Kriminalitet

Grotesk gruppevoldtekt førte til utvisning, men nå skal Lagmannsretten vurdere saken på nytt

Han har vært delaktig i gruppevoldtekter og annen kriminalitet siden han kom til Sverige i 2014. Retten vurderer at det han har gjort tilsvarer 10 års fengsel. Men han er jo så ung...

I 2018 ble en mann dømt til ni års fengsel for at han, sammen med sin yngre bror – og et ukjent antall menn, med pistol tvang en kvinne ned i et søppelrom. Her bandt de hennes hender og føtter, og voldtok henne i nesten 17 timer.

Den yngste fikk fire og et halvt års fengsel.

Begge ble dømt til utvisning fra Sverige etter å ha sonet dommen.

Men nå har Lagmannsretten (hovrätten) sagt ja til å revurdere dommen til den yngste, inkludert utvisningvedtaket. Grunnen til det er at han visstnok ikke var 18 år da gruppevoldtekten fant sted, men 16 år.

Det var heller ikke den eneste dommen denne 16- eller 18-åringen mottok. Han er også dømt for grov voldtekt mot en annen kvinne, der han og en annen mann brøt seg inn i kvinnens bolig mens hun sov. Hun ble gruppevoldtatt i det hun trodde var sitt trygge hjem.

I tillegg er samme unge mannen dømt for ulovlig bilkjøring og bruk av narkotika.

Lagmannsretten vurderte at disse kriminelle handlingene til sammen tilsvarte 10 års fengsel.

Det hører også med til historien av han kom til Sverige i 2014, men måtte ha tolk i rettssakene. Det er som lederen i Kristianstadbladets leder påpeker: han har åpenbart ikke anstrengt seg for å integrere seg i Sverige eller gjøre noen nytte for seg – og nå skal han slippe straff på grunn av sin alder?

Om denne unge mannen får bli i Sverige, er det én ting vi kan slå fast med rimelig stor grad av sikkerhet: han har ikke utført sin siste kriminelle handling. Det er det absurde i situasjoner som denne. Uansett alder så må man vurdere hvilken kriminalitet som er utført, og ikke minst råheten i handlingene. Hvis Lagmannsretten «frikjenner» denne kjeltringen så bør de også forklare for egen befolkning hvordan man skal forholde seg til han. Hvem vil for eksempel ha han til nabo?

Like absurd er det at Sverige, som Norge, har få problemer med å utvise lovlydige folk fra landet på grunn av teknikaliteter. Vi har tidligere omtalt to slike saker i Norge. Ei ble utvist fordi hun jobbet for mye. Den andre fordi hun tjente for godt, mens ektemannen (som hun var familieinnvandret til) tjente for lite. La meg også legge til at begge disse kvinnene, fra Iran, er høyt utdannet og en ressurs for Norge.

Hva tror man dette gjør med folks rettsfølelse?

Kriminelles rettigheter er over alle støvelskaft. Og hvem tror vi at vi trekker til oss med slike straffer som vi opererer med? I denne saken fremkommer det ikke hvilket land han og broren kommer fra, men det ville ikke forundre meg om de skjelver av skrekk for å ha blitt dømt for det samme i hjemlandet.

Og hjem bør de dra. Helst i går.