene lokalt er ikke bekymret for at barn er dumpet å koranskoler, da de er små i barnehage- eller barneskolealder. Ettersom barn sendes på koranskole i førskolealder, noe vi selv har observert i Pakistan, mener vi det er grunn til å bekymre seg for at nettopp det kan skje også med disse somaliske barna.

Politiet ikke på saken

Politi og påtalemakten er ikke på saken. Ingen foreldre er avhørt. «Vi har ikke foretatt oss noe. Saken er ikke prioritert. Da må vi ha nye konkrete opplysninger. Vi er avhengig av informasjon fra oppvekstsektoren. Det er ikke forbudt at hele familier flytter innen Norge eller ut av Norge», sies det fra politihold.

Og det er nettopp denne holdningen som går igjen: – Det er ikke noe ulovlig som har skjedd.

Her har altså holdningene ikke endret seg: Det er foreldrenes rett til å bestemme hvor barna skal vokse opp – uansett om barna kan lide.

At det ikke har skjedd noe ulovlig, vet man jo ingenting om så lenge man ikke undersøker nærmere. Men vi vet nok om voldelige koranskoler. Vi vet nok om kjønnslemlestelse. Vi vet nok om tap av tilknytning til Norge ved tapt språk, tapt skolegang. Vi vet nok om den somaliske voldskulturen overfor barn (oppdragervold). Og vi vet nok om kvinner og barn som nektes av far å integrere seg i Norge, og som i ytterste konsekvens dumper både kone og barn i opprinnelseslandet. At det er de tungt tildekte kvinnene som er igjen i utlandet med barna, er et varsel om at den frie vilje kan være overkjørt.

Noen må vite hvor de er

I Hammerfest var det per 1. januar 2019 registrert 218 somaliere i Hammerfest. Er det ingen av disse som vet hvor barna befinner seg? Hva med den lokale somaliske kvinneforeningen? Vet de heller ingenting om barna? Jeg ville bli svært overrasket over hvis ikke de fleste somaliere vet hvor barna er.

To grunner oppgis fra somalisk hold til lokale kommunalt ansatte for hvorfor barna er sendt til utlandet: 1. Økonomi. 2. Trangboddhet.

Økonomi handler om at det koster å ha barn i barnehage, SFO og i fritidsaktiviteter. Ved at far er igjen i Norge og jobber, spares disse utgiftene. Små kommunale leiligheter er ikke ideelt til store søskenflokker (fem barn eller flere), og kommunale leiligheter i Hammerfest er stort sett små. Og somaliere flest kjøper ikke egen bolig, ikke minst fordi å ta ordinært banklån med renter anses som haram.

Somaliere lokalt sier altså ikke at praksisen handler om å skjerme barna fra verdiene i det norske samfunnet. Hvor troverdige er de da som kilder?

Vi mener politiet burde åpne sak og innkalle gjenværende foreldre til avhør. I vår mobilalder bør foreldre pålegges å sette politiet i telefonisk kontakt med barna som er i skolealder. De snakker norsk, så får man begynne der. Men da må politiet først kanskje ta et oppgjør med sine holdninger til praksisen med dumping av barn.

Vi alle vet at man aldri hadde tillatt at nordmenn etterlot hele barneflokker på et annet kontinent. Det er dette som virkelig er vår tids verste rasisme: Man ser hudfarge og kulturbakgrunn, og vips så gjelder andre holdninger og lovverk.