Aktuelt

Voldtektsmenn utvises ikke. – Politikerne begår nytt overgrep mot kvinner

Groteske voldtektssaker blottstilles stadig i svenske rettssaler. Sjeldent utvises de dømte. Dette er et svik mot ofrene.

Nok en grotesk voldtektssak går for retten i Sverige, og nå begynner detaljer å komme frem om en empatiløshet av en annen verden – også bokstavelig talt.

Våren 2017 ble en ung svensk kvinnen kidnappet av to syriske brødre og truet med pistol ned i et søppelrom. Hun ble bundet på hender og føtter, de puttet en klut i munnen på henne for å stilne skrikene, sprutet henen med kaldt vann, og voldtok henne i 17 timer. De lot også flere uidentifiserte menn begi seg på henne. Brødrene tok seg til og med pause for å kjøpe chips og brus.

En av overgriperen er syrisk statsborger som kom til Sverige i 2014 og ble innvilget opphold sommeren 2015. Siden den gang har han blitt dømt for to grove voldtekter (hvorfor er han da ute av fengsel?), kidnapping, personran, tyveri, forsøk på utpresing og ulovlig bilkjøring.

Den siste dommen for voldtekten våren 2017, ga den yngste broren 4,5 års fengsel i tingretten, samt tvisning. Høyesterett har nå pålagt lagmannsretten å gjøre om på dommen. Den syriske voldtektsmannen mener nemlig at han bare var 16 år da han i 17 timer deltok i gruppevoldtekten og torturen av den unge svenske kvinnen. Derfor bør han av humanitære årsaker få bli i Sverige.

Humant for hvem?

Kun 19 prosent av utlendinger som er registrert bosatte i Sverige, og som dømmes for voldtekt, utvises. En politiker fra det ytterliggiående Miljöpartiet, Rasmus Ling, mener det er riktig ikke å utvise unge som er grovt kriminelle, og begrunner dette med «modenhetsnivået til unge mennesker og et ennå ikke fullt utviklet tankesett om konsekvenser».

Det finns också en risk menar Ling, att ”ju längre man sätter unga personer i fängelse desto större är risken att de bygger upp en kriminell identitet och återfaller i brott”.

Dette tankesettet er blottet for hensyn til ofrene og potensielt nye ofre. «Det finnes heller ingen forståelse for at lengre straffer og utvisninger av grovt kriminelle voldsmenn faktisk innebærer færre voldelige mennesker ute på gatene og en større trygghet for svenske statsborgere», skriver SDs medlem av Riksdagen, Jonas M Andersson.

Ekstra absurd blir det at samme parti, Miljöpartiet, vil la 16-åringer stemme ved valget, fortsetter Andersson. «En 16-åring er altså alt for umoden å ta ansvar for å ha bundet fast en kvinne i et søppelrom og gruppevoldtatt henne i 17 timer, men moden nok til å få bestemme over Sveriges fremtid gjennom valgseddelen.»

– Er man moden nok til å utsette kvinner for sadisme, voltekt og kidnapping, så er man også moden nok til å forlate Sverige etter en lang fengselsstraff.

Høyere krav til statsborgerskap

SD vil at utvisning av utenlandske borgere alltid skal skje i grove voldssaker. Det underlige er at dette skal være en debatt overhodet. Hvorfor alltid denne omsorgen for gjenrningsmenne, dertil i vanvittige grove voldssaker, og der offeret knapt nevnes?

Hva tallene er i Norge for utvisninger, kjenner vi ikke til. Kanskje FrPs stortingsgruppe skulle be om å få dem på bordet? For oss er to tiltak avgjørenmde for å beskytte norske borgere best mulig: Det må stilles langt høyere krav til statsborgerskap, inkludert at antall år i Norge for å kunne bli innvilget statsborgerskap må økes fra i dag sju år for de over 18 år og fem år for de under 18 år som kommer alene til Norge. Og alle grove voldssaker må medføre utvisning når man ikke er norsk statsborger. Har man dobbelt statsborgerskap, skal man også utvises.

NyheterIDag