Innvandring

Asyltallene stuper grunnet korona

I forrige uke søkte kun 10 personer asyl i Norge. Om de allerede var på innsiden av Norge, kjenner vi ikke til.

Danmark har i praksis stengt den sydlige Jyllands-grensen mot Tyskland. Folk som tar seg dit og søker asyl, blir kjørt av politiet hele veien til asylsenter nord på Sjælland.

Polen har stengt sine grenser, altså vil det være vanskelig for asylsøkere å ta seg til Sverige via Polen (ferje) og deretter videre til Norge, som også har forsterket grensekontroll.

Nedgangen i asylsøkere i Norge ser ut til å gå mot en permanent korona-tilstand. I uke 12 søkte ti personer asyl, og samme antall gjelder for forrige uke, uke 13. I uke 11 lå antallet på 32, nedjustert fra 33 personer. Uken før, i uke 10, lå antallet på 46 personer.

Tall fra UDI, 30. mars 2020.

I forrige uke sa tre av søkerne at de var fra Iran, et land som er stengt ned. To meldte at de er fra Marokko, mens en registrerte seg som eritreer og en som statsløs. Gruppen «andre» er altså på tre personer. Hvorfor det ikke oppgis nasjonal bakgrunn, men kun «andre», kjenner vi ikke til.

Det er grunn til å spekulere i to forhold:

1. Personer som allerede har vært i Norge over tid, melder seg nå som asylsøkere.

2. De ankomne til Norge kan ha oppholdt seg over tid i Sverige.

Disse rekordlave tallene kan gi SV, MDG og Rødt ytterligere vann på mølla for å hente ut migranter fra de greske øyene. Det er god grunn til å anta at skulle så skje, vil det utløse et folkelig ramaskrik i disse knappere koronatider. Norge burde selvsagt gjøre som Nederland som har satt asylinstituttet til side i denne krisetiden, et asylinstitutt som skulle vært avviklet for lengst.