Kriminalitet

Haste-lov: Dobbel straff for kriminelle som utnytter koronakrisen

All svindel, tyveri og gateopptøyer som kan relateres til koronakrisen, skal utløse dobbel straff. Dette foreslår flere partier i Danmark, og i Norge er FrP på samme spor.

  • Tyver banker på dørene til eldre og sier de er helsepersonell som skal veilede dem om koronasmitten. Det hele ender med at hjemmet tømmes for verdier.
  • På sykehus har man satt inn vakter og låser dørene fordi maskerte ranere har stjålet smittevernutstyr.
  • Et svekket politi grunnet eksempelvis betjenter i karantene, fører til at gjenger herjer mer eller mindre fritt i gatene.

Danske Venstre, ved justispolitisk talsperson Inger Støjberg, vil at Folketinget skal hastebehandle en ny lov som gir kriminelle som utnytter koronasmitten dobbel straff. Hun vil at loven skal være operativ allerede i neste uke.

Støjberg får støtte fra Dansk Folkeparti, og justisminister Nick Hækkerup fra Socialdemokratene, stiller seg positiv til forslaget. Klokken 14 i dag samles alle partiers justispolitiske talspersoner seg på kontoret til Hækkerup, som har følgende kommentar:

«Jeg er klar til å drøfte alle relevante verktøy for at få bukt med de kriminelle som utnytter den nåværende krisen. Jeg synes derfor at det er et godt forslag Venstre kommer med, og jeg vil ta initiativ til å drøfte det med Folketingets partier.»

Forslaget om dobbel straff harmonerer med den såkalte gettopakken, der man ilegges dobbel straff for kriminalitet begått i såkalte belastede områder, som eksempelvis å begå hærverk, innbrudd, true og å selge narkotika.

Samme situasjon i Norge

Vi har sett det samme problemet i Norge.  Mens store deler av befolkningen stiller seg bak den nasjonale dugnaden for å begrense koronasmitten, «bedriver kriminelle ungdomsgjenger en kynisk utnyttelse av krisesituasjonen», sa FrPs justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen nylig. Toppkandidat i Oslo FrP, Aina Stenersen, kaller dette «opportunistisk kriminalitet». Begge tar til ordet for at politi og påtalemakten gis bedre verktøy for å fjerne kriminelle fra det offentlige rommet under koronakrisen.

Bakgrunnen er flere hendelser på Grønland i Oslo. Oslopolitiet meldte tirsdag i forrige uke at de har økt patruljeringen i på Tøyen og Grønland etter flere voldelige hendelser blant unge menn i området. Foreløpig har ingen blitt alvorlig skadd. Om det er en sammenheng mellom de mange voldshendelsene kjenner man ikke til.

Leder av Enhet sentrum i Oslo, Tore Soldal, sier til Dagbladet at politiet frykter at den eskalerende volden har sin bakgrunn i koronakrisen, men politiet vet ikke dette med sikkerhet. Kaisar Ali, sikkerhetssjef i Proff Security, forteller om en økning i antall ungdomsgjenger, og om frykt blant vektere for å bli smittet, en frykt som gjør at de ikke våger stoppe dem.

– Kriminalitetsbildet har endret seg helt (…). Når alle er redde for å bli smittet er det fritt fram å stjele, sier han.

Situasjonen er «helt ute av kontroll», sa vektere til Dagbladet på fredag. Blant annet ble det stukket med kniv inne på Deli de Luca sentrale på Grønland.

Spytter bevisst på politi

FrP vil derfor at politi og påtalemakten får lovhjemmel til å slå hardere ned på kriminaliteten, skriver Nettavisen. Forslagene er:

  • Midlertidig økning av bøter for mindre vold, narkotika, ikke etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg etc.
  • Null toleranse for vold mot offentlig tjenestemann. Reaksjon: Obligatorisk hurtig pådømming og fengsel.
  • Økt bruk av bortvisning og besøksforbud. Særlig mot yngre og/eller gjengangere.
  • Straffene for såkalt smitteterror må skjerpes, for eksempel ved bruk av isolasjon av den pådømte.

FrP vil også styrke ressursene til tingretten. Dette for at tingretten hurtig kan behandle eksempelvis brudd på besøksforbud og i saker der pålegg om bortvisninger ikke følges. Partiet åpner også for å varetektsfengsle de det gjelder.

Amundsen peker på at politiet nå er pålagt flere oppgaver, samtidig som politibetjenter er i karantene.

Derfor er politiet nødt til å få tydelig lovhjemler å jobbe ut ifra under koronakrisen, slik at de kan få gjengene bort fra gatene raskt og effektivt.

Aina Stenersen vil ha tvangstesting av dem som bevisst utsetter politi for smittefare:

– Man erfarer i dag at personer bevisst spytter på tjenestemenn og sier de har korona nettopp i den hensikt å fremkalle frykt hos tjenestemannen for at han eller henne skal avstå fra sine tjenestehandlinger. Dette er straffbart. Politiet mangler i dag klar hjemmel for å teste personer som utsetter politiet for smitte, herunder korona, sier Aina Stenersen.