Innvandring

Politiet skal transportere asylsøkerne internt i Danmark

Mens danskene har lukket grensene for alle andre, gjelder det ikke for asylsøkerne. Men de får ikke ta offentlig transport, så politiet må bedrive taxivirksomhet.

Som nevnt tidligere mener danske myndigheter at, selv i disse koronakrisetider, ikke er mulig å avvise asylsøkerne som kommer til landet.

Særbehandling

departementets hjemmside kommer utlending- og integreringsminister Mattias Tesfaye (S) med en heller oppsiktsvekkende «løsning». For asylsøkerne skal ikke avvises, men gis særbehandling.

«Hele samfunnet må forsøke å unngå smittespredning. Derfor har vi tatt en rekke tiltak også på asylområdet. Normalt vil asylsøkere reise med offentlig transport fra grensen til Center Sandholm i Nordsjælland. Det er slutt nå. Politiet vil fra i dag stå for denne transport,» sier Tesfaye, og fortsetter:

«På Center Sandholm vil alle nye asylsøkere bli helsesjekket, samt at det er særlige karantenefaciliteter til rådighet. Asylsøkerne vil selvfølgelig komme i karantene etter de gjeldende kriterier, hvis det blir behov for det.»

Politiet skal altså transportere asylsøkere fra grensa mellom Danmark og Tyskland på Sør-Jylland (grensebyen Padborg), endog en grense som både Danmark og Tyskland har stengt, for så å transportere de samme til Center Sandholm på Nordsjælland. Det er en omfattende reiserute (jamfør Googles reiseplan), og det med personer en ikke aner om er smittet eller ikke. Da lyder det hult å hevde at «hele samfunnet» må unngå smittespredning.

Videre må det antas at disse asylsøkerne har vært i sterkt koronautsatte områder, for eksempel Nord-Italia, før de klarte å ta seg til den danske grensen.

– Det glade vanvidd

«Det er i ferd med å utvikle seg til det glade vanvidd,» sier Peter Skaarup (Dansk Folkeparti) til Den Korte Avis.

Han mener det er tåpelig at ikke grensestengingen også omfatter asylsøkere, og spesielt i den nåværende situasjonen med fare for smittespredning. I tillegg mener han det er utfordrende at politiet skal benyttes til å transportere asylsøkerne og dermed utsette politifolkene for smittefare.

Skaarup påpeker at det ofte er vanskelig å finne ut hvor asylsøkerne kommer fra.

«Ingen kan vite om de kommer fra noen av de hardest rammede områdene. Vi opplever ofte at de nekter å opplyse om hvor de kommer fra og i tillegg kan de ha kastet passene sine.»

Skaarup mener at hvis statsminister Mette Frederiksen (S) faktisk har tenkt å fortsette å la asylsøkerne fritt strømme over grensen i dagens situasjon, bør hun i det minste opprette en karantene for asylsøkere ved grensen.

«Det er i alle fall dypt uansvarlig å utsette våre politifolk for smittefaren, fordi de skal kjøre taxi for asylsøkere. Og det er total sløsing med politiets dyrebare tid,» sier han.

I Norge er det valgt en annen strategi, da det i går ble kjent at det er fastsatt en forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen. Hvorfor dette ikke skjer i Danmark, som ellers er typisk hard i klypa, handler nok om S-regjeringens «politiske venner». Socialdemokratiet styrer landet med en mindretallsregjering, med støtte i en politisk avtale framforhandlet sammen Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Spesielt presser Radikale Venstre Frederiksen-regjeringen på en liberalisering av innvandringspolitikken.

For øvrig startet Norge grensekontroll ved Svinesund i dag, melder NRK. Omkring 20 politifolk er tilstede sammen med tollerne, der de vil avvise alle uten gyldig opphold i Norge de neste ti dagene.

PS: Rettelse (tilføyd kl 12:13)

Det viser seg at Norge har lagt seg på samme linje som Danmark. Også her, til tross for overnevnte forskrift, er asylsøkere unntatt. Forstå det den som kan.