Kriminalitet

Danmark vil ha «koronastraffer»

Den danske Regjeringen vil innføre strengere straffer for "korona-kriminalitet".

På en pressekonferanse i ettermiddag kom det frem at den danske Regjeringen vil ha strengere straffer for kriminalitet som kan kobles til koronakrisen.

Justisminister Nick Hekkerup (S) påpekte at de har sett begynnende tegn på at kriminelle utnytter den sårbare situasjonen landet er i. Blant annet viser han til at sykehusene er blitt frastjålet desinfeksjonsmiddel og verneutstyr som er helt nødvendig for helsepersonell i kampen mot korona. I tillegg er det kriminelle som har utnyttet situasjonen for å lure innbyggerne til å slippe dem inn i hjemmene sine, hvoretter de har stjålet verdisaker.

Det er også kriminelle som har gitt seg ut for å være myndighetspersoner og har frarøvet innbyggerne kontanter og personlig informasjon. Samtidig er det avdekket bedrageri via internett, blant annet for å lure ut kontoinformasjon eller for «å selge noe koronarelatert» som er rent bedrageri.

Ikke minst vil Regjeringen slå hardt ned på virksomheter eller personer som svindler med hjelpepakkene som staten nå bidrar med.

Flere av disse er forbrytelser som per i dag normalt vil føre til bøter, men som Regjeringen nå ønsker skal bidra til fengselsstraff. Derfor fremsetter de i morgen et hastelovforslag der Regjeringen foreslår å doble straffen, i noen tilfeller å firedoble straffen, for ulike forbrytelser innenfor kategoriene som tyveri, innbrudd ran og bedrageri. Lovforslaget skal behandles to ganger med et visst mellomrom, og kan tidligst vedtas tirsdag neste uke, før det eventuelt kan tre i kraft.

Regjeringen har vært i kontakt med samtlige partier i Folketinget, som ser positivt på lovforslaget – med unntak av ett parti, Radikale Venstre som endog er Regjeringens støtteparti. De mener de trenger mer informasjon om innholdet i hasteforslaget.

Også professor i strafferett Jørn Vestergaard Københavns Universitet er skeptisk til hvilken effekt en slik lov vil ha, men han innrømmer likevel at en slik «politisk markering» av kriminalitet forbundet til den pågående krisen kan være på sin plass, da korona-forbrytelser i øyeblikket er «særlig støtende», sier Vestergaard til DR.dk.