Innvandring

Nederland stenger grensen for asylsøkere, mens i Norge er det motsatt

Nederland setter asylsystemet midlertidig ut av kraft. Dette fordi man ikke vet hvilke land og områder asylsøkere kommer fra. I disse koronatider bør EU sette en full stans i asyl på hele kontinentet.

På Svinesund tar politiet imot asylsøkere som sendes videre til norske mottak. Danmark gjør det samme: asylsøkere transporteres av politi fra den dansktyske grensen til senter ved København.

Sverige tok på sin side imot 3.300 asylskere i årets to første måneder, mens Nederland nå setter foten ned for asylsøkere, melder Berlingske. Asylsøkere utgjør nå en for stor fare for koronasmitte, sier Regjeringen som begrunnelse for å sette asylsystemet mindertidig ut av kraft.

Fordi myndighederne ikke altid ved, hvor asylansøgerne har været på deres vej til Holland, udgør de nu en for stor coronasmittefare i landet, lyder argumentet fra Hollands justitsminister, Ferdinand Grapperhaus.

På søndag ankom om lag 60 asylsøkere et mottakssenter i Groningen. Hva som vil skje med disse er usikkert. Asylsentrene i landet er allerede overfylte.

I Norge må alle utlendinger nå vise til gyldig opphold når de tar seg innover Norges grenser. Så er det altså gjort et merkelig unntak: «… et unntak for asylsøkere slik at de kan søke asyl selv om det er grensekontroll.»

I Danmark mener politisk ledelse at man ikke har juridisk mulighet for å nekte asylsøkere å ta seg til Danmark. Med det kaotiske koronabildet i EU (og EØS), samt de ulike landenes ulike måter å håndtere asylsøkere på, burde det nå gis et tydelig signal fra EUs ledelse om at kontinentets medlemmer har rett til å stenge ned asylinstituttet, i det minste til koronakrisen er under kontroll.

Det gir ingen mening at man i dag kan vandre gjennom det ene europeiske landet etter det andre og ta seg dit man finner det mest tjenelig. Vi andre borgere har nå innskrenket bevegelsesfrihet grunnet smittefare. Da burde det gjelde alle, ikke minst borgere fra andre kontinent som først og fremst er migranter på jakt etter bedre økonomisk fremtid.

Dessuten burde pandemien være et overtydelig tegn på hvilken risiko Europa utsetter egen befolkning for ved ikke å ha kontroll på både de ytre og indre grensene.