Barn i utlandet

Koranskole: Historisk fengsling om kidnapping

En far sitter i varetekt siktet for grov frihetsberøvelse. Han og kona skal ha dumpet fire sønner på koranskole i Somalia eller Kenya.

Begynner politi og påtalemakten å våkne? Tegn tyder på det etter at et somalisk ektepar er siktet for frihetsberøvelse, dertil «grov frihetsberøvelse». Og det er nettopp det dette handler om når barn og unge dumpes i foreldrenes opprinnelsesland på koranskole.

Mor og de yngste forsvunnet

Vi har i alle år siden innvandringen fra stammesamfunn startet hatt lovverk for å straffeforfølge et slikt grovt overgrep, men man har latt kultursensitiviteten få råde, altså man har latt foreldre, storfamilier og klaner fått herje som de vil med deres egne mest sårbare, barn og kvinner.

Vi har aldri tidligere registrert en tilsvarende sak, der foreldre siktes for frihetsberøvelse ved å gjøre det tusener av andre har gjort i Norge gjennom årene: Dumpe barna for å sikre at de ikke blir en del av vårt norske fellesskaps verdier.

Foreldreparet som bor i Sør-Østerdal er siktet for å ha dumpet i alt fire sønner i alderen 9 til 19 år. Politiet mistenker de befinner seg på koranskole i Somalia, alternativt Kenya.

  • Den første sønnen forsvant i 2016, for fire år siden. Han var da 13 år gammel.
  • Den eldste sønnen forsvant i fjor. Han er i dag 19 år gammel.
  • De to yngste, 9 og 14 år, forsvant i midten av mars. Det skjedde etter at moren ble tatt i avhør om de to andre sønnenes forsvinning.

Far sitter i varetekt, som går ut i påsken, men som antakelig blir forlenget.

Far benekter at guttene er dumpet mot sin vilje. Ja, det er jo nærliggende å tro på. Hvilke barn ville ikke satt pris på en alene-ferie i Afrika?

Betalt for integrering

Det var venner av de to eldste som varslet politiet. Politiet har gjennomført avhør av de to eldste, men avhørene anses som ikke tilfredsstillende:

 Politiet har undersøkt saken og vært i kontakt med den norske ambassaden i Kenya. Politiet har prøvd å gjennomføre avhør av guttene.

 Vi har foreløpig ikke fått gjennomført noen fullverdige avhør av dem som vi vet er gitt av fri vilje, sier Klauseie.

Han sier de ikke vet hvem som er med dem når avhørene gjøres.

Dette betyr antakelig at guttene har blitt ført til avhør av voksne som ikke vil dem godt.

Faren hevder at sønnene går på «vanlig skole». Han mener de trengte – til deres eget beste – et opphold i Afrika. Politiet mener på sin side å vite at guttene holdes mot sin vilje på koranskole.

Politiet jobber med å få guttene tilbake til Norge for avhør her. Skal man lykkes med det, er det ikke minst lommeboken det må siktes på: Innfør dagbøter som svir inntil guttene reiser fra Somalia/Kenya tilbake til Norge.

Somalias statsminister er norsk statsborger. Vi bruker et høyt antall skattemillioner årlig på dette landet. I tillegg sponser skattebetalerne et vell av somaliske organisasjoner i Norge som visstnok jobber med integrering. Kan verken statsministeren i Somalia eller organisasjonene her bidra med både informasjon om faktiske forhold og sikre retur av guttene?

Hva skal vi med offentlig betalte somaliske organisasjoner – som visstnok vet hvor skoen trykker – hvis de ikke kan bistå med hjelp i denne situasjonen? De har jo kilder og nettverk i både Kenya og Somalia, land de sender hundrevis av millioner kroner til årlig og som de hyppig reiser til. Den mest aktuelle personen er Aps Bashe Musse, somaliernes fremste talsperson i Norge. Men han tror ikke på unge somalieres beretninger om grufulle opphold på koranskoler.

«At to voksne mennesker bytter på å slå barn som er bundet fast, kan jeg ikke tro. Men dette er historien som har blitt solgt til det norske folk. Det er vanskelig å forsvare seg mot dette ettersom media virker å være ensidig, men jeg tror ikke at dette forekommer.»

Kan NRK og andre medier vennligst løfte mikrofonen og spørre disse talspersonene om hva de faktisk gjør, og konkret kan gjøre i dette tilfellet med fire søsken, i integreringens navn?

Hovedillustrasjon: HRS, koranskole med norske barn i pakistanske Punjab. På bildet ses daværende utenriksjournalist i Aftenposten, Halvor Tjønn, og daglig leder i HRS, Rita Karlsen.