Islam

Erdogan har sendt ny islam-agent til Norge. Hva sier Stortinget?

Agentens mandat er å sikre at tyrkere i Norge har sin lojalitet til Tyrkia, Erdogan og islam.

Det foregår for helt åpen scene, denne gangen på mikrobloggen Twitter. Der presenterer den tyrkiske ambassaden i Oslo sin nye medarbeider, utsendt fra det tyrkiske Direktoratet for religiøse anliggender, Diyanet.

Ambassadøren til venstre, Fazli Corman, og den nyansatte, Mehmet Fatih Ozer, til høyre.

«Vår rådgiver for religiøse tjenester, Mehmet Fatih Ozer, som ankom Oslo 14. mars 2020, startet sin offisielle tjeneste 16. mars 2020 i den tyrkiske ambassaden i Oslo», heter det. Det oppgis epost-adresse på Twitter der Ozer kan nås: [email protected], altså adresse til Diyanet, under den tyrkiske regjeringen i Ankara. Stort tydeligere kan det ikke bli.

En annen melding på Twitter avrunder med et budskap som er en utilslørt kopi av Erdogans holdninger til tyrkiske innvandrere i Norge og Europa:

«Dette kunngjøres til våre borgere med respekt» (utheving, red.).

Tyrkerne i Norge er altså underlagt Erdogan. En president som mener at det ikke finnes et moderat islam.

15 imamer i Norge

Den tyrkiske staten styrer ni moskeer i Norge, har HRS tidligere avslørt. Dette kom frem i en tyrkisk rapport, skrevet av professor Resep Önal, tidligere såkalt religionsoffiser ved Tyrkias ambassade i Oslo, en posisjon nå nyansatte Ozer har inntatt. De ni moskeene har til sammen 15 imamer utsendt av Erdogans Diyanet.

De 15 imamene, alle tyrkiske statsborgere som får arbeidstillatelse som statsutdannede imamer i en periode på rundt fire år her, var i 2016 fordelt slik:

  • Oslo 4
  • Drammen 4
  • Moss 2
  • Stavanger 2
  • Trondheim 2
  • Bergen 1

Således er den største tyrkiske moskeen i Oslo, Den tyrkisk islamske union, beliggende på Grønland, under styring ideologisk av president Erdogans Diyanet. Driftsinntektene i 2018 lå på 5,8 millioner kroner.

I 2018 mottok dette trossamfunnet, med ca 3.500 medlemmer, i underkant av 4 millioner statlige og kommunale kroner, pluss et eventuelt ukjent beløp fra Tyrkia (tall for 2019 er forsinket fra Fylksmannen). Erdogan har plassert to av sine statsimamer i Grønland-moskeen, eller «to faste religiøse tjenestemenn», som det heter i ovennevnte rapport. I tillegg har denne moskeen to underavdelinger, en på Lørenskog og en på Mortensrud. På Lørenskog heter trossamfunnet Lørenskog Tyrkisk Kultur Forening, som kjøpte en to-etasjers bygning med kafé, bibliotek og bønnerom i 2011. «Religionstjenestene» til medlemmene utføres «av en permanent religiøs tjenestemann fra Diyanet», forteller rapporten.

At Erdogan og den tyrkiske staten har mange tilhengere i Norge kjenner vi godt til, ikke minst fordi Erdogans menn under valget i 2017 også tok veien til Norge – og ble tatt godt imot. Tyrkisk valgkamp på norsk jord, altså.

Hva læres på koranskolene?

Og fra Danmark er det rapportert at talene som imamene holde under fredagsbønnen er sendt fra Tyrkia og innehar et sterkt politisert og nasjonalistisk innhold. Danmark har hele 27 Erdogan-moskeer, en av dem i Aarhus, som vi oppsøkte i desember 2018 da vi intervjuet Muhammed-tegneren Kurt Westergaard:

Foto: HRS. Som man ser er parkeringsplassen fullstappet.

Les mer om moskeene til Erdogan her, blant annet at i Stavanger skal det reises en arkitektonisk moské midt i byen med velsignelse av alle partieer i bystyret, FrP inkludert.

Despoten Erdogan vil at tyrkere skal forbli (muslimske) tyrkere, derom ingen tvil. Han skaper seg en femtekolonne på innsiden av Vest-Europa, mens politiske ledere ser en annen vei og fremdeles later som om de tror på «integrering». Hva tror man barn og unge lærer på Erdogans koranskoler i Norge? At de er tyrkiske muslimer og skal forbli det hele livet med den fremste lojaliteten til Erdogan og Tyrkia.

Dette opptar overhodet ikke norske toneangivende medier. Vi har nemlig aldri registrert en eneste artikkel om dette i NRK, TV2, Aftenposten, VG eller Dagbladet.

Men bør ikke vårt Storting kreve fakta på bordet om hva som foregår i Erdogans moskeer i Norge? Erdogan har tross alt regelrett okkupert ni områder i Norge som er under hans kommando.

Hovedillustrasjon: HRS

Takk for tips fra leser av Rights.no.