Politikk

Bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse

Regjeringen vil forhindre asylsøkere til Norge?

I ekstraordinært statsråd i dag ble det fastsatt en forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen.

Men hva som er konsekvensene av denne forskriften er vanskelig å vite, da den ikke følger med vedtaket. Betyr forskriften for eksempel at Norge ikke lenger skal behandle asylsøknader, slik som det heter at Danmark må til tross for landet er lukket?

Hvis vi skal avvise asylsøkere bryter Norge Dublin-forordningen, og det liker nok EU-kommisjonen dårlig. Samtidig er det lite fornuft i å lukke et land mer eller mindre helt ned, nekte folk å være på hyttene, sette folk i karantene ved innenlandsreiser, advare mot utenlandsreiser, stenge havner osv. hvis vi samtidig skal la grensene være åpne for asylsøkere. Det er vel lite sannsynlig at de ikke er smittebærere.

Samtidig må det være enhver nasjons plikt å sette egen befolkning først. Nå trenger vi den kapasiteten vi har, til å verne om oss selv. Så gjenstår det å se om kapasiteten er god nok.

Vedtak om bortvisning er en forvaltningsmessig reaksjon som innebærer at en utlending nektes innreise i riket fordi innreisevilkårene ikke er oppfylt. Eller vedkommende blir pålagt å forlate riket fordi vilkårene for å oppholde seg i riket ikke er oppfylt.

Bortvisning kan finne sted både ved grensekontroll eller at en utlending uten oppholdstillatelse påtreffes i Norge etter å ha oppholdt seg her i kortere eller lengre tid. Vedtak om bortvisning gjør deg pliktig til å forlate landet og kan gjennomføres med tvang. Men bortvisning betyr ikke at det er forbud mot fremtidig innreise. Vedkommende kan når som helst returnere til Norge, forutsatt at bortvisningsgrunnen ikke lenger er til stede.