Ytringsfrihet

Også Pressefotografenes Klubb støtter HRS i foto-saken

Mens de tradisjonelle mediene er tause om foto-saken HRS står i, ser stadig flere av de organiserte aktørene betydningen av å stoppe statsadvokatens avgjørelse.

Pressefotografenes Klubb (PK) stiller seg i rekken av dem som har uttrykt støtte til HRS i foto-saken. Da Norsk Redaktørforening (NR) ble kjent med foto-saken via vår advokat Eirik Vinje, var deres første reaksjon at saken er knapt til å tro.

PK har stilt seg bak redaktørforeningen i saken:

«Den lovfestede retten til fritt å kunne publisere bilder fra det offentlige rom har stor prinsipiell og praktisk betydning. Pressefotografenes klubb støtter Norsk Redaktørforening i denne saken.»

I går ble det også kjent at Norsk Journalistlag (NJ) på prinsipielt grunnlag støtter HRS i denne saken.

At både Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Pressefotografenes Klubb ser det prinsipielle i denne saken er mer enn gledelig, for noe annet ville, ikke minst for sistnevnte, være å rykke arbeidsplassen bort foran øynene deres. Dessuten vil en slik beslutning, om den blir stående, skape presedens og da kan vi også vinke farvel til alle folkebilder fra 17. mai eller andre offentlige arrangementer – hvis ikke alle i bildet har gitt sin tilslutning.

Svarfrist i morgen

HRS og undertegnede (som redaktør på rights.no) ble forelagt forelegg på til sammen 28.000 kroner for å ha publisert fotoet utenfor Oslo City. Saken går tilbake til 2017, og like lenge har vi med stor undring vært vitne til påtalemaktens «iver» etter å ta oss.

Vi ble anmeldt av en kvinne som tilfeldigvis kom med på bildet, et foto som har hovedfokus på terrorsikringen, eller det vi kalte «koranklosser», utenfor kjøpesenteret. Kvinnen, som hevder å være muslim, opplevde seg støtt og vil ha en unnskyldning både overfor seg selv og alle andre muslimer, og krevde at vi skulle straffes.

Vi har svart med at vi ikke godtar verken foreleggene eller begrunnelsene, og hevdet at dette er angrep på presse- og ytringsfriheten. Dermed har vi klaget statsadvokat Ingrid Vormeland Saltes avgjørelse til Riksadvokaten. Allerede dagen etter at Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud ble kjent med saken, ba han statsadvokat Salte om å komme med en redegjørelse for beslutningen.

Hun har svarfrist til i morgen. Det svaret ser vi frem til.

Samtidig er det fortsatt fullstendig taust i MSM om saken. Det er mer enn uforståelig.